Για την Ανάπτυξη της Επιχείρηση σας
‘Ασκηση Πίεσης – Lobbying 
Διαχείριση Κρίσεων – Crisis Management
Εκπαίδευση , Σεμινάρια – Seminars
Στρατηγική – Strategy 
Εκπαίδευση Παρουσίας στα ΜΜΕ – Media Training 
Αναγέννηση Επιχειρήσεων / Οργανισμών – Companies Regenerate  
Διαχείριση Κρίσεων Ηλεκτρονικά – ΕCrisis Communication Management
Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Event Management
Προσωπική Ανάπτυξη – Personal Branding 
Συνεδρίες – Sessions 
Εκπαίδευση Training
Επικοινωνιακό ‘Αγγιγμα 
Η έρευνα του Μέλλοντος- Saffie Research of The FutureMEV
Αθλητική Ψυχολογία Ομάδων – Athlete Strategy Psychological Management
‘Ασκηση Πίεσης – Lobbying 
Πολιτικοί – Candidates 
Δήμαρχοι – Mayors

 

Η εταιρεία MINOBI B.L.I.R οδηγεί κάθε τύπου και μεγέθους επιχείρηση αλλά και φυσικά πρόσωπα στην απόλυτη επιτυχία .

Minobi B.L.I.R 

Η εταιρεία Minobi B.L.I.R προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας και αναδιάρθρωσης. Πως μία επιχείρηση , ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο θα εντοπίσουν τα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να διεισδύσουν στα κοινά τα οποία απευθύνονται και πως θα πετύχουν την καταλληλότερη στρατηγική ώστε να πολλαπλασιάσουν τα κοινά τους , να επικοινωνούν με επιτυχία με τους συνεργάτες τους και να σημειώσουν την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων τους  .

Βασικά σημεία των εργασιών της Minobi B.L.I.R είναι η έρευνα – η ακριβής ανάλυση και το πλάνο ενεργειών .

Η Minobi αλλάζει οτιδήποτε επηρρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη μίας επιχείρησης – ενός οργανισμού ή ενός φυσικού προσώπου .

Με απλά λόγια :

Με ειδικά ερευνητικά εργαλεία , εντοπίζουμε το ακριβές πελατειακό κοινό κάθε επιχείρησης και πράττουμε οτιδήποτε θα κάνει γνωστή την επιχείρηση σε αυτά τα κοινά αλλά και θα επιλέξουν τις υπηρεσίες της και τα προιόντα της .

Που ξεχωρίζουμε ;

  • Έχουμε μεγάλη εμπειρία – δεκάδες συνεργασίες , τις οποίες οδηγήσαμε στην επίτευξη υψηλών στόχων
  • Υψηλή εξειδίκευση – καθώς ως στελέχη διατηρούμε εξαίρετη φήμη για τις άριστες γνώσεις μας στην επικοινωνία
  • Ευρύτατο δίκτυο επαφών – σε κάθε τομέα ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τους συνεργάτες μας

Με τρία απλά βήματα ( αλλά σκληρή δουλειά ) :

  • Έχουμε αναπτύξει ειδικές ερευνητικές διαδικασίες και επιλέγουμε ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου τις κατάλληλες , ώστε να εντοπίσουμε σφάλματα – αστοχίες – ελλείψεις – προβλήματα
  • Αναλύουμε τα ευρύματα και καταστρώνουμε το σχέδιο της ανάκαμψης και της επιτυχίας με σαφήνεια αριθμητικού στόχου
  • Υλοποιούμε το σχεδιασμό μας κεφαλαιοποιώντας τις γνώσεις μας , τις επαφές μας , τις αξίες μας , τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες , την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας για την επιχείρηση και τους ανθρώπους

Βλέπουμε κάθε συνεργαζόμενη με εμάς επιχείρηση σαν να ήταν δική μας και κάθε  φυσικό πρόσωπο σα να είμαστε εμείς οι ίδιοι .