Πρόταση συνεργασίας

Πρόταση συνεργασίας, για τη βελτίωση και την επιτυχία σας.
Η εταιρεία Minobi ειδικεύεται στην εκπαίδευση στελεχών – προισταμένων – εργαζομένων στους τομείς :

  1. Επικοινωνιακές δεξιότητες, δηλαδή πως μιλάμε , κοιτάμε , απαντάμε και πως αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ( ώστε να είστε οι αγαπημένοι των πελατών σας ) 
  2. Εξυπηρέτηση πελατών ώστε να επιλύετε προβλήματα και να εντυπωσιάζετε τους πελάτες σας 
  3. Διαχείριση χρόνου ώστε να πετυχαίνετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στα πιό κατάλληλα χρονικά όρια 
  4. Προσωπική βελτίωση ( Personal Branding ) , ώστε να αισθάνονται οι εργαζόμενοι πάντα καλά στην ψυχολογία τους, να έχουν πάθος – ενθουσιασμό και να επιιτυγχάνετε τα μέγιστα αποτελέσματα στη συνεργασία μεταξύ τους και με την επιχείρηση 
  5. Υποδοχή πελατών για τη μέγιστη εμπειρία πελάτη
  6. Γραμματειακή υποστήριξη – τηλεφωνικό κέντρο. Οι απαντήσεις των συνεργατών σας στην τηλεφωνική συνομιλία και οι τρόποι συμπεριφοράς των στελεχών πρώτης γραμμής, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την εικόνα της επιχείρησης σας. Μην αφήσετε στην τύχη την επικοινωνία των στελεχών σας σε αυτούς τους τομείς. 
  7. Εσωτερικές σχέσεις – επικοινωνία εντός της εταιρείας – κοινός κώδικας επικοινωνίας ( jargon ) – team spirit. Οι συνεργάτες σας σίγουρα θέλουν να προσφέρουν τα καλύτερα, είναι όμως εκπαιδευμένοι ώστε να το πετύχουν ; το καλό εργασιακό κλίμα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της επιχείρησης σας.

Χρήσιμες υπηρεσίες μας .

  • εντοπίστε τα νέα κοινά σας. Ποιοί είναι οι επόμενοι πελάτες σας και συνεργάτες σας ; = τώρα μπορείτε να απευθυνθείτε και να προσελκύσετε ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί σας, πελάτες – προμηθευτές – επενδυτές – υποστηρικτές.
  • πόσο καλά γνωρίζετε τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των πελατών σας ; = αντλούμε με δική μας επιστημονική – ερευνητική μεθοδολογία κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να φανεί χρήσιμη στη στρατηγική σας
  • Branding = σχεδιάζουμε όλο το πλαίσιο της νέας σας εικόνας , τόσο της υλικής ( οπτικής παραστατικής ) όσο των συναισθημάτων και των αξιών που εκπέμπετε για να σας αγαπούν σταθερά και πάντα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για συνάντηση και παρουσίαση των προγραμμάτων μας :
info@minobi.gr 6974313052 
www.minobi.gr