Team

handshake

Team

Ακολουθούν οι εκπαιδευτικές μας προτάσεις σε τέσσερις κύριους τομείς :

Τομέας 1 . Εταιρικά Προγράμματα .

Η εταιρεία μας προσφέρει υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε στελέχη και εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , σε θέματα επικοινωνίας , δημοσίων σχέσεων , επικοινωνιακών δεξιοτήτων , τεχνικών παρουσίασης , εξυπηρέτησης , εικόνας , branding , διαχείρισης κρίσεων , διοργάνωσης εκδηλώσεων , lobbying ( άσκησης πίεσης ) , γραφείο τύπου – πρωτοκόλλου και εθιμοτυπίας – ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού , ανάπτυξης σχέσεων , αποτελεσματικών επαγγελματικών συναντήσεων – ηγεσίας .

Σας προτείνουμε τη συνεργασία μας σε τρία εκπαιδευτικά μας προιόντα , τα οποία θα έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα στους εργαζομένους σας .

1Συνεργασία στο γραφείο : Προκαθορίζουμε συγκεκριμένη ημέρα και ώρες εκπαίδευσης οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες απο 4 ούτε και περισσότερες απο 8 . Οι σύμβουλοι μας θα προσέλθουν και με συγκεκριμένο πλάνο θα εισέρχονται στα γραφεία ή τα τμήματα της επιχείρησης σας . Θα συζητούν με τους εργαζόμενους , θα πραγματοποιούν ποιοτική – επιχειρησιακή έρευνα και θα προβαίνουν σε συμβουλές άμεσα . Παράλληλα θα συγκεντρώνουν στοιχεία απο τη δομημένη έρευνα , βάσει των οποίων θα ενημερώνουν το Management για την ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού και θα καταρτίσουν ένα συμβουλευτικό πλάνο με το οποίο θα ακολουθήσει μία ακόμα συνεδρία πρός τελικές κατευθύνσεις και συμβουλευτική σε κάθε τμήμα της επιχείρησης .

2.Ημέρα εκπαίδευσης : Συγκεκριμένη ημέρα και ώρες οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες απο 4 ούτε και περισσότερες απο 8 θα πραγματοποιήσουμε σεμινάριο επί συγκεκριμένης θεματολογίας ή γενικής ανάλογα με το ποιά θέματα είναι αυτά τα οποία επιθυμείτε να αναπτύξουμε και σε μορφή workshop με παραδείγματα – παιχνίδια ρόλων και ακαδημαική παράδοση θα επιτύχουμε τη βελτιστοποίηση των εργαζομένων στα θέματα εισήγησης . Εάν επιθυμείτε εν συνεχεία μπορούμε να οργανώσουμε την τελευταία ώρα της συνάντησης μας εξετάσεις , ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό και το επίπεδο διείσδυσης της εισήγησης στους εργαζόμενους σας .

3.Team Spirit Event : Εντός ή εκτός εργασιακού περιβάλλοντος πραγματοποιούμε εισήγηση επί των θεμάτων τα οποία θα επιλέξετε ενώ παράλληλα θα τονώσουμε το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων σας με συγκεκριμένες μεθόδους επιμορφωτικού – διαδραστικού και διασκεδαστικού χαρακτήρα .

Παράλληλα μπορούμε να διοργανώσουμε μονοήμερα ή διήμερα team spirit event , εντός ή εκτός της πόλης έδρας της επιχείρησης με θεαματικά αποτελέσματα .

Πως εργαζόμαστε στη διοργάνωση εκδηλώσεων και ειδικά στσ team spirit event :

Πραγματοποιούμε ενδοεπιχειρησιακή έρευνα , εντοπίζουμε προβλήματα στα οποία θα δώσουμε λύσεις με τη στρατηγική διοργάνωση του team spirit event .

Κατά τη διάρκεια του , θα σχεδιάσουμε όλες τις δραστηριότητες με τις οποίες θα πετύχουμε τους στόχους τους οποίους θα θέσουμε βασιζόμενοι στην έρευνα μας , ώστε η επιχείρηση σας να έχει θεαματικά αποτελέσματα ( και η επένδυση σας να είναι value for money ) , στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων , στην κερδοφορία σας , στην εικόνα σας , στην αύξηση του ζήλου και του πάθους των εργαζομένων σας και αύξηση μεγεθών σε όποιους τομείς κριθεί απαράιτητο , μεταστροφή σε θετικούς ρυθμούς οι οποίοι θα είναι ορατοί με την αύξηση του Loyalty των πελατών σας και την αύξηση των επενδύσεων τους πρός εσάς .

Στα team spirit event ,ενδεικτικά ενσωματώνουμε ενέργειες , αύξησης ομαδικότητας , συμμετοχικές δράσεις , εκπαιδεύσεις απο ομάδα ειδικών, επικοινωνιολόγου – ψυχολόγου και κάθε ειδικότητας που απαιτείται και δράσεις οι οποίες ενισχύου το ομαδικό πνεύμα μεταξύ των ανθρώπων σας .

4.Εκπαίδευση – Coaching – Συμβουλευτική με συνεδρία : Στα γραφεία μας πραγματοποιούμε προσωπικού χαρακτήρα απο 1 έως 4 άτομα , συμβουλευτική επί θεμάτων εργασιακού stress – επικοινωνιακών δεξιοτήτων – επίλυσης προβλημάτων – στρατηγικών δεξιοτήτων – διαχείρισης κρίσεων . Στο επίκεντρο είναι η ποιοτική και κοινωνική έρευνα και αμέσως ακολουθεί η συμβουλευτική με συμπεριφορικές και γνωσιακές μεθόδους .

———————————————————————————————
Τομέας 2 . Εκπαίδευση ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση .

Βελτιστοποίηση Εξηπηρέτησης Πολιτών

Για στελέχη Δημοτικής Αρχής .
Εικόνα – πρώτη εντύπωση
Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος
Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
Site Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους πολίτες
Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε εξυπηρέτηση ώστε να ενισχύεται η εικόνα της δημοτικής αρχής
Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των πολιτών για τη δημοτική αρχή και πως θα επηρρεάσετε αυτά τα δεδομένα
«Διαβάζοντας» τους δημότες , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
Θετική αντιμετώπιση
Επίλυση προβλημάτων
Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη

Για ανώτερα στελέχη – Αντιδημάρχους , προέδρους επιτροπών .

Πρόγραμμα Lobbying – ασκώντας πίεση στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες , «επάνω» στο νομοθέτη , όταν αυτός αποφασίζει
Στρατηγική διοίκηση
Στόχοι – τακτικές – σκοποί δημοτικής αρχής
Επικοινωνία, εσωτερικά με τους ανθρώπους στη δημοτική αρχή και με τα εξωτερικά κοινά και τους πολίτες
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά με οφέλη τις κρίσεις που ξεσπούν
Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο με όλες τις ομάδες με τις οποίες επικοινωνεί η δημοτική αρχή
Στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ποιοτική έρευνα σε Focus group ή με In-depth Interview

Τρόποι εκπαίδευσης .

Στο πεδό δράσης , στο δημαρχείο ή σε χώρο της δημοτικής αρχής
Με ιδιαίτερες συναντήσεις – συνεδρίες στα γραφεία της εταιρείας μας ή σε δικούς σας χώρους

—————————————————————–
Τομέας 3 Προσωπικά προγράμματα εξατομικευμένα

Οι προσωπικές συνεδρίες είναι πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις του εκπαιδευτή με τον επαγγελματία πρός επίλυση προβλημάτων στην καριέρα , την ανάπτυξη , τις συγκρούσεις , την ψυχολογία , τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού βήματος .

Πραγματοποιούμε τις προσωπικές συνεδρίες με απόλυτη συνείδηση και σεβασμό στις επαγγελματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου που επιθυμεί να «δεί» έναν διαφορετικό κόσμο με αισιοδοξία και πάνω απ’όλα επιθυμεί να αντικρύσει το όραμα του με σαφήνεια και να το υλοποιήσει στο ακέραιο .

Οι προσωπικές συνεδρίες περιλαμβάνουν :

Ποιοτική , είς βάθος έρευνα ώστε να διαπιστώσει ο εκπαιδευτής τις ανάγκες του ανθρώπου
Προσωπικό Branding
Image Making
Ανακαλύψτε το όραμα σας
Πως θα το υλοποιήσετε
Διαμόρφωση ψυχολογικών ιδανικών συνθηκών
Ισορροπία οικογενειακή
Ισορροπία επαγγελματική
Τεχνικές ώστε να αισθάνεται ο άνθρωπος υπέροχα
Εικόνα – πρώτη εντύπωση
Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος
Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση
Εμφάνιση – κύρος – status – dress code
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς
Site Κοινωνικής Δικτύωσης
Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις
Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους ανθρώπους
Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε σχέση
Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των ανθρώπων για εσάς
«Διαβάζοντας» τους ανθρώπους , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας
Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία
Θετική αντιμετώπιση
Επίλυση προβλημάτων
Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση
Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη
Επιπλέον διείσδυση :

Πρόγραμμα Lobbying – ασκώντας πίεση , «επάνω» στο νομοθέτη , όταν αυτός αποφασίζει
Στρατηγική διοίκηση
Στόχοι – τακτικές – σκοποί
Επικοινωνία, εσωτερικά με τους ανθρώπους στην εργασία σας και με τα εξωτερικά κοινά και τους πολίτες
Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων – πως διαχειρίζεστε επικοινωνιακά με οφέλη τις κρίσεις που ξεσπούν
Ανάπτυξη Σχέσεων με επιστημονικό τρόπο με όλες τις ομάδες με τις οποίες επικοινωνείτε
Στρατηγικές διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ποιοτική έρευνα σε Focus group ή με In-depth Interview

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της Minobi B.L.I.R στην Αθήνα , Σαρρή 30 Αθήνα 1ος όροφος , απογευματινές ώρες .

—————————————————————–

Τομέας 4 . Προσαρμοσμένα προγράμματα

Για τη εταιρεία ή τον οργανισμό σας μπορείτε να επιλέξετε και να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε απο τα πιό κάτω σεμινάρια εντός ή εκτός του εταιρικού σας χώρου .

Branding– «Χτίσιμο Εικόνας» και συναισθηματική διείσδυση ( corporate image – product branding – nation branding -city branding )
Customer service – Customer Experience
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Social Responsibility
Επικοινωνία και Δημοσιότητα με εργαλεία τα Social media– Facebook – twitter – linked-in – youtube – Πετυχαίνοντας να επικοινωνούμε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα
Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Event Management ( εταιρικές εκδηλώσεις – γενική συνέλευση – συνέδρια – δεξιώσεις – συνέντευξη τύπου – meeting )
Machine Learning – E- commerce stracture and philosophy – Η δομή και η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου
Presentation Skills – Τεχνικές παρουσίασης για στελέχη και managers
Leadership Skills– βελτιστοποίηση ηγετικών δεξιοτήτων
Media Training– Απέναντι στα Μέσα Επικοινωνίας
Image Making – Διαμόρφωση της καταλληλότερης εικόνας φυσικών προσώπων
Crisis Management/ Crisis Communication Management – Διαχείριση Κρίσεων / Επικοινωνιακη Διαχείριση Κρίσεων
B2B – B2C DR / Developing Relationships – Ανάπτυξη Σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών .
Τουριστική Ανάπτυξη – Tourism Management
Net Generation -Ψηφιακή Γενιά

Θα χαρούμε πολύ να σας εξηγήσουμε απο κοντά τις υπηρεσίες μας .

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση .

Γιώργος Παπατριανταφύλλου
Μιχάλης Διαμαντής

Team

Here are our educational suggestions in four main areas:

Section 1. Corporate Programs.

Our company offers high level consulting and educational services to executives and employees in the private and public sector, in communication, public relations, communication skills, presentation, service, image, branding, crisis management, event organization, lobbying, , press office – protocol and etiquette – human resources development, relationship development, effective business meetings – leadership.

We recommend working with three of our educational products, which will have amazing results for your employees.

1Collaboration at the office: We specify a specific day and hours of training which should not be less than 4 nor more than 8. Our consultants will come and with a specific plan will enter the offices or departments of your business. They will discuss with the employees, carry out quality-business research and advise them directly. At the same time they will collect data from the structured research, which will inform the Management of the quality of human resources and will draw up a consultative plan with which to follow a further session for final directions and counseling in every part of the company.

2.Travel Day: A specific day and hours that should not be less than 4 or more than 8, we will have a seminar on specific topics or general topics depending on which topics you want to develop and in the form of workshops with examples – role plays and academic tradition we will achieve the optimization of employees on the topics of contribution. If you wish then we can organize the last hour of our exam so that we can see the degree and the level of penetration of the contribution to your employees.

3.Team Spirit Event: Inside or outside the workplace, we present suggestions on the topics you choose while stimulating the spirit of teamwork and cooperation among your people with specific educational, interactive and entertaining methods.

At the same time, we can organize one-day or two-day team spirit event, inside or outside the company’s headquarters, with spectacular results.

How we work in organizing events and especially in team spirit event:

We are conducting in-house research, identifying problems that we will be able to solve with the strategic organization of the team spirit event.

During this time, we will plan all the activities with which we will achieve the goals we will set based on our research so that your business has spectacular results (and your investment is value for money) in the relationships between your profitability, your image, the increase in the zeal and passion of your employees, and the growth of sizes in any areas that are unavoidable, a shift in positive rhythms that will be visible by increasing your customer loyalty and increasing investments.

In the team spirit event, we include actions, team building, participatory actions, expert team training, psychologist communications and any specialization required, and actions that enhance the team spirit among your people.

  1. Training – Coaching – Session counseling: Our offices have a personal character of 1 to 4 people, counseling on work stress – communication skills – problem solving – strategic skills – crisis management. The focus is on qualitative and social research and immediately followed by counseling with behavioral and cognitive methods.

——————————-

Section 2. Education specifically for Local Government.

Optimization of Citizen Service

For members of the Municipal Authority.

Picture – first impression

Body communication – “body language”

Word – words – arguments – articulation

Show – Validity – status – dress code

Communication skills

The characteristics of the new technology generation

Social Networking Site

Presentation skills – understandable and impressive presentations

Contact face to face and how you will impress citizens

How do you make a good impression on every service to enhance the image of the municipal authority

The formation of the opinion and opinion of citizens on the municipal authority and how you will affect these facts

“Reading” the citizens how you will understand how they feel – the principles of qualitative research

Good psychology – empathy – optimism

Positive treatment

Problem solving

Organization – administration – archiving

Organize the best and most strategic events with benefits

For senior executives – Deputy Mayors, committee chairmen.

Lobbying – putting pressure on Athens and Brussels, “up” to the legislator when he decides

Strategic management

Objectives – tactical – objectives of a municipal authority

Communication, internally with people in the municipal authority and with the external community and the citizens

Communication Crisis Management – how you manage communicationally with the benefits of crises that break out

Developing Scientific Relationships with all groups communicated by the municipal authority

Social media management strategies

Effective management of human resources

Qualitative research in Focus group or In-depth Interview

Ways of training.

In the field of action, in the town hall or in the municipality

With special meetings – sessions at our offices or at your own premises

———————-

Section 3 Personal programs personalized

Personal sessions are face-to-face meetings of the trainer with the professional to solve problems in career, development, conflict, psychology, creating a new professional step.

We make personal sessions with absolute conscience and respect for the professional and psychosocial needs of everyone who wants to “see” a different world with optimism and above all wants to see his vision clearly and fully implement it.

Personal sessions include:

Qualitative, in-depth research to identify the trainer’s needs

Personnel Branding

Image Making

Discover your vision

How to implement it

Configuration of psychological ideal conditions

Family Balance

Professional Balance

Techniques to make the man feel great

Picture – first impression

Body communication – “body language”

Word – words – arguments – articulation

Show – Validity – status – dress code

Communication skills

The characteristics of the new technology generation

Social Networking Site

Presentation skills – understandable and impressive presentations

Contact face to face and how you will impress people

How do you make a good impression on each relationship

The formation of opinion and opinion of people for you

“Reading people, how you will understand how they feel – the principles of qualitative research

Good psychology – empathy – optimism

Positive treatment

Problem solving

Organization – administration – archiving

Organize the best and most strategic events with benefits

Additional Penetration:

Lobbying – putting pressure on the legislator when he decides

Strategic management

Goals – tactical goals

Communicate internally with people at work and with the outside community and citizens

Communication Crisis Management – how you manage communicationally with the benefits of crises that break out

Develop Scientific Relationship with all the groups you communicate with

Social media management strategies

Effective management of human resources

Qualitative research in Focus group or In-depth Interview

The sessions are held at the offices of Minobi B.L.I.R in Athens, Sarri 30 Athens 1st floor, afternoon hours.

———————-

Heading 4. Custom programs

For your company or organization, you can choose and conduct any of the following seminars within or outside of your corporate venue.

Branding – “Image Building” and corporate branding – branding – branding –

Customer service – Customer Experience

Corporate Social Responsibility

Communication and Publicity with Social Media Tools – Facebook – twitter – linked – in – youtube – Communicating with Maximum Efficiency

Event Management – Event Management (corporate events – general meeting – conferences – receptions – press conference – meeting)

Machine Learning – E-commerce stration and philosophy – The structure and philosophy of e-commerce

Presentation Skills – Presentation techniques for executives and managers

Leadership Skills – Leadership Skill Optimization

Media Training – Opposing the Media

Image Making – Making the most suitable image of individuals

Crisis Management / Crisis Communication Management – Crisis Management / Crisis Communication Management

B2B – B2C DR / Developing Relationships – Business-to-Business and Business-to-Business Relationship Development.

Tourism Development – Tourism Management

Net Generation – Digital Generation

We will be glad to explain to you our services.

We are at your disposal for any clarification.