Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Σχεδιάζουμε για κάθε Επιχείρηση και Οργανισμό πλήρες και στρατηγικό Πλάνο Προγραμάτων Δημοσίων Σχέσεων.

Media Relations

 • Ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης
 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Συναντήσεις τύπου
 • Συγγραφή Δελτίων τύπου
 • Συγγραφή άρθρων
 • Δημοσιότητα | επικοινωνία
 • Συναντήσεις με στελέχη μέσων ενημέρωσης | δημοσιογράφους |blogger

Ανάπτυξη Σχέσεων Κυβέρνησης – Κοινωνίας  :

 • Απευθύνεται στους κρατικούς οργανισμούς και στα Κυβερνητικά σχήματα . Επικοινωνία των κυβερνητικών προγραμμάτων – δημιουργία κατάλληλου εδάφους για νόμους . Ενημέρωση των πολιτικών επιλογών .
 • Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας κράτους – πολίτη .Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει αξίες και καλή εικόνα στα κυβερνητικά σχήματα , ενώ παράλληλα συντονίζει όλα τα κυβερνητικά μέρη με τρόπο τέτοιον ώστε να δίνεται μία ενιαία εικόνα – μία σαφής στρατηγική και να αποφεύγονται δραστηριότητες που οδηγούν σε κρίσεις και αποδόμηση της εικόνας της κυβέρνησης και του μηχανισμού της .
 • Σχεδιασμός , υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .
 • Ο πολίτης εμπλέκεται ενεργά , συνεισφέρει με γνώσεις , απόψεις και προτιμήσεις καινοτομεί και δίνει λύσεις .
 • Έμφαση στο e-goverment – ηλεκτρονική διακυβέρνηση .Έχει υπογραφεί στη διάσκεψη το Μάλμο ( τέλη 2009 , αρχές 2010 ) κοινή δέσμευση για τις Ευρωπαικές χώρες , να αναπτύξουν ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .
 • Η διακυβέρνηση 2.0 – eGoverment 2.0 , σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , αφού οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και ελέγχουν το έργο της κυβέρνησης σε επίπεδο διαφάνειας , χρηστής διαχείρισης κ.λπ.

 Διαπροσωπική Επικοινωνία / Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης :

 • Εκπαίδευση στελεχών για τη στρατηγική προετοιμασία τους , στις επαγγελματικές συναντήσεις , τις ομιλίες τους και τις παρουσιάσεις τους .
 • Σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας , μία παρουσίαση δεν επηρρεάζει από αυτά που λέει αλλά από το πως τα λέει , δηλαδή τον τρόπο παρουσίασης .
 • Είμαστε δίπλα σε κάθε στέλεχος που επιθυμεί να επηρρεάσει και να έχει μία επιτυχημένη παρουσίαση και επιτυχημένες συναντήσεις . Βελτίωση δεξιοτήτων – εκπαίδευση με role play – για δημόσιες ομιλίες – παρουσιάσεις – ομιλίες σε συνέδρια , σεμινάρια . Τέστ διαγνωστικών διαταραχών .Συγγραφή ομιλιών .Η φιλοσοφία μας είναι πως επιτυχία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός .Η δουλειά μας είναι να κάνουμε τον σχεδιασμό και να φέρουμε την επιτυχία .
 • Με την εφαρμογή αυτής της υπηρεσίας μας , θα διαπιστώσετε πως πηγαίνετε σε μία παρουσίαση και ξέρετε τι θα πείτε , πως θα το πείτε και με ποιόν τρόπο θα πείσετε γιαυτά που θα πείτε .

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

 • Εκπαίδευση Υπευθύνου Ενημέρωσης
 • ‘Αξονας αποφυγής κρίσεων
 • Δελτία τύπου επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων
 • Επικοινωνία με τα Μέσα Ενημέρωσης
 • Επικοινωνία με τα κοινά τα οποία εμπλέκονται στις κρίσεις
 • Συνέντευξη Τύπου για την κρίση
 • Αντιμετώπιση και διαχείριση δημοσιογράφων
 • Διαχείριση δημοσιότητας

Value For Money :

 • Οι άνθρωποι περισσότερο απο ποτέ επιλέγουν σε προιόντα και υπηρεσίες οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτούς .
 • Οτιδήποτε αλλάζει την καθημερινότητα τους και τους προσφέρει οφέλη περισσότερα απο τα ποσά τα οποία δαπανούν για την απόκτηση .
 • Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να κάνει απόσβεση ( break even ) των ποσών που καταναλώνει για αγορές .
 • Οι ειδικοί της επικοινωνίας και της οικονομίας ( όπου η εκτίμηση μας είναι  πως πλέον ταυτίζονται και αποτελούν τη μία και αυτή ειδικότητα Comeconomy γιατί οικονομία χωρίς επικοινωνία δε νοείται ) θα πρέπει να δημιουργήσουν τα κατάλληλα μοντέλα μέτρησης – αντιμέτρησης – παραλληλομέτρησης ώστε να εντοπίζουν τις «ισοτιμίες» των αξιών και των δαπανώμενων ποσών .

 

Μελέτη της Ψυχολογίας / εκπαίδευση πωλητών :

 • Οι πωλητές θα αυξήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το αποτέλεσμα θα είναι ορατό στις πωλήσεις και στην εικόνα της εταιρείας .
 • Ενημέρωση για την αποστολή της εταιρείας , γνώση πολύπλευρη για την εταιρεία στην οποία βρίσκονται και μεθοδολογία ώστε να βοηθούν τον αγοραστή τους να οραματιστεί τα πλεονεκτήματα από την αγορά τους .
 • Θα τους εμπνεύσουμε ώστε να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά και οι πελάτες τους να τους λατρέψουν . Θα εργαστούμε στην εμφάνιση τους , την ψυχολογία τους και τη διαρκή στήριξη τους .
 • Θα κατανοήσουν γιατί πρέπει να σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο . Τα αποτελέσματα τους θα είναι θεαμτικά γιατί θα έχουν πειστεί να έχουν στρατηγική – όραμα – αλτρουισμό – ήθος .
Πως θα επικοινωνείτε τέλεια

Lobbying | ‘Ασκηση πίεσης

 • Lobbying Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για το πως μία εταιρεία ή ένας επαγγελματικός κλάδος πετυχαίνει ευνοϊκές αποφάσεις ή και ευνοϊκούς νόμους.
 • Επιρροή τη στιγμή των κυβερνητικών αποφάσεων. Προτείνουμε λύσεις, βασιζόμενες στην χαραγμένη στρατηγική.
 • Το μοντέλο των διαρκών απεργιακών κινητοποιήσεων είναι αναποτελεσματικό. Η επέμβαση μας γίνεται πριν την ψήφιση νόμων ή και μετά […]

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα  :

 • Με το πρόγραμμα αυτό πετυχαίνουμε μεταρρυθμίσες σε επίπεδο διοίκησης και διεύθυνσης . Δημιουργούμε στελέχη αυξημένων προσόντων .
 • Κάνουμε τη διοίκηση εύρυθμη αποδίδοντας σαφείς αρμοδιότητες σε κάθε στέλεχος . Κάθε στέλεχος θα γνωρίζει με ακρίβεια τι κάνει , γιατί πράτει κάθε ενέργεια και δραστηριότητα του , τι σκοπό και στόχο έχει , σε ποιούς απευθύνεται και πως θα πράξει με ποιόν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα .
 • Εφαρμόζουμε πλήρη αναδιοργάνωση των δομών : αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού , επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις , ανάθεση διακριτών καθηκόντων θέσεων και ρόλων , αυτοματοποιημένο σύστημα επικοινωνίας με προισταμένους και υπηρεσίες , δυνατότητα εισηγήσεων και παρέμβασης των υπαλλήλων στην οργάνωση της διοίκησης με ερωτηματολόγια και προτάσεις , έκθεση αξιολόγησης απο τους εργαζόμενους πρός τους προισταμένους .
 • Στον πυρήνα ατου προγράμματος μας είναι η αξιοποίηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων και η δημιουργία Οράματος και κινήτρων πρός τους εργαζόμενους . Με συγκεκριμένο τρόπο θα αναδείξουμε τις ικανότητες τους , τις δεξιότητες τους , τα ιδανικά τους και θα τους μεταφέρουμε Ελπίδα για το αύριο . Κάνουμε τους εργαζόμενους υπερήφανους , αναδεικνύουμε χαρακτηριστικά και ικανότητες τους που δεν έχουν αξιοποιηθεί και τοποθετούμε στο καθημερινό τους λεξιλόγιο τις λέξεις μετρήσιμο – αποτελεσματικότητα .

Συμβουλευτική επί των προσλήψεων στελεχών :

 • Eξετάζουμαι το βιογραφικό του υποψηφίου σε συνδυασμό με προσωπική συνάντηση μαζί του . Χρήση των πρωτοποριακών υπηρεσιών Private Eye και Find Job Find Now , σύμφωνα με τις οποίες ασχολούμαστε με την επαγγελματική πορεία των υποψηφίων στελεχών που εξετάζονται για την κάλυψη θέσεων εργασίας .
 • Διασφαλίζουμε ότι τα στελέχη που επιλέγουμε έχουν αποδείξει μέσα από την καριέρα τους ότι είναι αποτελεσματικά και δεν έχουν υπερβεί κανόνες ηθικής και υπευθυνότητας .
 • Θα εντοπίσουμε για εσάς τα καλύτερα στελέχη για τις ανάγκες σας . Δεν θα μετανιώσετε για μία πρόσληψη αλλά αντίθετα θα απολαμβάνετε τη δουλειά των ανθρώπων που σας προτείνουμε .
 • Θα είναι σοβαροί επαγγελματίες , με αξίες και αξία. Ελέγχουμε τους τομείς της νέας εποχής των στελεχών .

 Εκπαίδευση .

 • Καταθέτουμε πρόταση γιά έρευνα ( ποιοτική ) εντός της επιχείρησης με πρόθεση να διαπιστώσουμε σε ποιούς τομείς υπάρχει ανάγκη επικοινωνιακής εκπαίδευσης .
 • Οι τομείς που καλύπτουμε είναι :
 • Υποδοχής – Γραμματειακής Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης πελατών – Πωλήσεων – Κατάρτιση οργανογράμματος – Συγγραφή εσωτερικού κανονισμού – Επικοινωνίας στελεχών – Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων – Κοινωνικής Υπευθυνότητας – Υλοποίησης στρατηγικής – Image Making – Eταιρικής εικόνας – εταιρικών παρουσιάσεων – εταιρικής επικοινωνίας – σχέσεις στελεχών – επικοινωνία αποτελεσματικότητας – ορισμός αρμοδιοτήτων – λήψη αποφάσεων .
 • Coaching – Mentoring – Ομάδων Στελεχών ή και προσωπική συμβουλευτική , οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί .Με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια ή διαφόρων άλλων μορφών εκπαιδευτικές δραστηριότητες ( ταξίδια / Weekend’s Conferences ) .Ειδική εκπαίδευση και αξιολόγηση Spokesperson – Υπεύθυνου ενημέρωσης , εταιρειών , Δημοσίων Οργανισμών – Κυβερνητικών εκπροσώπων . Mε ειδικό test τον αξιολογούμε , τον βαθμολογούμε και προχωράμε σε συστάσεις και διορθώσεις .
 • Πιστέψτε μας . Κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να είναι κακός στη δουλειά του ή να να υστερεί σε απόδοση ή να κατηγορείται . Όλα τα προανεφερόμενα είναι αποτέλεσμα έλλειψης εκπαίδευσης .
 • Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος από την ομάδα μας , θα δείτε να συμπεριφέρονται τα στελέχη σας μέσα και έξω από την επιχείρηση με διάθεση να υπηρετήσουν κάθε συνεργάτη τους και πελάτη τους , θα πολλαπλασιαστούν τα θετικά σχόλια , θα αλλάξει η ατμόσφαιρα μέσα στην επιχείρηση και από βαριά – βαρετή – σκοτεινή , θα μετατραπεί σε ευχάριστη, γελαστή – αισιόδοξη – λαμπερή .
Βρίσκουμε το απόλυτο κοινό σας
 • Συμπεριφορικά Οικονομικά :
  Μελετάμε τις τάσεις με ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα ( benchmark surveys ) – έρευνα πεδίου και perpetual maps ώστε να σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις ψυχολογικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε ευρείες κοινωνικές κλίμακες αλλά και στα επιμέρους κοινά με τα οποία επικοινωνείτε .
 • Η Συμβουλευτική μας θα προστατεύει την επιχείρηση σας απο κάθε οικονομική αστάθεια ή όποιον οικονομικό κίνδυνο
 • Θα μπορείτε να προβλέπετε με σχετική ακρίβεια τις αγοραστικές και κοινωνικές συμπεριφορές όχι περιμένοντας αυτές αλλά διαμορφώνοντας τις κινήσεις των ομάδων σας προστατεύοντας αυτές αλλά και την επιχείρηση σας αφού βασιζόμαστε στη θεωρία πως η ψυχολογία κινεί την οικονομία .
 • Εφόσον κατανοήσουμε την ψυχολογία των ομάδων ή και εξατομικευμένα των ανθρώπων θα μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα και να σας παρέχουμε υψηλού και ακριβούς περιεχομένου συμβουλευτική πρός επίτευξη των στρατηγικών σας στόχων .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις :

 • Best Place to Work . Στρατηγικός σχεδιασμός των εσωτερικών δομών και επικοινωνιών .Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών . Δημιουργία συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της εταιρείας . Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό .HR εκπαίδευση .Τέστ αξιολόγησης στελεχών . Αύξηση ομαδικότητας .
 • Η εικόνα και η φήμη των επιχειρήσεων σε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό διαμορφώνονται από τον πυρήνα τους , δηλαδή από τις εσωτερικές δομές . Κακή διοίκηση με αυταρχικό ύφος και κάθετες αποφάσεις οδηγεί σε απογοήτευση τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα και τη διασπορά αρνητικών σχολίων .
 • Οι έρευνες παγκοσμίως μας δείχουν πως τα στελέχη προτιμούν να αμοίβονται ακόμα και με χαμηλότερες αμοιβές αρκεί να μην ντρέπονται να πούν σε ποιά επιχείρηση εργάζονται .
 • Αυτή η υπηρεσία μας θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση σας , τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους , το δικό τους ρόλο , την αποτελεσματικότητα τους , την προσφορά τους .
 • Σκεφτείτε πως θα αυξήσουμε την ομαδικότητα , τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων σας , την εικόνα τους την άποψη και τη γνώμη τους για την επιχείρηση , θα αυξήσουμε την όρεξη τους για εργασία , θα λύνουν προβλήματα , θα προσφέρονται ακόμα και εθελοντικά , θα μεταφέρουν τα καλύτερα σχόλια , θα είναι ευχαριστημένοι , θα μιλούν με τους προισταμένους , θαδιαμορφώσουμε ένα ευτυχισμένο κλίμα , συνεργασίας – αγάπης – ήθους .
Μηνύματα κατανοητά

Personal Branding . Personal Coaching :

 • Κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να λαμβάνει απο εμάς προσωπική συμβουλευτική ώστε να λανσάρει ή να επαναλανσάρει την εικόνα του με επιτυχία στις ομάδες κοινών με τις οποίες επικοινωνεί .
 • Στην εργασία , στην οικογένεια , στους επαγγελματικούς κύκλους , για αναζήτηση εργασίας , εντοπισμός και σχεδιασμός για την καταλληλότερη επαγγελματική θέση .
 • Branding : Παρατήρηση κάθε επιπέδου της ζωής του ανθρώπου . Διαμόρφωση κατάλληλης ψυχολογίας – συμβουλές στρατηγικής – image making – αύξηση εντυπωσιασμού – αποδοχή απο τις ομάδες κοινών – ανάπτυξη φήμης – αύξηση αναγνωρισιμότητας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επέμβασης μας στο πρόγραμμα Branding φυσικών προσώπων .
 • Coaching : Συμβουλευτική επίτευξης στόχων αφού με γνωσιακές και συμπεριφορικές μεθόδους , θα εντοπίσουμε τις δυνατότητες αλλά και τις καταλληλότερες μεθόδους ώστε το άτομο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του για να πετυχαίνει τους στόχους του . Βοηθάμε τους ανθρώπους να εντοπίζουν οι ίδιοι τις δυνάμεις και τις δυνατότητες τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους .
 • Με τα προγράμματα μας αυτά βοηθάμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν θαυμάσια φήμη – να αυξήσουν τα ψυχικά τους αποθέματα και να διακρίνονται με επιτυχία σε κάθε επιδίωξη και στόχευση τους .

Εταιρική Κοινωνική Εικόνα

 • Κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση
 • Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα
 • Προγράμματα κοινωνικού | εθελοντικού χαρακτήρα

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

 • Στρατηγική
 • Υλοποίηση
 • Team Building Event
 • Δεξιώσεις
 • Συνέδρια
 • Αθλητικά Event
 • Παρουσιάσεις / λανσάρισμα προιόντων

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις :

 • Δημοσιότητα των οικονομικών μεγεθών των εταιριών πρός προσέγγιση νέων επενδυτών Σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τους μετόχους .
 • Ετήσιοι απολογισμοί – ετήσιες συνελεύσεις .Τα οικονομικά μεγέθη κάθε επιχείρησης είναι ένδειξη της κατάστασης της .
 • Η κοινωνία επενδύει , αγοραστικά ή επενδυτικά σε επιχειρήσεις που διαθέτουν καλούς διαχειριστές και χρηστή οικονομική διαχείριση . Αυτή είναι η ένδειξη πως η επένδυση των ανθρώπων στη συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι αποδοτική .
 • Στους οικονομικούς και επενδυτικούς κύκλους θα αποκτήσετε εξαιρετική εικόνα και θα μπορείτε να διαπραγματεύεστε κάθε οικονομική συναλλαγή σας ,με άνεση και φερεγγυότητα .
 • Η εμπιστοσύνη που θα δημιουργείτε θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό σας . Θα σας εμπιστεύονται και θα επενδύουν σε εσάς .

Εξυπηρέτηση πελατών

 • Συστήματα διαχείρισης παραπόνων
 • After Sales Services
 • Εκπαίδευση στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Αύξηση Loyalty
 • Προνόμια πελατών
 • ‘Αξονας επικοινωνίας με δυσαρεστημένους πελάτες
 • Διαχείριση των καλών πελατών

Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού :

 • Σχεδιασμός επικοινωνιακών δομών – αύξηση βαθμού ικανοποίησης – κίνητρα – επιβραβεύσεις .
 • Με αυτή μας την υπηρεσία οι εργαζόμενοι σας θα κάνουν τα πάντα για να υπηρετήσουν την επιχείρηση εφόσον και αυτή θα έχει κάνει τα πάντα γιαυτούς .