Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

 

City Branding – Ανάδειξη Πόλης .

Η έννοια του City Branding είναι η διαμόρφωση της εικόνας και των υποδομών μίας πόλης πρός αναβάθμιση της αλλά και προσέλκυση επισκεπτών με σκοπό της εμπορική της ανάπτυξη και η ικανοποίηση των κατοίκων της ως πρός την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής στην περιοχή διαμονής τους .

Η Minobi έχει υψηλό Know How στο σχεδιασμό City Branding με θεαματικά αποτελέσματα.

Η διαδρομή του σχεδιασμού μας, περιλαμβάνει:

 • έρευνα
 • ανάλυση
 • στρατηγική-στοχοθέτηση-target group– τεχνικές υλοποίησης
 • εφαρμογή και υλοποίηση

Το σχέδιο υλοποίησης επεκτείνεται στους τομείς:

 • ρυμοτομίας
 • αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων – πλατειών – πάρκων
 • οδικού δικτύου
 • δικτύου συγκοινωνιών
 • αισθητικής των κτιρίων
 • στις επικοινωνιακές δεξιότητες των κατοίκων , της δημοτικής «μηχανής» , των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη
 • στην εστίαση
 • στον πολιτισμό
 • στα θεάματα
 • στο στρατηγικό event planing

Το City Branding απαιτεί για την υλοποίηση του επιστημονική μεθοδολογία καθώς περιλαμβάνει πολλαπλών τύπων ερευνητικές διαδικασίες ( ποσοτικών αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών ), λεπτομερείς αναλύσεις και ανάπτυξη δράσεων απόλυτα εναρμονισμένες στη βασική στρατηγική η οποία έχει επιλεγεί απο τον πυρήνα των ερευνητικών δεδομένων .

Πολλές ευρωπαικές πόλεις μεγάλες αλλά και μικρότερες έχουν βασίσει την επιτυχία τους στο σχεδιασμό στρατηγικού City Branding με θεαματικά αποτελέσματα : Αύξηση οικονομικών μεγεθών – Αναβάθμιση Υποδομών – Προσέλκυση τουριστών – Εγκατάσταση  εμπορικών μονάδων – Δημιουργία θέσεων εργασίας .

Επικοινωνιακοί πυλώνες της στρατηγικής City Branding είναι οι ακόλουθοι :

 • δημοσιότητα
 • εμπορική επικοινωνία
 • ιστοσελίδα πόλης με στρατηγικό S.E.O ( βελτιστοποίηση σελίδας ) .
 • social media
 • viral Campaigns