Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Η επιτυχία κάθε διοίκησης και η αποδοχή της κρίνεται απο το πόσο κοντά και αποτελεσματικά βρίσκεται στους πολίτες μέσω της κοινωνικής της στρατηγικής.
Διαθέτουμε υψηλή εξειδίκευση στην επικοινωνιακή εκπαίδευση των εργαζομένων και των διοικητικών προσώπων ώστε να αναδείξουν στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο της διοίκησης και να γίνεται ορατή η κοινωνική της πολιτική.
Η φροντίδα, η προστασία και η ανακούφιση των ανθρώπων, ο στρατηγικός σχεδιασμός προγραμμάτων Κοινωνικής Υπευθυνότητας και η άρτια επικοινωνία αυτών έχουν ως προυπόθεση τις γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν εργαζόμενοι και διοίκηση στους τρόπους προσέγγισης των πολιτών, στο σχεδιασμό των μηνυμάτων επικοινωνίας και στην ανάπτυξη σχέσεων μέσω της προσωπικής επαφής.
Η δική μας εργασία είναι να εκπαιδεύσουμε και να πείσουμε τους συνεργάτες σας να επικοινωνούν με τέτοιον τρόπο ώστε να “κερδίζουν” τους πολίτες, να δημιουργούν και να “χτίζουν” δυνατές σχέσεις αξιοπιστίας αλλά να επικοινωνούν με ομαδικότητα και μεταξύ τους ως ομάδα.
Η επικοινωνιακή εκπαίδευση των συνεργατών σας στην Κοινωνική Υπευθυνότητα, είναι η σπουδαιότερη επένδυση που πρέπει να πραγματοποιήσετε.
Όταν οι συνεργάτες σας κατανοούν τις κοινωνικές ανάγκες, όταν δημιουργούν υπηρεσίες υποστήριξης των κοινωνικών ομάδων , όταν απαντούν με συνέπεια στα αιτήματα, όταν κοιτούν στα μάτια τους πολίτες, όταν δίνουν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, όταν τους χαμογελούν και δημιουργούν “καλό κλίμα” τότε κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους.
Για να επικοινωνούν οι συνεργάτες σας καλά εσωτερικά, για να “κερδίζουν” τους πολίτες και για να έχουν καλή ψυχολογία και να σχεδιάζουν προγράμματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας,  πρέπει να εκπαιδευτούν.
Μετά απο κάθε κρίση η ομάδα που κερδίζει είναι αυτή που θα σταθεί με ήθος κοινωνική υπευθυνότητα και συνέπεια δίπλα στους Ανθρώπους.
Με απλά λόγια :
εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους , στην επικοινωνία της κοινωνικής υπευθυνότητας και στη διαχείριση των σχέσεων με :
 • συναντήσεις ομάδων και συμβουλευτική ( σαν σεμινάριο αλλά με χαρακτήρα στρατηγικής ανάπτυξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων ). Θα κατανοήσουν τη φιλοσοφία και τη στρατηγική της εκπόνησης προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης, πως θα τα υλοποιούν και πως θα τα επικοινωνούν στους πολίτες
 • διαχείριση κοινωνικής κρίσης και πως αντιμετωπίζουν τις μελλοντικές εξελίξεις σχεδιάζοντας πλήρες πλάνο κοινωνικής πολιτικής
 • προσωπική συμβουλευτική στον κάθε εργαζόμενο και στο κάθε στέλεχος πως θα αισθάνεται καλύτερα, πως να προσαρμόσει τη δράση του στην κοινωνική στρατηγική και θα επικοινωνεί άρτια με τους πολίτες
 • πρακτική άσκηση και role play
Με ποιόν τρόπο :
στην πράξη,  γιαυτό και πετυχαίνουμε το στόχο μας και τους στόχους σας :
 • μελετάμε το κοινωνικό έργο σας, τη διαχείριση της κοινωνικής κρίσης και επισκεπτόμαστε τον οργανισμό σας
 • καταγράφουμε άμεσα , “το κλίμα της επικοινωνίας” – “τον τρόπο εξυπηρέτησης” – “το σύνολο της εικόνας του ανθρώπινου δυναμικού σας” – “τη διάθεση του” – “την πορεία των κοινωνικών σας δράσεων” – “τη διαχείριση της κοινωνικής κρίσης”
 • καταθέτουμε την ανάλυση μας και προτείνουμε τις λύσεις μας
 • άμεσα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με την άρτια εξυπηρέτηση την ανάπτυξη των σχέσεων με τους πολίτες και τη στρατηγική του κοινωνικού σας έργου
 • άμεση συμβουλευτική , με διακριτικό και ευγενικό τρόπο εξηγούμε στα στελέχη τον ιδανικό στρατηγικό τρόπο της επικοινωνίας τους με τους πολίτες και εσωτερικά με τους συναδέλφους, ώστε να προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία με απτά αποτελέσματα στην κοινωνική πολιτική ενώ παράλληλα εκπονούμε το πλάνο κοινωνικής πολιτικής
 • ο στρατηγικός μας σχεδιασμός θα είναι πλήρως τεκμηριωμένος και τα αποτελέσματα στην επικοινωνία θα είναι άμεσα ορατά συμβάλοντας στην ενδυνάμωση της εικόνας της διοίκησης σας και πρακτικό στην ενίσχυση της κοινωνικής σας πολιτικής
 • για κάθε συμβουλευτική μας θα υπάρχει πλήρης ανάλυση σε εσάς
Γιατί έχει αποτελεσματικότητα η εκπαίδευση μας :
 • γιατί αξιολογούμε κάθε άνθρωπο ως πρός την επικοινωνιακή συμπεριφορά του και την ψυχολογία του ενώ παράλληλα αναπτύσουμε τις δυνατότητες του στην κοινωνική υπεύθυνη δράση
 • εντοπίζουμε την τυπολογία κάθε στελέχους ανάλογα με τα καθήκοντα του, ξεχωριστά και προσαρμόζουμε το πρόγραμμα στον τομέα του
 • συμβουλεύουμε για την επιτυχία της δημοτικής αρχής στην κοινωνική πολιτική
 • εργαζόμαστε με το κάθε στέλεχος ξεχωριστά αλλά δυναμώνουμε την ομάδα της διοίκησης σας και δημιουργούμε εξαίτερο ομαδικό πνεύμα το οποίο αντανακλάται στην πόλη σας
Ποιές αλλαγές θα δείτε :
 • τους συνεργάτες σας να έχουν όρεξη για να προσφέρουν κοινωνικό έργο
 • να εκπληρώνουν με ευχαρίστηση τα καθήκοντα τους
 • να εξυπηρετούν με πάθος και να δίνουν λύσεις
 • να λειτουργεί όλη η ομάδα, θαυμάσια
Οι πυλώνες της μεθόδου μας :
 • εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους στις αξίες της διοίκησης και της κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού
 • τους προσφέρουμε το σαφές – ξεκάθαρο όραμα
 • για να πετύχουμε υψηλό επίπεδο επικοινωνίας τους εκπαιδεύουμε στη σωματική επικοινωνία – στη λεκτική ( χρήση λόγου ) – στη βλεμματική – στην πρώτη εντύπωση – στους τρόπους συνομιλίας – στη σωστή χειραψία – τεχνικές παρουσίασης – χαμόγελο – διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων και διεισδύουμε ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου στην προσωπική βελτίωση , διαχείριση θυμού – αυτοεκτίμηση – εντοπισμός και διαχείριση συναισθημάτων
 • τους εξηγούμε τι σημαίνει ιδανική διοίκηση και πως φτάνουμε στο σημείο αυτό ( brand management )
 • εκπαίδευση στην ανάπτυξη σχέσεων εσωτερικά και με τα κοινά του οργανισμού
 • τους εκπαιδεύουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας
 • πως δημιουργούμε συνεχώς το νέο , καινοτομίες
 • η σπουδαιότητα της αμοιβαίας συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος

Είμαστε στη διάθεση σας για παρουσίαση

 

info@minobi.gr

 

6974313052