Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Κρίσεις

Πρόληψη , Διαχείριση , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων :

Οι τρείς βασικοί άξονες της εργασίας μας :

Πρόληψη Κρίσεων

Εντοπίζονται ερευνητικά τα πιθανά σενάρια κρίσεων και ιεραρχούνται . Λόγοι και αιτίες οι οποίοι και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πάσης φύσεως κρίσεις από απλές καθημερινές μέχρι σοβαρές , με θύματα ή ακόμα και φυσικές καταστροφές .

Διαχείριση Κρίσεων

Η προετοιμασία σε κάθε πιθανό σενάριο κρίσης εάν αυτή ξεσπάσει και πως θα αντιμετωπιστεί . Όλη η διαδικασία ώστε εάν κάποια απο τα σενάρια εξελιχθούν σε κρίσεις να έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές π.χ τρόφιμα – καταλύματα σε περίπτωση σεισμού , σχέδιο κυκλοφορίας σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς ασθενών μετά απο ακραίες δολοφονικές δράσεις και χιλιάδες άλλες υποδομές ετοιμότητας .

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Η μεθοδολογία της επικοινωνίας μετά από μία κρίση , πως ενημερώνονται δημοσιογράφοι , συγγενείς – φορείς – θεσμικά όργανα – συνεργάτες …..Από την πορεία της διαχείρισης της διάχυσης των πληροφοριών και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η εξέλιξη της κρίσης , όσο και η αξιόπιστη αντιμετώπιση της .

Για να δράσει ένας οργανισμός ή ένα κράτος ή μία επιχείρηση πρός όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί μία αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών και επιστημόνων στα 3 προαναφερόμενα επίπεδα .

Τα βήματα της εργασίας μας 

Μελέτη – έρευνα για την πρόληψη πιθανών κρίσεων βασιζόμενοι στον επιστημονικό εντοπισμό σεναρίων κρίσεων .

Προετοιμασία – για ενδεχόμενο συγκεκριμένων κρίσεων – role play ( με τη μέθοδο της προσομοίωσης ). Στρατηγικό μοντέλο e- crisis .

Αντιμετώπιση ομάδων πίεσης – με ανάπτυξη σχέσεων και στρατηγική ενημέρωση .

Media Relations – Ανάπτυξη Σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης ώστε να έχουν δημιουργηθεί οι δίαυλοι άρτιας και αποτελεσματικής επικοινωνίας .

Media Training για αποτελεσματική αντιμετώπιση και συνεργασία με τα ΜΜΕ . Πότε και πως η εικόνα και σε σοβαρές κρίσεις , μπορεί ακόμα και να ενισχυθεί .

Κλίμακα Εκπαίδευσης Spokesperson απέναντι σε ακροατήρια και ΜΜΕ – Σε 8 επίπεδα και 45 υποκατηγορίες αυτών, ελέγχουμε κάθε πτυχή της προσωπικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε εκπροσώπου ενημέρωσης – spokesperson – υπεύθυνο τύπου και των κυβερνητικών εκπροσώπων και των συνεργατών αυτών. Πολλά επίπεδα μαγνητοσκοπούνται ώστε να δοθούν εξηγήσεις επί των αντιδράσεων και να πραγματοποιήσουμε εκπαίδευση (training). Κατόπιν της βαθμολόγησης από 3 έμπειρους εκπαιδευτές εντάσσεται σε επίπεδο ο επαγγελματίας και εν συνεχεία δίνεται η κατάλληλη ανά περίσταση συμβουλευτική.

Μοντέλο Πρόβλεψης Κρίσεων – Σε 5 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες, πραγματοποιείται ένας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου έλεγχος σε κάθε επιχείρηση ώστε να διαπιστωθούν τα ευαίσθητα σημεία τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν κρίσεις. Κατά τα αποτελέσματα του ελέγχου η επιχείρηση εντάσσεται σε μία κλίμακα επικινδυνότητας ώστε να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική προς αποφυγή των επερχόμενων κρίσεων και προετοιμασία επικοινωνιακής διαχείρισης σε όποιες κρίσεις δεν είναι εφικτό να αποφευχθούν ή προκληθούν απροσδόκητα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052