Το σύστημα Data File Practise and Analysis είναι η μεθοδολογία της Minobi πρός διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας όλης της διαδικασίας της συνεργασίας τόσο με τα φυσικά πρόσωπα όσο και με την κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση.

Περιλαμβάνει:
  • Πρωτόκολλα ελέγχου επικοινωνίας, ώστε να ξεκινά η διαδικασία της συνεργασίας απο συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα μετατρέψει. Η συγκέντρωση των δεδομένων ωθεί σε μία συγκεκριμένη στρατηγική και το αποτέλεσμα είναι η Προστιθέμενη Αξία στους συνεργάτες μας.
  • Υπόμνημα- έκθεση συνεργασίας. Ανάλυση όλων των ευρημάτων της συγκέντρωσης των δεδομένων  ώστε να είναι πλήρως κατανοητή όλη η συνεργασία από όλα τα μέρη.
  • Guideline με συγκεκριμένες και λεπτομερείς οδηγίες ώστε να δημιουργηθεί συγκεκριμένος χρονικός άξονας εφαρμογής της συνεργασίας.
  • Ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο και θα αποτελεί έναν μόνιμο οδηγό στη βάση της συνεργασίας της Minobi με τους συνεργάτες της φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052