Lobbying-‘Ασκηση πίεσης

relations

Lobbying

Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς :

Στρατηγικός σχεδιασμός για το πως μία εταιρεία ή ένας επαγγελματικός κλάδος πετυχαίνει ευνοϊκές αποφάσεις ή και ευνοϊκούς νόμους.

Επιρροή τη στιγμή των κυβερνητικών αποφάσεων. Προτείνουμε λύσεις, βασιζόμενες στην χαραγμένη στρατηγική. Το μοντέλο των διαρκών απεργιακών κινητοποιήσεων είναι αναποτελεσματικό.

Η επέμβαση μας γίνεται πριν την ψήφιση νόμων ή και μετά προσπαθώντας να πετύχουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις, πάντα με προτάσεις .

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας μπορούν να αναλάβουν δράση και στο κέντρο λήψης των αποφάσεων για τις περισσότερες επιχειρήσεις, στις Βρυξέλλες, με συνεργαζόμενα γραφεία στην πόλη αυτή.

Διεθνής Ανάπτυξη Σχέσεων :

Μελετάμε τις Διεθνείς Αγορές και σχεδιάζουμε την πιο κατάλληλη επικοινωνιακή στρατηγική για αποτελεσματική επένδυση.

Συνδεόμαστε με τους πιο κατάλληλους επαγγελματίες στη χώρα και την πόλη που θα αναπτύξει η επιχείρησή σας. Επιπλέον είμαστε οι εκπρόσωποι σε επίπεδο Ανάπτυξης Σχέσεων κάθε επιχείρησης η οποία επιχειρεί στην Ελληνική επικράτεια.

Είμαστε οι άνθρωποι σας σε επίπεδο υποδομής- επικοινωνίας – ανάπτυξης των σχεδιασμών σας.

Ερχόμαστε σε επαφή με τους δημοσιογράφους, τις κρατικές αρχές σε επίπεδο Aνάπτυξης Σχέσεων – Lobbying και ευρύτερα αναπτύσσουμε και ενισχύουμε την παρουσία σας δημιουργώντας καλή εικόνα και βοηθώντας εσάς στο εξωτερικό ή τους διεθνείς επενδυτές σας στο εσωτερικό να κατανοήσουν την Ελληνική Πραγματικότητα.

Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις:

Μελέτη των αγορών στόχων των εταιρειών, έρευνα τοπικής κοινωνίας – συνεργασίες με την τοπική κοινότητα – ανάλυση πολιτισμικής κουλτούρας – στρατηγικό επικοινωνιακό σχέδιο.

Η νέα σας επένδυση θα γίνει εγγυημένα, χωρίς πειραματισμούς. Ο δρόμος για την επέκταση σας σε νέες αγορές εκτός Ελλάδος θα ανοίξει και θα σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τους νέους σας συνεργάτες – τη νέα σας στρατηγική – μεθόδους διείσδυσης – υλικοτεχνικό εξοπλισμό –γραφεία – νέους επενδυτές – νέους προμηθευτές.

Τι είναι το Lobbying

Το πρόγραμμα Lobbing είναι η μόνη οδός για διαπραγματεύσεις – ευημερία – πρόοδο σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Είναι η άσκηση πίεσης προς το νομοθέτη ώστε να επιτευχθούν επωφελή αποτελέσματα και βιώσιμες λύσεις σε κάθε θέμα που απασχολεί κάθε είδους επιχείρηση – οργανισμό – κλάδο.

Βασίζεται στη στρατηγική ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, κατανόησης, προόδου.

Ανάλυση:

ΟΡΙΣΜΟΣ
Το Lobbying είναι μία ενέργεια, μία δράση με σκοπό να επιτύχει θετικό αποτέλεσμα για τον οργανισμό κατά τη διάρκεια επαφών με τις κυβερνητικές αρχές και τους πολιτικούς.

Σε κάποιες χώρες είναι γνωστό αυτό το πρόγραμμα ως Δημόσιες Υποθέσεις.

Στην Αμερική, η δραστηριότητα των ομάδων συμφερόντων (lobbying) μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία επίτευξης στόχων δημόσιας πολιτικής, κυρίως ιδιωτικών συμφερόντων, μέσω της επιλεγμένης μορφής άσκησης πολιτικής πίεσης.

Lobbying, είναι οι προσπάθειες και ενέργειες εκείνων που προσπαθούν να επιδράσουν στη νομοθεσία.

Lobbying είναι οι προσπάθειες άσκησης επιρροής κατά τη διαμόρφωση ή εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής.

Lobbyist, είναι εκείνος που έχει προσληφθεί επαγγελματικά να ασκήσεις επιρροή (to lobby) προς όφελος των πελατών του ή να συμβουλεύει τους πελάτες του πως να κάνουν lobbying οι ίδιοι.

Πρακτικά.

Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις είναι σε μια διαρκή και καθημερινή επαφή και επικοινωνία με κυβερνητικούς μηχανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Απαιτείται ένα πλήρες και οργανωμένο Πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει και θα βοηθήσει τον οργανισμό να πετυχαίνει άμεσα, γρήγορα και θετικά τις υποθέσεις του με τις υπηρεσίες αυτές.

Προσπαθούμε να καταγράφουμε πολύ και να καταλαβαίνουμε τι έρχεται ποιά είναι τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιές νομοθεσίες και ρυθμίσεις θα πρέπει να περιμένουμε και πως αυτές θα επηρεάσουν τον πελάτη μας.

Σκοπός μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που αντιπροσωπεύουμε έχουν φωνή και ότι αυτή η φωνή θα ακουστεί την κατάλληλη στιγμή».

Per H. Heggenes, Πρόεδρος και CEO Βρετανίας και γενικός Διευθυντής για τις σχέσεις του παγκοσμίου δικτύου των θυγατρικών της Burson Marsteller.
Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων, στην ουσία οικοδομούν πολιτικές σχέσεις προστασίας για τον οργανισμό που εκπροσωπούν.

Οι ενέργειες του προγράμματος Lobbying λειτουργούν υποστηρίζοντας όλη τη στρατηγική δομή μίας καμπάνιας Δημοσίων Σχέσεων.

Στους μεγάλους οργανισμούς με τα προγράμματα Lobbying οι σχέσεις με τους κυβερνητικούς μηχανισμούς δημιουργούν ένα υψηλής αισθητικής προφίλ.

Οι ενέργειες των προγραμμάτων Lobbying προστατεύουν τον οργανισμό από ενδεχόμενες κρίσεις.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από τους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων μόνο για καλούς και ηθικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις όταν η εταιρεία τις χρειάζεται.

Παραδίδουμε άρθρα και επιστολές με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως οργανισμός ή ως επαγγελματικό σωματείο, ένωση κτλπ.

Είναι θετικό να προτείνουμε εμείς μία λύση , ώστε να είναι ευδιάκριτο το αίτημα μας. Είναι επίσης πολύ σπουδαίο να απευθύνουμε το αίτημα αυτό στο κατάλληλο τμήμα του Υπουργείου.

Στο επόμενο στάδιο ζητάμε την άμεση επίλυση του προβλήματος. Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας του, ενώ ταυτόχρονα ζητά συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Προσπαθούμε πάντα να πετύχουμε την κατανόηση των κυβερνητικών στελεχών, ενώ οργανώνουμε καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης για το θέμα.

Οι επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων στο πρόγραμμα Lobbying έχουν ως σκοπό να επηρρεάσουν τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής.

2700 εταιρείες lobbying και 15.000 στελέχη εδρεύουν στις Βρυξέλλες ( στοιχεία Μάιος 2007 ).

Στις Βρυξέλλες οι επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου διαμορφώνουν τα 2/3 της νομοθεσίας που ισχύει σήμερα στις 25 χώρες – μέλη.

Οι 15.000 λομπίστες ξοδεύουν κάθε χρόνο 60-90 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων της ΕΕ.

Στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους μεγαλύτερους πελέτες Lobbying είναι εταιρείες χημικών , ενέργειας, υψηλής τεχνολογίας , επικοινωνιών.

Το 70 % των εταιρειών Lobbying προωθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, το 10% τα συμφέροντα μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και το 20% συμφέροντα άλλων ενδιαφερομένων.

Στις Βρυξέλλες οι λομπίστες προσπαθούν να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους νομοθέτες και τους γραφειοκράτες .

Lobbying είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εκπρόσωποι ενός οικονομικού χώρου , μίας κυβέρνησης , μίας ένωσης , ενδιαφέρονται να κάνουν γνωστά και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα τους .

Το Lobbying στην Ευρωπαική Ένωση αποτελεί δραστηριότητα που έγκειται στην ανταλλαγή επαρκών πληροφοριών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή από ή πρός τους θεσμούς της Ευρωπαικής Ένωσης , με αντικείμενο την εξουδετέρωση , τροποποίηση ή επίδραση επί του περιεχομένου των αποφάσεων των θεσμικών οργάνων.

Αποτελεί δραστηριότητα που τελείται από ένα σύνολο επαγγελματιών της επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων .

Οι επαγγελματίες αυτοί μπορεί να εκπροσωπούν «Ομάδες Συμφερόντων» ή ακόμα και πρεσβείες .

Lobbying είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση όλων των νόμιμων μέσων και πρακτικών με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών ή επιχειρηματικών στόχων στα πλαίσια των κέντρων λήψης αποφάσεων .

Philippe Gervais, Capital Hill Group .

Lobbying είναι η προσπάθεια επίδρασης στη νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία.

Ως Ευρωπαικό Lobbying ορίζεται :

H δραστηριότητα που αναπτύσσεται είτε από εκπροσώπους ενός οικονομικού χώρου , μίας Κυβέρνησης , μίας Ένωσης , είτε από άτομα που ασχολούνται σε επαγγελματική βάση με την προώθηση των συμφερόντων των πελατών τους ,ανξαρτήτως αντικειμένου , και που αποσκοπεί , μέσω της χρησιμοποίησης όλων των απαραίτητων μέσων και πρακτικών , στην επίτευξη συγκεκριμένων πολιτικών και επιχειρηματικών στόχων στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η IPRA , το 2007 ανακοίνωσε στον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης τον δωδεκάλογο του Κώδικα των Βρυξελλών.

Ο επαγγελματίας των Δημοσίων Σχέσεων θα πρέπει:

Nα είναι ακέραιος. Σε κάθε περίσταση να ενεργεί με ακεραιότητα, και να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή.
Να είναι διαφανής. Ξεκάθαρος, ειλικρινής. Να δηλώνει τα ονόματα αυτών με τους οποίους συνεργάζεται, των οργανισμών αλλά και των συμφερόντων που εξυπηρετεί.
Να κάνει πάντα διάλογο. Να εγκαθιδρύει τις ηθικές, ψυχολογικές και πνευματικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση διαλόγου και να αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των εμπλεκομένων μερών να παρουσιάσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους.
Να είναι ακριβής. Να παίρνει όλα τα μέτρα ώστε να διασφαλίζει την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις δημόσιες αρχές.
Να μην λέει ποτέ ψέματα. Να μην διασπείρει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Εάν όμως αυτό συμβεί από άγνοια του να προχωρά άμεσα σε διορθώσεις.
Να μην εξαπατά ποτέ. Να μην χρησιμοποιεί παραπλανητικά ή ανέντιμα μέσα για να αποσπάσει πληροφορίες από τις Δημόσιες Αρχές.
Να τηρεί την εμπιστευτικότητα του. Να τιμά τις πληροφορίες που του παρέχονται.
Να είναι προσεκτικός στην άσκηση επιρροής. Να μην προχωρά σε ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανάρμοστη επιρροή επί των Δημοσίων Αρχών.
Να μην χρηματίζει. Να μην προσφέρει ποτέ άμεσα ή έμμεσα χρηματικά ή άλλα θέλγητρα σε μέλη δημοσίων αρχών ή δημόσιους αντιπροσώπους.
Να αποφεύγει τη διαμάχη συμφερόντων αλλά και να γνωστοποιεί τέτοιες διαμάχες αν τυχόν συμβούν.
Να μην κερδοσκοπεί διαθέτοντας σε τρίτους και έναντι αμοιβής έγγραφης που απέκτησε από τις Δημόσιες Αρχές.
Να μην απασχολεί προσωπικό από τις Δημόσιες Αρχές, το οποίο υπόκειται στους κανόνες και τους όρους εμπιστευτικότητας αυτών των αρχών.

Relations with Government Organizations:

Strategic planning for how a company or a professional industry achieves favorable decisions or favorable laws.

Influence at the time of governmental decisions. We propose solutions based on the engraved strategy. The model of lasting strike action is ineffective.

Our intervention takes place before laws are passed or even after trying to achieve favorable arrangements, always with suggestions.

Our company and our partners can also take action in the decision-making center for most businesses in Brussels with partner offices in the city.

International Relations Development:

We study International Markets and design the most appropriate communication strategy for effective investment.

We associate with the most appropriate professionals in the country and the city that your business will develop. In addition, we are representatives in the level of Relationship Development of each business that operates in the Greek territory.

We are your people at the level of infrastructure-communication-development of your designs.

We are in contact with journalists, governmental authorities on Lobbying and more broadly we develop and strengthen your presence by creating a good image and helping you abroad or your international investors to understand Greek reality.

International Public Relations:

Study of company target markets, local community research – collaborations with the local community – analysis of cultural culture – strategic communication plan.

Your new investment will be guaranteed, without experimentation. The path to your expansion to new markets outside of Greece will open and we will help you identify your new partners – your new strategy – penetration methods – logistics – inventory – new investors – new suppliers.

What is Lobbying?

Lobbing is the only way to negotiate – prosperity – progress in businesses and organizations.

It is putting pressure on the legislator to achieve beneficial results and sustainable solutions to every issue that concerns every kind of business – organization – industry.

It is based on the strategic development of relationships of trust, understanding, progress.

Analysis:

DEFINITION

Lobbying is an action, an action aimed at achieving a positive result for the organization during contacts with government authorities and politicians.

In some countries, this program is known as Public Affairs.

In the US, lobbying can be defined as the process of achieving public policy objectives, particularly private interests, through the chosen form of political pressure.

Lobbying is the efforts and actions of those who try to influence the legislation.

Lobbying is the effort to exert influence in shaping or implementing public policy.

Lobbyist, is the one who has been professionally engaged in lobbying for the benefit of his clients or advising his clients how to lobby themselves.