Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Πρόγραμμα Εφαρμογής και Υλοποίησης Στρατηγικής:

Με το πρόγραμμα αυτό είτε έχουμε σχεδιάσει εμείς ως εταιρεία τη στρατηγική είτε στην στρατηγική που ο συνεργαζόμενος με εμάς οργανισμός έχει σχεδιάσει πραγματοποιούμε την υλοποίηση, καθώς αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο μίας στρατηγικής και το σημείο από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία της. Διαθέτουμε τη γνώση αλλά και τα «εργαλεία», ώστε να υλοποιούμε, δημιουργώντας τα κατάλληλα συστήματα, τη στρατηγική προς όφελος οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Στρατηγική καινοτομίας:
Παραδίδουμε μελέτη καινοτομίας με προτάσεις – βασιζόμενες σε έρευνα και ανάλυση – για επέκταση σε νέες αγορές, παραγωγή νέων προϊόντων, καινούργιες ιδέες, ώθηση προς τα εμπρός, αλλαγές στα συστήματα καινοτομίας (άμεσες αποφάσεις προοδευτικές – μείωση γραφειοκρατίας – ευέλικτο οργανόγραμμα).

Παρακολούθηση και Πρόβλεψη Τάσεων:

Παρακολουθούμε τις κοινωνικές τάσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, τι λένε – τι συζητούν οι άνθρωποι, αποκωδικοποιούμε τις συμπεριφορές τους, συγκρίνουμε τις αγορές και διατηρούμε μία συνεχή επικοινωνία με οργανισμούς και εταιρείες που παρακολουθούν τις αναδυόμενες τάσεις παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής – ερευνητικής μας δραστηριότητας είναι να έχουμε ενημερωμένους τους συνεργάτες μας ώστε να μειώνουμε το ρίσκο που αναλαμβάνουν σε κάθε επιχειρηματικό ή επενδυτικό τους σχέδιο.