Για υποψηφίους Δημάρχους σε όλη την Ελλάδα .

• Συνεδρία 1η : Συζήτηση με τον υποψήφιο επί των επιδιώξεων του , το περιβάλλον του , την πόλη του , τους συνεργάτες του , τα μέσα τα οποία διαθέτει . Συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για τη διεξαγωγή ερευνητικής διαδικασίας .

Έρευνα : Ποιοτική με in-depth interviews με δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα έχουμε  συντάξει εμείς με την ερευνητική μας ομάδα . Παράλληλα πρόσληψη ποσοτικών στοιχείων για την καλύτερη εκτίμηση του εκλογικού περιβάλλοντος του υποψηφίου .

• Συνεδρία 2 : Ανάλυση ερευνητικών ευρημάτων : Λεπτομερής παρουσίαση του εκλογικού περιβάλλοντος , πρόθεση ψήφου ανά συνδυασμό και πρόθεση ψήφου πρός τους επικεφαλείς . Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκλογικού αγώνα και της εκλογικής περιφέρειας . Εκτίμηση για την πορεία των υπολοίπων υποψηφίων στην πόλη του υποψηφίου . Σαφείς οδηγίες και συμβουλευτική για την ακριβή δημιουργία της εικόνας του υποψηφίου και παράδοση Communication Guide ( οδηγού επικοινωνιακής συμπεριφοράς ) ανά και για κάθε περίσταση .
• Συνεδρία 3 : Επικοινωνιακή εκπαίδευση: Περιλαμβάνει :

• Παρουσιάση ενός συγκλονιστικού case study : ( Αληθινού συμβάν ) απο καμπάνια την οποία σχεδιάσαμε  και υλοποιήσαμε , της πορείας υποψήφιου ο οποίος απο την τελευταία θέση σε έρευνα 2 μήνες πρίν τις εκλογές , εξελέγη δεύτερος υπερνικώντας σπουδαία ονόματα της περιοχής του οι οποίοι εμφανίζονταν με υψηλότατα ποσοστά .Όλες οι δράσεις και η στρατηγική της πορείας πρός τη νίκη . Εξαιρετικό παράδειγμα σχεδιασμού και εκτέλεσης στρατηγικής .
• Πρακτική εκπαίδευση στη σωματική επικοινωνία : Με παραδείγματα η καλύτερη επικοινωνιακή κινησιολογία για μεγιστοποίηση της συμπάθειας του υποψηφίου απο κοινό και μέσα Ενημέρωσης . Οδηγίες Ψυχολογίας της συμπεριφοράς .Περιλεμβάνονται test αποτελεσματικής επικοινωνίας με κλίμακες – βαθμολογία και τελικό σκόρ ( με ενδεχόμενο μαγνητοσκόπησης ) ώστε να κατανοήσει ο υποψήφιος πλήρως την κατάλληλη σωματική επικοινωνάι και τα ενδεχόμενα λάθη του έως τώρα .
• Εκπαίδευση Image Making : Περιλαμβάνει όλες τις δράσεις ώστε ο υποψήφιος να προσαρμόσει την ψυχολογία του και τις θέσεις του με τρόπο τέτοιον ώστε να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα κάθε εμφάνισης του σε ομιλίες , παρουσιάσεις , συναντήσεις , γεύματα , συγκεντρώσεις .Περιλαμβάνει πρόγραμμα Ρητορικής τέχνης / πρόγραμμα εκπαίδευσης στην άσκηση επιρροής και όλες τις τακτικές για αποτελεσματική επικοινωνία και επιτυχημένες εμφανίσεις.
• Crisis Communication Management : Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .Εντοπισμός σεναρίων πιθανών κρίσεων από επιθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου και και αποφυγή αυτών.
Διάρκεια ολοκλήρωσης έργου 4 πρώτων επιπέδων 4-6 ημέρες .

Περιλαμβανόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες ( περιλαμβόνται στο πακέτο fast track ) :
1 Κείμενα ομιλιών και εντύπων , συγγραφή βιογραφικών .
2 Οργανόγραμμα επιτελείου υποψηφίου.Ποιές αρμοδιότητες έχει το κάθε στέλεχος και ποιές είναι οι ομάδες εργασίας .
3 Στρατηγικό σχέδιο και δομή της εκστρατείας. Στρατηγική βασισμένη σε λεπτομερή καταγραφή των κινήσεων και των τακτικών που θα ακολουθηθούν και γιατί .
4 Καθορισμός επιτροπής εκλογικού αγώνα.
5 Καταγραφή Εκλογικού Μηνύματος.
6 Καταγραφή Εκλογικού Συνθήματος( slogan ).
7 Ενέργειες αύξησης της αναγνωρισιμότητας του υποψηφίου.
8 Διαμόρφωση εκλογικού κέντρου .
9 Crisis Communication Management– Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .Εντοπισμός σεναρίων πιθανών κρίσεων από επιθέσεις στο πρόσωπο του υποψηφίου και του συνδυασμού και αποφυγή αυτών.
10 Media Relations .Πρόγραμμα επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
11 Τεχνικές επέκτασης της φήμης.
12 Δημιουργία Οπτικής Παραστατικής Εικόνας του συνόλου των ανθρώπων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού .
13 Διορισμός Campaign Manager.

• Περιλαμβανόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες 2 ( με outsource συνεργάτες web & social media ) :
1 Social Media Campaign : Επικοινωνία στα SociaL Media : Facebook – Twitter – LinkedIn .
2 Δημιουργία Ιστοσελίδας Υποψήφιου :Με Search Engine Optimization για κατάταξη στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης ανάλογα με τη στρατηγική της καμπάνιας .
3 Διαφήμιση Google : Για απόλυτη μικροστόχευση και θεαματικά αποτελέσματα .