Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Ἐχουμε υψηλότατη εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση εργαζομένων στη εξυπηρέτηση πελατών.

Φιλοσοφία μας είναι πως κάθε τμήμα της επιχείρησης ανήκει στην εξυπηρέτηση πελατών.

Όσο καλύτερη είναι η εμπειρία των πελατών και συνεργατών σας τόσο περισσότερο θα αναπτύσσεται η επιχείρηση, θα δυναμώνει η εικόνα της και θα είναι πρώτη και μόνιμη επιλογή.

Εκπαίδευση :

 1. στους managers
 2. στους εργαζομένους

Μέθοδοι :

 1. με σεμινάρια
 2. με προσωπική συμβουλευτική

Τομείς στους οποίους θα εκπαιδεύσουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό:

Επίπεδο 1

 • Η εξυπηρέτηση ως καθήκον.
 • Η κατάλληλη συμπεριφορά.
 • Η εμπειρία πελάτη. Από την υποδοχή έως την τέλεια εξυπηρέτηση.
 • Πως θα καταλαβαίνετε πως αισθάνεται ο πελάτης σας
 • Υποδοχή, πρώτη εντύπωση

Επίπεδο 2

 • Προσωπική ψυχολογία, διαχείριση συναισθημάτων εργαζόμενου
 • Διαχείριση συγκρούσεων, οι τυπολογίες των πελατών
 • Διαχείριση χρόνου, συνομιλία με τους πελάτες
 • Καταγραφή δεδομένων, παραπόνων, επιθυμιών
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Ενσυναίσθηση συναδέλφων – πελατών

Επίπεδο 3

 • Χρήση του λόγου και του λεξιλογίου
 • Σωματική επικοινωνία, βλέμμα, χειραψία, χαμόγελο
 • Κοιτάζοντας και μιλώντας στον πελάτη
 • Ευγενικοί τρόποι
 • Συμπεριφορά του εργαζόμενου στους εργασιακούς χώρους

Επίπεδο 4

 • Εσωτερική επικοινωνία εργαζομένων
 • Κλίμα συνεργασίας
 • Στρατηγική, κουλτούρα, εταιρικό όραμα
 • Ομαδική συνεργασία
 • Εκπαίδευση στην τηλεφωνική επικοινωνία

Επίπεδο 5

 • Κοινωνική υπευθυνότητα, εθελοντισμός πρός τον πελάτη
 • Ασκήσεις, role play σε εικονικές συνθήκες
 • Ερωτήσεις – απαντήσεις των πελατών
 • Check List με οδηγίες και πρακτικές

Ειδική εκπαίδευση Managers:

 • Πρόγραμμα Business to Consumer B2C
 • Πρόγραμμα Business to Business B2B
 • Εκπαίδευση στις τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων για τα κοινά επικοινωνίας της επιχείρησης Rredictive Analytics & Data Mining