Σχεδιάζουμε Στρατηγικά την Επιτυχία σας.

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο σας θα είστε πάντα εσείς και οι ιδέες σας. Για να έχετε φτάσει εδώ σημαίνει πως έχετε ήδη δημιουργήσει στη σκέψη σας κάτι μεγάλο και σπουδαίο για εσάς προσωπικά ή για την επιχείρηση σας.

Τώρα εμείς θα σχεδιάσουμε μαζί σας την πραγματοποίηση του οράματος σας.

Προσωπικό Branding.

Βοηθάμε επεγγελματίες, δημόσια πρόσωπα και κάθε άνθρωπο να πετύχει οικονομικά και να αυξήσει τα έσοδα του βασιζόμενος στην ειδικότητα του, να κερδίσει τις καμπάνιες του, να αναπτύξει τα φυσικά και ηλεκτρονικά του δίκτυα και να μπεί σε νέες αγορές.

Επικοινωνία Επιχειρήσεων και Ανθρώπινο Δυναμικό.

Προγράμματα Δημοσιότητας, Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, Στρατηγικής, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εξυπηρέτησης, Κειμενογραφίας, Social Media, Δημιουργία Ιστοσελίδων.

Υπηρεσίες σε 3 επίπεδα.

Προσωπικές συνεδρίες για Προσωπικό Branding και Επαγγελματική Επιτυχία.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για απόκτηση υψηλής εξειδίκευσης.

Προγράμματα Επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση.

Ιδιώτες, Ατομικά Προγράμματα

Η συνεργασία μαζί μας είναι μία δυνατή σχέση ζωής.

Τρόποι πραγματοποίησης συναντήσεων:

 1. Ατομικές συνεδρίες στα γραφεία της εταιρείας μας
 2. Επίσκεψη μας στον επαγγελματικό σας χώρο
 3. Μικροσυμβουλευτική
 4. Ηλεκτρονική Συνάντηση

Μέθοδοι:

 • σειρά επικοινωνιακών ασκήσεων πολλαπλών ερωτήσεων
 • υλικό οδηγιών
 • ο σύμβουλος ακούει προσεκτικά , καταγράφει , δίνει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και συμβουλεύει άμεσα , με σαφήνεια, ρεαλιστικά και στρατηγικά
 • πρακτική άσκηση και role play
 • ο σύμβουλος σχεδιάζει όλο το πλάνο της ολοκλήρωσης της εικόνας

Εταιρίες, Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επικοινωνιακή εκπαίδευση των εργαζομένων, είναι η σπουδαιότερη επένδυση κάθε επιχείρησης και οργανισμού.
Για να επικοινωνούν οι εργαζόμενοι καλά εσωτερικά για να “κερδίζουν” τους πελάτες για να έχουν καλή ψυχολογία , πρέπει να εκπαιδευτούν.
εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους , στην επικοινωνία με :
 • σεμινάρια “ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων”
 • προσωπική συμβουλευτική στον κάθε εργαζόμενο
 • πρακτική άσκηση και role play

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ᾽αποστάσεως με ηλεκτρονικό Meeting.

Βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε Managers :

 • Ἐρευνα στρατηγικής επικοινωνίας, πως πραγματοποιείται
 • Πλάνο δημοσίων σχέσεων, εκπαίδευση στο σχεδιασμό και υλοποίηση
 • Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών, βασικές εκπαιδευτικές αρχές
 • Εταιρική υπευθυνότητα, πλάνο δράσεων
 • Εκπαίδευση στην τηλεφωνική επικοινωνία, check list

 

Εταιρείες Προγράμματα Επικοινωνίας.

Σας παραδίδουμε ολιστικό στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας, ώστε να πετύχετε καλύτερη δημοσιότητα, βελτίωση της εικόνας σας, άμεση ετοιμότητα διαχείρισης των κρίσεων, πολύ καλή επικοινωνία εσωτερικά και εξαιρετική φήμη όπως όλα τα δυνατά Brand.

 • Ολοκληρωμένο πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Κοινωνική Ευθύνη
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εκπαίδευση στην τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Event Plan, Διοργάνωσης εκδηλώσεων

Οι μέθοδοι μας :

 • Σεμινάρια
 • Συνεδρίες
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση

Η μεθοδολογία μας :

 • Πραγματοποιούμε συγκέντρωση δεδομένων για την επιχείρηση με ποσοτική και ποιοτική ερευνητική διαδικασία με δικά μας ερευνητικά εργαλεία
 • Παραδίδουμε για κάθε πρόγραμμα μελέτη εντοπισμού θέσης της επιχείρησης και σχεδιασμού πλάνου απαραίτητων ενεργειών και προγραμμάτων
 • Λίστες ειδικών οδηγιών για κάθε σχεδιασμό μας
 • Εκθέσεις αποτελεσματικότητας