Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Τομέας 1 . Εταιρικά Προγράμματα .

Η εταιρεία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε στελέχη και εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , σε θέματα επικοινωνίας , δημοσίων σχέσεων , επικοινωνιακών δεξιοτήτων , τεχνικών παρουσίασης , εξυπηρέτησης , εικόνας , branding , διαχείρισης κρίσεων , διοργάνωσης εκδηλώσεων , lobbying ( άσκησης πίεσης ) , γραφείο τύπου – πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας – ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού , ανάπτυξης σχέσεων , αποτελεσματικών επαγγελματικών συναντήσεων – ηγεσίας .

Σας προτείνουμε τη συνεργασία μας σε τρία εκπαιδευτικά μας προιόντα , τα οποία θα έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα στους εργαζομένους σας .

1Συνεργασία στο γραφείο : Προκαθορίζουμε συγκεκριμένη ημέρα και ώρες εκπαίδευσης οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες απο 4 ούτε και περισσότερες απο 8 . Οι σύμβουλοι μας θα προσέλθουν και με συγκεκριμένο πλάνο θα εισέρχονται στα γραφεία ή τα τμήματα της επιχείρησης σας . Θα συζητούν με τους εργαζόμενους , θα πραγματοποιούν ποιοτική – επιχειρησιακή έρευνα και θα προβαίνουν σε συμβουλές άμεσα . Παράλληλα θα συγκεντρώνουν στοιχεία απο τη δομημένη έρευνα , βάσει των οποίων θα ενημερώνουν το Management για την ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και θα καταρτίσουν ένα συμβουλευτικό πλάνο με το οποίο θα ακολουθήσει μία ακόμα συνεδρία πρός τελικές κατευθύνσεις και συμβουλευτική σε κάθε τμήμα της επιχείρησης .

2.Ημέρα εκπαίδευσης : Συγκεκριμένη ημέρα και ώρες οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες απο 4 ούτε και περισσότερες απο 8 θα πραγματοποιήσουμε σεμινάριο επί συγκεκριμένης θεματολογίας ή γενικής ανάλογα με το ποιά θέματα είναι αυτά τα οποία επιθυμείτε να αναπτύξουμε και σε μορφή workshop με παραδείγματα – παιχνίδια ρόλων και ακαδημαική παράδοση θα επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση των εργαζομένων στα θέματα εισήγησης . Εάν επιθυμείτε εν συνεχεία μπορούμε να οργανώσουμε την τελευταία ώρα της συνάντησης μας εξετάσεις , ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό και το επίπεδο διείσδυσης της εισήγησης στους εργαζόμενους σας .

3.Team Spirit Event : Εντός ή εκτός εργασιακού περιβάλλοντος πραγματοποιούμε εισήγηση επί των θεμάτων τα οποία θα επιλέξετε ενώ παράλληλα θα τονώσουμε το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων σας με συγκεκριμένες μεθόδους επιμορφωτικού – διαδραστικού και διασκεδαστικού χαρακτήρα .

Παράλληλα μπορούμε να διοργανώσουμε μονοήμερα ή διήμερα team spirit event , εντός ή εκτός της πόλης έδρας της επιχείρησης με θεαματικά αποτελέσματα .

Πως εργαζόμαστε στη διοργάνωση εκδηλώσεων και ειδικά στσ team spirit event :

Πραγματοποιούμε ενδοεπιχειρησιακή έρευνα , εντοπίζουμε προβλήματα στα οποία θα δώσουμε λύσεις με τη στρατηγική διοργάνωση του team spirit event .

Κατά τη διάρκεια του , θα σχεδιάσουμε όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες θα πετύχουμε τους στόχους τους οποίους θα θέσουμε βασιζόμενοι στην έρευνα μας , ώστε η επιχείρηση σας να έχει θεαματικά αποτελέσματα ( και η επένδυση σας να είναι value for money ) , στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων , στην κερδοφορία σας , στην εικόνα σας , στην αύξηση του ζήλου και του πάθους των εργαζομένων σας και αύξηση μεγεθών σε όποιους τομείς κριθεί απαράιτητο , μεταστροφή σε θετικούς ρυθμούς οι οποίοι θα είναι ορατοί με την αύξηση του Loyalty των πελατών σας και την αύξηση των επενδύσεων τους πρός εσάς .

Στα team spirit event ,ενδεικτικά ενσωματώνουμε ενέργειες , αύξησης ομαδικότητας , συμμετοχικές δράσεις , εκπαιδεύσεις απο ομάδα ειδικών, επικοινωνιολόγου – ψυχολόγου και κάθε ειδικότητας που απαιτείται και δράσεις οι οποίες ενισχύου το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των ανθρώπων σας .

4.Εκπαίδευση – Coaching – Συμβουλευτική με συνεδρία : Στα γραφεία μας πραγματοποιούμε προσωπικού χαρακτήρα απο 1 έως 4 άτομα , συμβουλευτική επί θεμάτων εργασιακού stress – επικοινωνιακών δεξιοτήτων – επίλυσης προβλημάτων – στρατηγικών δεξιοτήτων – διαχείρισης κρίσεων . Στο επίκεντρο είναι η ποιοτική και κοινωνική έρευνα και αμέσως ακολουθεί η συμβουλευτική με συμπεριφορικές και γνωσιακές μεθόδους .

Τομέας 2 . Εκπαίδευση ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .

Βελτιστοποίηση Εξηπηρέτησης Πολιτών

Για στελέχη Δημοτικής Αρχής .
Εικόνα – πρώτη εντύπωση
Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος
Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
Site Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους πολίτες
Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε εξυπηρέτηση ώστε να ενισχύεται η εικόνα της δημοτικής αρχής
Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των πολιτών για τη δημοτική αρχή και πως θα επηρρεάσετε αυτά τα δεδομένα
«Διαβάζοντας» τους δημότες , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
Θετική αντιμετώπιση
Επίλυση προβλημάτων
Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη

Για ανώτερα στελέχη – Αντιδημάρχους , προέδρους επιτροπών .

Πρόγραμμα Lobbying – ασκώντας πίεση στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες , «επάνω» στο νομοθέτη , όταν αυτός αποφασίζει
Στρατηγική διοίκηση
Στόχοι – τακτικές – σκοποί δημοτικής αρχής
Επικοινωνία, εσωτερικά με τους ανθρώπους στη δημοτική αρχή και με τα εξωτερικά κοινά και τους πολίτες
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά με οφέλη τις κρίσεις που ξεσπούν
Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο με όλες τις ομάδες με τις οποίες επικοινωνεί η δημοτική αρχή
Στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ποιοτική έρευνα σε Focus group ή με In-depth Interview

Τρόποι εκπαίδευσης .

Στο πεδό δράσης , στο δημαρχείο ή σε χώρο της δημοτικής αρχής
Με ιδιαίτερες συναντήσεις – συνεδρίες στα γραφεία της εταιρείας μας ή σε δικούς σας χώρους

Τομέας 3 Προσωπικά προγράμματα εξατομικευμένα

Οι προσωπικές συνεδρίες είναι πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις του εκπαιδευτή με τον επαγγελματία πρός επίλυση προβλημάτων στην καριέρα , την ανάπτυξη , τις συγκρούσεις , την ψυχολογία , τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού βήματος .

Πραγματοποιούμε τις προσωπικές συνεδρίες με απόλυτη συνείδηση και σεβασμό στις επαγγελματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου που επιθυμεί να «δεί» έναν διαφορετικό κόσμο με αισιοδοξία και πάνω απ’όλα επιθυμεί να αντικρύσει το όραμα του με σαφήνεια και να το υλοποιήσει στο ακέραιο .

Οι προσωπικές συνεδρίες περιλαμβάνουν :

Ποιοτική , είς βάθος έρευνα ώστε να διαπιστώσει ο εκπαιδευτής τις ανάγκες του ανθρώπου
Προσωπικό Branding
Image Making
Ανακαλύψτε το όραμα σας
Πως θα το υλοποιήσετε
Διαμόρφωση ψυχολογικών ιδανικών συνθηκών
Ισορροπία οικογενειακή
Ισορροπία επαγγελματική
Τεχνικές ώστε να αισθάνεται ο άνθρωπος υπέροχα
Εικόνα – πρώτη εντύπωση
Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος
Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
Site Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους
Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε σχέση
Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των ανθρώπων για εσάς
«Διαβάζοντας» τους ανθρώπους , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
Θετική αντιμετώπιση
Επίλυση προβλημάτων
Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη
Επιπλέον διείσδυση :

Πρόγραμμα Lobbying – ασκώντας πίεση , «επάνω» στο νομοθέτη , όταν αυτός αποφασίζει
Στρατηγική διοίκηση
Στόχοι – τακτικές – σκοποί
Επικοινωνία, εσωτερικά με τους ανθρώπους στην εργασία σας και με τα εξωτερικά κοινά και τους πολίτες
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά με οφέλη τις κρίσεις που ξεσπούν
Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο με όλες τις ομάδες με τις οποίες επικοινωνείτε
Στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ποιοτική έρευνα σε Focus group ή με In-depth Interview

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της Minobi B.L.I.R στην Αθήνα , Σαρρή 30 Αθήνα 1ος όροφος , απογευματινές ώρες .

Τομέας 4 . Προσαρμοσμένα προγράμματα

Για τη εταιρεία ή τον οργανισμό σας μπορείτε να επιλέξετε και να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε απο τα πιό κάτω σεμινάρια εντός ή εκτός του εταιρικού σας χώρου .

Branding– «Χτίσιμο Εικόνας» και συναισθηματική διείσδυση ( corporate image – product branding – nation branding -city branding )
Customer service – Customer Experience
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Social Responsibility
Επικοινωνία και Δημοσιότητα με εργαλεία τα Social media– Facebook – twitter – linked-in – youtube – Πετυχαίνοντας να επικοινωνούμε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα
Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Event Management ( εταιρικές εκδηλώσεις – γενική συνέλευση – συνέδρια – δεξιώσεις – συνέντευξη τύπου – meeting )
Machine Learning – E- commerce stracture and philosophy – Η δομή και η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου
Presentation Skills – Τεχνικές παρουσίασης για στελέχη και managers
Leadership Skills– βελτιστοποίηση ηγετικών δεξιοτήτων
Media Training– Απέναντι στα Μέσα Επικοινωνίας
Image Making – Διαμόρφωση της καταλληλότερης εικόνας φυσικών προσώπων
Crisis Management/ Crisis Communication Management – Διαχείριση Κρίσεων / Επικοινωνιακη Διαχείριση Κρίσεων
B2B – B2C DR / Developing Relationships – Ανάπτυξη Σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών .
Τουριστική Ανάπτυξη – Tourism Management
Net Generation -Ψηφιακή Γενιά

Θα χαρούμε πολύ να σας εξηγήσουμε απο κοντά τις υπηρεσίες μας .

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση .