Εξυπηρέτηση

customer-service.0822.12

Εξυπηρέτηση

Εντοπισμός και Αξιοποίηση του κοινού σας:

Έχουμε τα “εργαλεία” ώστε σε πρώτο επίπεδο να εντοπίσουμε ποιο ακριβώς είναι το κοινό σας, αυτό το οποίο επενδύει ή θα επενδύσει αγοραστικά ή με όποια άλλη μορφή επένδυσης, ποιο είναι το κοινό το οποίο μιλά για εσάς , ποιοι επηρεάζουν τους Ανθρώπους για εσάς, ποιοι άνθρωποι προωθούν τα συμφέροντά σας. Στο επόμενο επίπεδο δημιουργούμε τη δική τους εμπειρία, από εσάς. Δραστηριότητες – εκδηλώσεις – επικοινωνία – εξυπηρετήσεις με τρόπο τέτοιον ώστε να επηρεάζονται δομικά και συναισθηματικά από εσάς.

Εξυπηρέτηση Πελατών:

Με στρατηγικό σχεδιασμό, προσφέρουμε ένα πλάνο κατά την εκτέλεση του οποίου οι πελάτες των επιχειρήσεων, θα ζουν μία εμπειρία η οποία θα αυξήσει την πιστότητά τους στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται. Στις σύγχρονες επιχειρήσεις διοικεί, ο πελάτης. Εκπαιδεύουμε τα στελέχη σε μία πελατοκεντρική νοοτροπία. Τεστ βαθμού εξυπηρέτησης πελατών στην εταιρεία σας. Κάθε άνθρωπος σε κάθε επιχείρηση εμπνέεται ώστε να υπηρετεί κάθε άνθρωπο με τον οποίο η επιχείρηση έχει επαφή και επικοινωνία.

Πιστότητα Συνεργατών:

Πως θα δημιουργήστε πιστούς πελάτες και πιστούς συνεργάτες. Αυτοί θα επιλέγουν πρώτα τη δική σας εταιρεία. Δομικό στοιχείο η ανάπτυξη όλων των συστημάτων που θα δώσουν ώθηση στην εταιρική σας καινοτομία.

Θα ζητούν εσάς και θα εμπιστεύονται μόνο εσάς. Θα είναι πιστοί στην επιχείρησή σας και θα σας συγχωρούν ακόμα και λάθη.