Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

cropped-SERVICES-text1.jpg

Services

Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις :

Δημοσιότητα των οικονομικών μεγεθών των εταιριών πρός προσέγγιση νέων επενδυτών Σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος με τους μετόχους .

Ετήσιοι απολογισμοί – ετήσιες συνελεύσεις .Τα οικονομικά μεγέθη κάθε επιχείρησης είναι ένδειξη της κατάστασης της .

Η κοινωνία επενδύει , αγοραστικά ή επενδυτικά σε επιχειρήσεις που διαθέτουν καλούς διαχειριστές και χρηστή οικονομική διαχείριση . Αυτή είναι η ένδειξη πως η επένδυση των ανθρώπων στη συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι αποδοτική .

Στους οικονομικούς και επενδυτικούς κύκλους θα αποκτήσετε εξαιρετική εικόνα και θα μπορείτε να διαπραγματεύεστε κάθε οικονομική συναλλαγή σας ,με άνεση και φερεγγυότητα .

Η εμπιστοσύνη που θα δημιουργείτε θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό σας . Θα σας εμπιστεύονται και θα επενδύουν σε εσάς .

Ανάπτυξη Σχέσεων Κυβέρνησης – Κοινωνίας  :

Απευθύνεται στους κρατικούς οργανισμούς και στα Κυβερνητικά σχήματα . Επικοινωνία των κυβερνητικών προγραμμάτων – δημιουργία κατάλληλου εδάφους για νόμους . Ενημέρωση των πολιτικών επιλογών .

Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας κράτους – πολίτη .Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει αξίες και καλή εικόνα στα κυβερνητικά σχήματα , ενώ παράλληλα συντονίζει όλα τα κυβερνητικά μέρη με τρόπο τέτοιον ώστε να δίνεται μία ενιαία εικόνα – μία σαφής στρατηγική και να αποφεύγονται δραστηριότητες που οδηγούν σε κρίσεις και αποδόμηση της εικόνας της κυβέρνησης και του μηχανισμού της .

Σχεδιασμός , υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

Ο πολίτης εμπλέκεται ενεργά , συνεισφέρει με γνώσεις , απόψεις και προτιμήσεις καινοτομεί και δίνει λύσεις .

Έμφαση στο e-goverment – ηλεκτρονική διακυβέρνηση .Έχει υπογραφεί στη διάσκεψη το Μάλμο ( τέλη 2009 , αρχές 2010 ) κοινή δέσμευση για τις Ευρωπαικές χώρες , να αναπτύξουν ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις .

Η διακυβέρνηση 2.0 – eGoverment 2.0 , σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , αφού οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και ελέγχουν το έργο της κυβέρνησης σε επίπεδο διαφάνειας , χρηστής διαχείρισης κ.λπ.

Value For Money :

Οι άνθρωποι περισσότερο απο ποτέ επιλέγουν σε προιόντα και υπηρεσίες οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτούς .

Οτιδήποτε αλλάζει την καθημερινότητα τους και τους προσφέρει οφέλη περισσότερα απο τα ποσά τα οποία δαπανούν για την απόκτηση .

Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να κάνει απόσβεση ( break even ) των ποσών που καταναλώνει για αγορές .

Οι ειδικοί της επικοινωνίας και της οικονομίας ( όπου η εκτίμηση μας είναι  πως πλέον ταυτίζονται και αποτελούν τη μία και αυτή ειδικότητα Comeconomy γιατί οικονομία χωρίς επικοινωνία δε νοείται ) θα πρέπει να δημιουργήσουν τα κατάλληλα μοντέλα μέτρησης – αντιμέτρησης – παραλληλομέτρησης ώστε να εντοπίζουν τις «ισοτιμίες» των αξιών και των δαπανώμενων ποσών .

 Personal Branding . Personal Coaching :

Κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να λαμβάνει απο εμάς προσωπική συμβουλευτική ώστε να λανσάρει ή να επαναλανσάρει την εικόνα του με επιτυχία στις ομάδες κοινών με τις οποίες επικοινωνεί .

Στην εργασία , στην οικογένεια , στους επαγγελματικούς κύκλους , για αναζήτηση εργασίας , εντοπισμός και σχεδιασμός για την καταλληλότερη επαγγελματική θέση .

Branding : Παρατήρηση κάθε επιπέδου της ζωής του ανθρώπου . Διαμόρφωση κατάλληλης ψυχολογίας – συμβουλές στρατηγικής – image making – αύξηση εντυπωσιασμού – αποδοχή απο τις ομάδες κοινών – ανάπτυξη φήμης – αύξηση αναγνωρισιμότητας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επέμβασης μας στο πρόγραμμα Branding φυσικών προσώπων .

Coaching : Συμβουλευτική επίτευξης στόχων αφού με γνωσιακές και συμπεριφορικές μεθόδους , θα εντοπίσουμε τις δυνατότητες αλλά και τις καταλληλότερες μεθόδους ώστε το άτομο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του για να πετυχαίνει τους στόχους του . Βοηθάμε τους ανθρώπους να εντοπίζουν οι ίδιοι τις δυνάμεις και τις δυνατότητες τους και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους .

Με τα προγράμματα μας αυτά βοηθάμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν θαυμάσια φήμη – να αυξήσουν τα ψυχικά τους αποθέματα και να διακρίνονται με επιτυχία σε κάθε επιδίωξη και στόχευση τους .

Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα  :

Με το πρόγραμμα αυτό πετυχαίνουμε μεταρρυθμίσες σε επίπεδο διοίκησης και διεύθυνσης . Δημιουργούμε στελέχη αυξημένων προσόντων .

Κάνουμε τη διοίκηση εύρυθμη αποδίδοντας σαφείς αρμοδιότητες σε κάθε στέλεχος . Κάθε στέλεχος θα γνωρίζει με ακρίβεια τι κάνει , γιατί πράτει κάθε ενέργεια και δραστηριότητα του , τι σκοπό και στόχο έχει , σε ποιούς απευθύνεται και πως θα πράξει με ποιόν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα .

Εφαρμόζουμε πλήρη αναδιοργάνωση των δομών : αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού , επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις , ανάθεση διακριτών καθηκόντων θέσεων και ρόλων , αυτοματοποιημένο σύστημα επικοινωνίας με προισταμένους και υπηρεσίες , δυνατότητα εισηγήσεων και παρέμβασης των υπαλλήλων στην οργάνωση της διοίκησης με ερωτηματολόγια και προτάσεις , έκθεση αξιολόγησης απο τους εργαζόμενους πρός τους προισταμένους .

Στον πυρήνα ατου προγράμματος μας είναι η αξιοποίηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων και η δημιουργία Οράματος και κινήτρων πρός τους εργαζόμενους . Με συγκεκριμένο τρόπο θα αναδείξουμε τις ικανότητες τους , τις δεξιότητες τους , τα ιδανικά τους και θα τους μεταφέρουμε Ελπίδα για το αύριο . Κάνουμε τους εργαζόμενους υπερήφανους , αναδεικνύουμε χαρακτηριστικά και ικανότητες τους που δεν έχουν αξιοποιηθεί και τοποθετούμε στο καθημερινό τους λεξιλόγιο τις λέξεις μετρήσιμο – αποτελεσματικότητα .

 Εκπαίδευση .

Καταθέτουμε πρόταση γιά έρευνα ( ποιοτική ) εντός της επιχείρησης με πρόθεση να διαπιστώσουμε σε ποιούς τομείς υπάρχει ανάγκη επικοινωνιακής εκπαίδευσης .

Οι τομείς που καλύπτουμε είναι :

Υποδοχής – Γραμματειακής Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης πελατών – Πωλήσεων – Κατάρτιση οργανογράμματος – Συγγραφή εσωτερικού κανονισμού – Επικοινωνίας στελεχών – Εσωτερικών Δημοσίων Σχέσεων – Κοινωνικής Υπευθυνότητας – Υλοποίησης στρατηγικής – Image Making – Eταιρικής εικόνας – εταιρικών παρουσιάσεων – εταιρικής επικοινωνίας – σχέσεις στελεχών – επικοινωνία αποτελεσματικότητας – ορισμός αρμοδιοτήτων – λήψη αποφάσεων .

Coaching – Mentoring – Ομάδων Στελεχών ή και προσωπική συμβουλευτική , οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί .Με ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια ή διαφόρων άλλων μορφών εκπαιδευτικές δραστηριότητες ( ταξίδια / Weekend’s Conferences ) .Ειδική εκπαίδευση και αξιολόγηση Spokesperson – Υπεύθυνου ενημέρωσης , εταιρειών , Δημοσίων Οργανισμών – Κυβερνητικών εκπροσώπων . Mε ειδικό test τον αξιολογούμε , τον βαθμολογούμε και προχωράμε σε συστάσεις και διορθώσεις .

Πιστέψτε μας . Κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να είναι κακός στη δουλειά του ή να να υστερεί σε απόδοση ή να κατηγορείται . Όλα τα προανεφερόμενα είναι αποτέλεσμα έλλειψης εκπαίδευσης .

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος από την ομάδα μας , θα δείτε να συμπεριφέρονται τα στελέχη σας μέσα και έξω από την επιχείρηση με διάθεση να υπηρετήσουν κάθε συνεργάτη τους και πελάτη τους , θα πολλαπλασιαστούν τα θετικά σχόλια , θα αλλάξει η ατμόσφαιρα μέσα στην επιχείρηση και από βαριά – βαρετή – σκοτεινή , θα μετατραπεί σε ευχάριστη, γελαστή – αισιόδοξη – λαμπερή .

 Διαπροσωπική Επικοινωνία / Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης :

Εκπαίδευση στελεχών για τη στρατηγική προετοιμασία τους , στις επαγγελματικές συναντήσεις , τις ομιλίες τους και τις παρουσιάσεις τους .

Σύμφωνα με τις ερευνητικές διαδικασίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας , μία παρουσίαση δεν επηρρεάζει από αυτά που λέει αλλά από το πως τα λέει , δηλαδή τον τρόπο παρουσίασης .

Είμαστε δίπλα σε κάθε στέλεχος που επιθυμεί να επηρρεάσει και να έχει μία επιτυχημένη παρουσίαση και επιτυχημένες συναντήσεις . Βελτίωση δεξιοτήτων – εκπαίδευση με role play – για δημόσιες ομιλίες – παρουσιάσεις – ομιλίες σε συνέδρια , σεμινάρια . Τέστ διαγνωστικών διαταραχών .Συγγραφή ομιλιών .Η φιλοσοφία μας είναι πως επιτυχία υπάρχει μόνο όταν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός .Η δουλειά μας είναι να κάνουμε τον σχεδιασμό και να φέρουμε την επιτυχία .

Με την εφαρμογή αυτής της υπηρεσίας μας , θα διαπιστώσετε πως πηγαίνετε σε μία παρουσίαση και ξέρετε τι θα πείτε , πως θα το πείτε και με ποιόν τρόπο θα πείσετε γιαυτά που θα πείτε .

Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις :

Best Place to Work . Στρατηγικός σχεδιασμός των εσωτερικών δομών και επικοινωνιών .Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών . Δημιουργία συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της εταιρείας . Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό .HR εκπαίδευση .Τέστ αξιολόγησης στελεχών . Αύξηση ομαδικότητας .

Η εικόνα και η φήμη των επιχειρήσεων σε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό διαμορφώνονται από τον πυρήνα τους , δηλαδή από τις εσωτερικές δομές . Κακή διοίκηση με αυταρχικό ύφος και κάθετες αποφάσεις οδηγεί σε απογοήτευση τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την αναποτελεσματικότητα και τη διασπορά αρνητικών σχολίων .

Οι έρευνες παγκοσμίως μας δείχουν πως τα στελέχη προτιμούν να αμοίβονται ακόμα και με χαμηλότερες αμοιβές αρκεί να μην ντρέπονται να πούν σε ποιά επιχείρηση εργάζονται .

Αυτή η υπηρεσία μας θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση σας , τις σχέσεις τους με τους συναδέλφους τους , το δικό τους ρόλο , την αποτελεσματικότητα τους , την προσφορά τους .

Σκεφτείτε πως θα αυξήσουμε την ομαδικότητα , τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων σας , την εικόνα τους την άποψη και τη γνώμη τους για την επιχείρηση , θα αυξήσουμε την όρεξη τους για εργασία , θα λύνουν προβλήματα , θα προσφέρονται ακόμα και εθελοντικά , θα μεταφέρουν τα καλύτερα σχόλια , θα είναι ευχαριστημένοι , θα μιλούν με τους προισταμένους , θαδιαμορφώσουμε ένα ευτυχισμένο κλίμα , συνεργασίας – αγάπης – ήθους .

Μελέτη της Ψυχολογίας / εκπαίδευση πωλητών :

Οι πωλητές θα αυξήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και το αποτέλεσμα θα είναι ορατό στις πωλήσεις και στην εικόνα της εταιρείας .

Ενημέρωση για την αποστολή της εταιρείας , γνώση πολύπλευρη για την εταιρεία στην οποία βρίσκονται και μεθοδολογία ώστε να βοηθούν τον αγοραστή τους να οραματιστεί τα πλεονεκτήματα από την αγορά τους .

Θα τους εμπνεύσουμε ώστε να λειτουργούν ανθρωποκεντρικά και οι πελάτες τους να τους λατρέψουν . Θα εργαστούμε στην εμφάνιση τους , την ψυχολογία τους και τη διαρκή στήριξη τους .

Θα κατανοήσουν γιατί πρέπει να σκέφτονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο . Τα αποτελέσματα τους θα είναι θεαμτικά γιατί θα έχουν πειστεί να έχουν στρατηγική – όραμα – αλτρουισμό – ήθος .

Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού :

Σχεδιασμός επικοινωνιακών δομών – αύξηση βαθμού ικανοποίησης – κίνητρα – επιβραβεύσεις .

Με αυτή μας την υπηρεσία οι εργαζόμενοι σας θα κάνουν τα πάντα για να υπηρετήσουν την επιχείρηση εφόσον και αυτή θα έχει κάνει τα πάντα γιαυτούς .

Συμβουλευτική επί των προσλήψεων στελεχών :

Eξετάζουμαι το βιογραφικό του υποψηφίου σε συνδυασμό με προσωπική συνάντηση μαζί του . Χρήση των πρωτοποριακών υπηρεσιών Private Eye και Find Job Find Now , σύμφωνα με τις οποίες ασχολούμαστε με την επαγγελματική πορεία των υποψηφίων στελεχών που εξετάζονται για την κάλυψη θέσεων εργασίας .

Διασφαλίζουμε ότι τα στελέχη που επιλέγουμε έχουν αποδείξει μέσα από την καριέρα τους ότι είναι αποτελεσματικά και δεν έχουν υπερβεί κανόνες ηθικής και υπευθυνότητας .

Θα εντοπίσουμε για εσάς τα καλύτερα στελέχη για τις ανάγκες σας . Δεν θα μετανιώσετε για μία πρόσληψη αλλά αντίθετα θα απολαμβάνετε τη δουλειά των ανθρώπων που σας προτείνουμε .

Θα είναι σοβαροί επαγγελματίες , με αξίες και αξία. Ελέγχουμε τους τομείς της νέας εποχής των στελεχών .

 Συμπεριφορικά Οικονομικά :
Μελετάμε τις τάσεις με ποιοτικά ερευνητικά δεδομένα ( benchmark surveys ) – έρευνα πεδίου και perpetual maps ώστε να σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις ψυχολογικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε ευρείες κοινωνικές κλίμακες αλλά και στα επιμέρους κοινά με τα οποία επικοινωνείτε .

Η Συμβουλευτική μας θα προστατεύει την επιχείρηση σας απο κάθε οικονομική αστάθεια ή όποιον οικονομικό κίνδυνο

Θα μπορείτε να προβλέπετε με σχετική ακρίβεια τις αγοραστικές και κοινωνικές συμπεριφορές όχι περιμένοντας αυτές αλλά διαμορφώνοντας τις κινήσεις των ομάδων σας προστατεύοντας αυτές αλλά και την επιχείρηση σας αφού βασιζόμαστε στη θεωρία πως η ψυχολογία κινεί την οικονομία .

Εφόσον κατανοήσουμε την ψυχολογία των ομάδων ή και εξατομικευμένα των ανθρώπων θα μπορούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα και να σας παρέχουμε υψηλού και ακριβούς περιεχομένου συμβουλευτική πρός επίτευξη των στρατηγικών σας στόχων .

Services

Financial Public Relations:

Publicity of the financial figures of the companies to reach new investors Relations of mutual interest with the shareholders.

Annual reports – annual meetings. The financial figures of each company are an indication of its situation.

Society invests, buying or investing in companies that have good managers and good financial management. This is the indication that people’s investment in this business will be profitable.

In the financial and investment circles you will get a great picture and you will be able to negotiate every financial transaction with comfort and reliability.

The trust you create will be your key feature. They will trust you and they will invest in you.

Development of Government Relations – Society:

It is addressed to state organizations and governmental organizations. Communicating government programs – creating an appropriate ground for laws. Update policy options.

Optimizing citizen-citizen communication. This program lends values ​​and good insight to governmental schemes, while co-ordinating all governmental parties in a way that gives a single picture – a clear strategy and avoids activities that lead to crises and deconstruction image of the government and its mechanism.

Design, implementation and monitoring of eGovernment projects and actions for smarter ePublic services for citizens and businesses.

The citizen is actively involved, contributes with knowledge, views and preferences to innovate and gives solutions.

Emphasis on eGovernment – eGovernment. Malmo (end 2009, early 2010) has signed a joint commitment to European countries to develop smarter eGovernment services for citizens and businesses.

Governance 2.0 – eGoverment 2.0, marks the new era of eGovernment, as citizens are actively involved in decision-making and control the government’s work in terms of transparency, good governance, etc.

Value For Money:

People more than ever choose in products and services anything that is useful to them.

Everything that changes their everyday life and offers them more benefits than the amount they spend on getting.

Everyone wants to make a break even of the amounts they consume for purchases.

Communication and economy specialists (where our appreciation is that they are now the same and are the same Comeconomy specialty because economics without communication is not meant) should create the appropriate countermeasures – countermeasures to identify “parities” values ​​and spending.

Personal Branding. Personal Coaching:

Every individual will be able to take personal advice from us to launch or re-launch his / her image successfully with the shared groups he / she communicates with.

At work, in the family, in business circles, for job search, locating and planning for the most suitable job position.

Branding: Observation of every level of human life. Developing appropriate psychology – Strategic advice – image making – Increasing impressing – Accepting by groups of people – Developing reputation – Increasing awareness is the key features of our intervention in the Branding program of individuals.

Coaching: Counseling to Achieve Goals with Cognitive and Behavioral Methods, we will identify the possibilities and the most appropriate methods for the individual to exploit his potential to achieve his goals. We help people identify their own strengths and potential and achieve their goals.

With our programs, we help people gain a remarkable reputation – to increase their mental reserves and to be successful in their pursuit and targeting.

Restructuring of Public and Private Enterprises:

With this program, we achieve reforms at management and management level. We create highly qualified staff.

We make the administration orderly by assigning clear responsibilities to each executive. Every executive will know exactly what he is doing, because he does all his energy and activity, what purpose and aim he / she is, to whom he / she is addressed and how he / she will do in a specific way to achieve the desired result.

We implement a complete reorganization of the structures: human resources assessment, selection of suitable people in the right places, assignment of distinct positions and roles, automated system of communication with senior officials and services, possibility of suggestions and intervention of the employees in the organization of the with questionnaires and proposals, an evaluation report from the employees to the superiors.

The core of our program is to harness human and financial resources and to create Vision and incentives for employees. In a specific way, we will highlight their abilities, skills, ideals and transfer them to Hope for tomorrow. We make the workers proud, highlight their characteristics and abilities that have not been exploited, and place the words measurable – effectiveness in their everyday vocabulary.

 Education .

We make a proposal for a (qualitative) research within the business with the intention of determining in which areas there is a need for communication education.

The areas we cover are:

Reception – Secretarial Support – Customer Service – Sales – Organization Chart – Internal Rules Writing – Staff Communication – Internal Public Relations – Social Responsibility – Strategic Implementation – Image Making – Corporate Image – Corporate Presentations – Corporate Communications – Executive Relations – – decision making .

Coaching – Mentoring – Executive Groups or personal counseling, at any time requested. Through in-house seminars or other forms of educational activities (Weekend’s Conferences). Special Education and Evaluation of Spokesperson – Information Officer, Companies, Public Organizations – Government Representatives. In a special test we evaluate it, mark it and make recommendations and corrections.

Believe us. No worker wants to be bad at work or be lagging behind or accused. All the above is a result of lack of training.

During the implementation of the training program by our team, you will see your executives behave in and out of the business with a willingness to serve each partner and their client, multiply positive feedback, change the atmosphere in the business, and from heavy – dull – dark, will turn into pleasant, laughable – optimistic – glamorous.

 Interpersonal Communication / Development of presentation skills:

Training executives for their strategic preparation, business meetings, speeches and presentations.

According to the research processes of Social Psychology, a presentation does not affect what it says but how it says, that is, how it is presented.

We are next to any executive wishing to influence and have a successful presentation and successful meetings. Skills improvement – role play education – for public speeches – presentations – conferences, seminars. Diagnostic disturbance tests. Speech writing. Our philosophy is that success exists only when there is strategic planning. Our job is to design and bring success.

By implementing this service, you will find yourself going to a presentation and you know what you are going to say, how you will say it and how you can convince yourself of what you will say.

Internal Public Relations:

Best Place to Work. Strategic planning of internal structures and communications. Improving communication between executives. Creating communication systems between company executives. Emphasis on human resources. HR training. Increase teamwork.

The image and reputation of businesses in an extremely high percentage are shaped by their core, that is, by internal structures. Poor administration with authoritarian style and vertical decisions leads to frustration with workers, resulting in inefficiency and the spread of negative comments.

Surveys around the world show us that executives prefer to be paid even at lower rates, as long as they are not ashamed to know what business they are doing.

This service will change the way employees think about your business, their relationships with their colleagues, their role, their effectiveness, their contribution.

Think about how we will increase teaminess, co-operation among your people, their image, opinion and opinion about the business, increase their appetite for work, solve problems, even volunteer, carry the best feedback , they will be happy, will talk to the foremen, shape a happy climate, cooperation – love – morality.

Study of Psychology / Vendor Training:

Vendors will increase their communication skills and the result will be visible in sales and company image.

Information about the company’s mission, knowledge multi-faceted for the company in whichwhich also includes a methodology to help buyers visualize the benefits of their purchase.

We will inspire them to work man-centered and their clients to love them. We will work on their appearance, their psychology and their sustained support.

They will understand why they have to think in a specific way. Their results will be spectacular because they will be convinced to have a strategy – vision – altruism – morality.

Increase Resource Performance:

Designing communication structures – increasing satisfaction – incentives – rewards.

With this service, your employees will do everything to serve the business as long as they have done everything for themselves.

Advising on executive recruitment:

I look at the candidate’s CV along with a personal meeting with him. Use the pioneering Private Eye and Find Job Find Now, where we deal with the career path of candidates looking to fill jobs.

We ensure that the executives we choose have proved through their careers that they are effective and have not exceeded moral and accountability standards.

We will identify for you the best executives for your needs. You will not regret an appointment, but instead you will enjoy the work of the people we suggest.

They will be serious professionals with values ​​and value. We are reviewing the sectors of the new age of executives.

 Behavioral Finance:

We study trends with benchmark surveys – field research and perpetual maps to keep you informed about the psychological conditions prevailing on wide social scales, as well as on the individual audiences you communicate with.

Our Advisory will protect your business from any financial instability or any financial risk

You will be able to accurately predict purchasing and social behaviors not by waiting for them but by shaping the movements of your teams by protecting them and your business by relying on the theory that psychology is driving the economy.

If we understand the psychology of the groups or the individualized of the people we can analyze the data and provide you with high and accurate content counseling to achieve your strategic goals.