Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Η Minobi είναι η εταιρεία που πάντα θα χρειάζεστε καθώς η επιτυχία κάθε επιχείρησης αλλά και κάθε ανθρώπου εξαρτάται απο το επίπεδο επικοινωνίας το οποίο βρίσκονται.

Κάθε επιχείρησης οφείλει την αναγνωρισιμότητα της, τη φήμη , την εικόνα, την πρόοδο και την ευημερία της αντίστοιχα στις επικινωνιακές της δομές οι οοπίες καθορίζουν και σε κάθε άνθρωπο πόσο αγαπητός χαρακτηρίζεται, εάν θα είναι Top Of Mind αν θα εκλέγεται, αν θα πουλάει, αν θα πετύχει τους στόχους του.

Πραγματοποιούμε έρευνα και σχεδιασμό στρατηγικής για κάθε επιχείρηση και για κάθε άνθρωπο είτε είναι υποψήφιος για όποιο αξίωμα, είτε σχεδιάζει την καριέρα του ή για όποιον λόγο.
Μόνο με στρατηγική.
 • μπορεί να εντοπιστεί το δυνητικό (μελλοντικό) κοινό κάθε επιχείρησης-οργανισμού-επαγγελματία
 • είναι δυνατή η μελέτη και ανάλυση αυτού του κοινού
 • μπορούμε να τοποθετήσουμε εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους
Πως εργαζόμαστε.
 • έρευνα στρατηγικής
 • ανάλυση
 • σχεδιασμός ενεργειών
 • συμβουλευτική
Οφέλη
 • θα αυξήσετε το πελατολόγιο σας
 • θα γνωρίζετε με ακρίβεια τι πρέπει να κάνετε για να πετύχετε τους στόχους σας
 • η καμπάνια σας θα είναι πλήρως στοχευμένη
 • σλόγκαν, κείμενα, ταυτότητα θα προκύψουν απο τη στρατηγική έρευνα
 • τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για την καμπάνια θα είναι πολύ συγκεκριμένα
 • θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα καθώς θα στοχεύσετε ένα απόλυτο κοινό μέσω συγκεκριμένων “εργαλείων” επικοινωνίας

Πρόγραμμα Εφαρμογής και Υλοποίησης Στρατηγικής:

Με το πρόγραμμα αυτό είτε έχουμε σχεδιάσει εμείς ως εταιρεία τη στρατηγική είτε στην στρατηγική που ο συνεργαζόμενος με εμάς οργανισμός έχει σχεδιάσει πραγματοποιούμε την υλοποίηση, καθώς αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο μίας στρατηγικής και το σημείο από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία της. Διαθέτουμε τη γνώση αλλά και τα «εργαλεία», ώστε να υλοποιούμε, δημιουργώντας τα κατάλληλα συστήματα, τη στρατηγική προς όφελος οργανισμών και φυσικών προσώπων.

Στρατηγική καινοτομίας:
Παραδίδουμε μελέτη καινοτομίας με προτάσεις – βασιζόμενες σε έρευνα και ανάλυση – για επέκταση σε νέες αγορές, παραγωγή νέων προϊόντων, καινούργιες ιδέες, ώθηση προς τα εμπρός, αλλαγές στα συστήματα καινοτομίας (άμεσες αποφάσεις προοδευτικές – μείωση γραφειοκρατίας – ευέλικτο οργανόγραμμα).

Παρακολούθηση και Πρόβλεψη Τάσεων:

Το αποτέλεσμα απο το να παρακολουθούμε τις κοινωνικές τάσεις, τα κοινωνικά δίκτυα, τι λένε – τι συζητούν οι άνθρωποι, είναι να αποκωδικοποιούμε τις συμπεριφορές τους, να συγκρίνουμε τις αγορές και να διατηρούμε μία συνεχή επικοινωνία με οργανισμούς και εταιρείες που παρακολουθούν τις αναδυόμενες τάσεις παγκοσμίως.

Με αυτό τον τρόπο, έχουμε ενημερωμένους τους συνεργάτες μας ώστε να μειώνουμε το ρίσκο που αναλαμβάνουν σε κάθε επιχειρηματικό ή επενδυτικό τους σχέδιο.