Αθλητισμός

Αγωνιστικό Σύστημα Στρατηγικής .

Racing Psychological Resistance System, Communication & Strategy

RPRSCS

Αγωνιστικό Σύστημα Ψυχολογικής Αντοχής – Επικοινωνίας – Στρατηγικής

Τι είναι ;

Σύστημα το οποίο με χρήση μεθόδων αγωνιστικής ψυχολογίας , ωθεί τους αθλητές σε ομαδικά ( και ατομικά ) αθλήματα να δημιουργήσουν άριστη ψυχολογία ώστε να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικές και όχι μόνο και να προετοιμάζονται άρτια για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις δημιουργώντας επικοινωνιακές δομές με στρατηγική ακρίβεια .

Πως ;

Μελετάμε την ομάδα , εντοπίζουμε τις υποχρεώσεις της , αξιολογούμε το δυναμικό της , συμβουλεύουμε για τους ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους της και παραδίδουμε συνεχώς συμβουλευτική εξατομικευμένη και ομαδική για τη μεγιστοποίηση των στόχων .

Μεθοδολογία :

Ειδικοί απο τους κλάδους της ψυχολογίας , της έρευνας και της επικοινωνίας συνεργάζονται .

Πραγματοποιούμε συνεντεύξεις σε βάθος με τους αθλητές και στελέχη του σωματείου και παρατηρήσεις σε όλα τα επίπεδα όπως : έρευνα αντιπάλων , σημεία υπεροχής τους , αδύνατα σημεία , ανάλυση στρατηγικής αντιπάλων . τρόποι επικράτησης επι αυτών , ανάλυση στους αθλητές των σημείων όπου μπορούν να διεμβολίσουν τον αντίπαλο ,  τρόποι  .

Σχεδιάζεται ένα πολυεπίπεδο σύστημα στρατηγικής και παρουσιάζεται .

Εκπαιδεύσεις ομαδικά σεμιναριακού χαρακτήρα , και ατομικά – εξατομικευμένα με συνεδρίες ώστε να παρατηρούμε τις αδυναμίες και να ενισχύουμε την ψυχολογική αντοχή και κράση των αθλητών και των στελεχών .

Παρουσιάζουμε τους τρόπους επικράτησης επι των αντιπάλων  , ανάλυση στους αθλητές των σημείων όπου μπορούν να διεμβολίσουν τον αντίπαλο ,  τρόποι αύξησης της ψυχολογικής τους αντοχής , πως θα επικοινωνούν ομαδικά , πως θα συνεργάζονται στρατηγικά .

Καινοτομίες :

Δυνατότητα δημιουργίας λογισμικού ( customized ) ακριβέστατων αναλύσεων αντιπάλων με συλλογή δεδομένων και παράδοση συστημάτων επιτυχίας .