Για το Ανθρώπινο Δυναμικό:
 • Εξυπηρέτηση Πελατών ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Εκπαίδευση στην Τηλεφωνική Επικοινωνία ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Εκπαίδευση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Εκπαίδευση Προσωπικού, η μέθοδος Ευτυχισμένοι Άνθρωποι – Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις ( δείτε περισσότερα εδώ )
 
Για την Επιχείρηση:
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου Δημοσίων Σχέσεων ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Διαχείριση Κρίσεων ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Ψυχομετρικά τέστ ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Ερευνητικές καινοτόμες υπηρεσίες ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Branding ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Τουρισμός ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Υγιεινή της Συνύπαρξης ( δείτε περσσότερα εδώ )
 • Επικοινωνιακός Οδηγός Επιχειρήσεων – Covid 19 ( δείτε περσσότερα εδώ )
 
Για κάθε άνθρωπο, ατομικά προγράμματα προσωπικής Βελτίωσης:
 • Ιδανική Προσωπικότητα – Personal Bramnding ( δείτε περισσότερα εδώ
 • Ευτυχισμένοι Ἀνθρωποι ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Πως θα Εντυπωσιάζεις – Ἀνθρωπος Brand ( δείτε περισσότερα εδώ )
 • Εικόνα – ψυχολογία – Λόγος – Σωματική Επικοινωνία ( δείτε περισσότερα εδώ )
 
Δείτε τα Project της Minobi
Δείτε το Video της Minobi: