“Μεγαλώνουμε” την επιχείρηση.

Σχεδιάζουμε το πως η επιχείρηση σας θα ξεχωρίσει ανάμεσα στον ανταγωνισμό.

Αφηγούμαστε την ιστορία σας.

Δημιουργούμε την εικόνα.

Εντοπίζουμε την κατάλληλη στρατηγική.

Ενισχύουμε την αναγνωρισιμότητα.

Operation Management.

Στην πράξη αναλαμβάνουμε τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Προσαρμοσμένη στρατηγική.

Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Προγραμματισμός, ανθρώπινο δυναμικό, οργάνωση.

Δυνατά Brand.

Μαζί, δημιουργούμε το πλαίσιο ανάπτυξης.

Στρατηγικό σχέδιο Marketing.

Πορεία πρός θετικά αποτελέσματα.

Τι λειτουργεί καλά.

Τι μπορεί να βελτιωθεί.

Είμαστε εδώ για εσάς.

Προσωπικό Branding.

Καμπάνιες επικοινωνίας.

Minobi Academy for HR

Meeting, Socialising, Reputation, Events.

Προσωπικό Branding.

Εταιρική Στρατηγική.

Minobi’s Academy.

Προσωπικές συνεδρίες για Προσωπικό Branding και Επαγγελματική Επιτυχία.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού για απόκτηση υψηλής εξειδίκευσης.

Προγράμματα Επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση.

Ιδιώτες, Ατομικά Προγράμματα

Η συνεργασία μαζί μας είναι μία δυνατή σχέση ζωής.

Τρόποι πραγματοποίησης συναντήσεων:

 1. Ατομικές συνεδρίες στα γραφεία της εταιρείας μας
 2. Επίσκεψη μας στον επαγγελματικό σας χώρο
 3. Μικροσυμβουλευτική
 4. Ηλεκτρονική Συνάντηση

Μέθοδοι:

 • σειρά επικοινωνιακών ασκήσεων πολλαπλών ερωτήσεων
 • υλικό οδηγιών
 • ο σύμβουλος ακούει προσεκτικά , καταγράφει , δίνει απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και συμβουλεύει άμεσα , με σαφήνεια, ρεαλιστικά και στρατηγικά
 • πρακτική άσκηση και role play
 • ο σύμβουλος σχεδιάζει όλο το πλάνο της ολοκλήρωσης της εικόνας

Εταιρίες, Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η επικοινωνιακή εκπαίδευση των εργαζομένων, είναι η σπουδαιότερη επένδυση κάθε επιχείρησης και οργανισμού.
Για να επικοινωνούν οι εργαζόμενοι καλά εσωτερικά για να “κερδίζουν” τους πελάτες για να έχουν καλή ψυχολογία , πρέπει να εκπαιδευτούν.
εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους , στην επικοινωνία με :
 • σεμινάρια “ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων”
 • προσωπική συμβουλευτική στον κάθε εργαζόμενο
 • πρακτική άσκηση και role play

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν και εξ᾽αποστάσεως με ηλεκτρονικό Meeting.

Βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε Managers :

 • Ἐρευνα στρατηγικής επικοινωνίας, πως πραγματοποιείται
 • Πλάνο δημοσίων σχέσεων, εκπαίδευση στο σχεδιασμό και υλοποίηση
 • Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών, βασικές εκπαιδευτικές αρχές
 • Εταιρική υπευθυνότητα, πλάνο δράσεων
 • Εκπαίδευση στην τηλεφωνική επικοινωνία, check list

 

Εταιρείες Προγράμματα Επικοινωνίας.

Σας παραδίδουμε ολιστικό στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας, ώστε να πετύχετε καλύτερη δημοσιότητα, βελτίωση της εικόνας σας, άμεση ετοιμότητα διαχείρισης των κρίσεων, πολύ καλή επικοινωνία εσωτερικά και εξαιρετική φήμη όπως όλα τα δυνατά Brand.

 • Ολοκληρωμένο πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Κοινωνική Ευθύνη
 • Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εκπαίδευση στην τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Event Plan, Διοργάνωσης εκδηλώσεων

Οι μέθοδοι μας :

 • Σεμινάρια
 • Συνεδρίες
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση

Η μεθοδολογία μας :

 • Πραγματοποιούμε συγκέντρωση δεδομένων για την επιχείρηση με ποσοτική και ποιοτική ερευνητική διαδικασία με δικά μας ερευνητικά εργαλεία
 • Παραδίδουμε για κάθε πρόγραμμα μελέτη εντοπισμού θέσης της επιχείρησης και σχεδιασμού πλάνου απαραίτητων ενεργειών και προγραμμάτων
 • Λίστες ειδικών οδηγιών για κάθε σχεδιασμό μας
 • Εκθέσεις αποτελεσματικότητας