Η Minobi προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη διαχείριση της επικοινωνίας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής για την Covid 19.