Ευτυχισμένοι άνθρωποι

Ευτυχισμένοι Άνθρωποι στην Εργασία και στην Καθημερινότητα 

Πρωτοποριακή μας υπηρεσία, για άριστη καθημερινή ψυχολογία.

  • εκπαίδευση προσωπικού στο θετικό τρόπο σκέψης, στη δημιουργία σχέσεων, στη διαχείριση συναισθημάτων
  • προσωπικές συνεδρίες με αυτοανάλυση για διαχείριση θυμού, αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, καθημερινή ευεξία

Βήματα :

  1. εντοπισμός συμβάντων
  2. συναισθήματα
  3. σκέψεις πρόκλησης συναισθημάτων 
  4. νέος τρόπος σκέψης 
  5. στρατηγική δράσης