Κειμενογραφία

Η Minobi διαθέτει τους πιο έμπειρους κειμενογράφους και λογογράφους στην αγορά της επικοινωνίας. Μπορείτε σε όποια επαγγελματική θέση και αν βρίσκεστε να απευθυνθείτε στη Minobi :

Οι πιό έμπειροι κειμενογράφοι συγγράφουν
τα πιό επιτυχημένα κείμενα
ώστε να διεισδύουν σε απόλυτο βαθμό
τα μηνύματα της επικοινωνίας σας 

Περισσότερα….

  • κείμενα παρουσιάσεων σε συνέδρια, συνεντεύξεις τύπου , παρουσιάσεις και σεμινάρια
  • ομιλίες διευθυντικών στελεχών – προέδρων – πολιτικών προσώπων
  • διαφημιστικά κείμενα για μηνύματα σε τηλεόραση – στο διαδίκτυο και σε όλα τα μέσα
  • κείμενα επαγγελματικής αλληλογραφίας
  • συγγραφή εσωτερικών , ενδοεπιχειρησιακών κειμένων ( εσωτερικοί κανονισμοί – πλαίσιο κουλτούρας και συμπεριφοράς )
  • συγγραφή δελτίων τύπου και άρθρων
  • κείμενα άμεσα σε περιπτώσεις επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων