Ποιοτική έρευνα.
Στη Minobi, έχουμε υψηλό Know How στην ποιοτική έρευνα.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την πιό διεισδυτική και αποτελεσματική έρευνα στην ιστορία της ερευνητικής διαδικασίας.
Τι ακριβώς πράττουμε:
Η ποσοτική έρευνα μας δείχνει με αριθμητικά δεδομένα τις πληροφορίες τις οποίες αναζητάτε για τη χάραξη της στρατηγικής.

Η ποιοτική έρευνα μας αποκαλύπτει τι βρίσκεται πίσω από τους αριθμούς, τι υπάρχει πίσω από το προφανές.

Παράδειγμα: Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές η ποσοτική έρευνα θα μας έδειχνε το ποσοστό των κομμάτων. Η ποιοτική έρευνα θα μας αποκάλυπτε την ερμηνεία των συμπεριφορών, δηλαδή γιατί οι ψηφοφόροι ψηφίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα και γιατί απορρίπτουν κάποιο συγκεκριμένο.
Πραγματοποιούμε ποιοτική έρευνα τάσεων- συναισθημάτων- προθέσεων- συμπεριφορών για:
 • προϊόντα (κύκλος προϊόντων- απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις- πόσο αγαπητά είναι- πόσο brand είναι- πως θα γίνει αγαπητό brand)
 • υπηρεσίες (βαθμός εξυπηρέτησης επιχειρήσεων- επίπεδο συμπεριφοράς προσωπικού- διαχείριση συμπεριφορών – τρόποι κ.τ.λ.π)
 • τηλεφωνικά κέντρα (πως απαντούν οι τηλεφωνητές- ποιά εικόνα δίνουν- ποιές αλλαγές πρέπει να γίνουν- πως διαχειρίζονται κρίσεις και κρίσιμες συνομιλίες- πως θα αυξήσουν τους πελάτες πως διαχειρίζονται τις συνομιλίες τους- πως διαχειρίζονται το χρόνο που έχουν στη διάθεση τους)
 • πολιτικά πρόσωπα (βαθμός συναισθηματικής διείσδυσης- επικοινωνιακό touch- αναγνωρισιμότητα- βαθμός αποδοχής)
 • φυσικά πρόσωπα (διαχείριση συναισθημάτων- ποιές εντυπώσεις προκαλεί- ποιές είναι οι απαραίτητες αλλαγές για την επίτευξη της επιτυχίας)
 • κόμματα (για να χαραχθεί και να σχεδιαστεί η στρατηγική – προβλήματα επικοινωνίας- αλλαγές για να είναι αγαπητά- βαθμός συναισθηματικής διείσδυσης- για το σχεδιασμό των προγραμμάτων)
 • υποψήφιους στην τοπική αυτοδιοίκηση και για τις παρατάξεις αυτών (αναγνώριση τοπικών προβλημάτων- έρευνα ανταγωνισμού- βαθμός αναγνωρισιμότητας- χάραξη στρατηγικής)
 • επιχειρήσεις super market (βαθμός εξυπηρέτησης- τρόποι- συμπεριφορές- ατμόσφαιρα- αναγκαίες αλλαγές- πως θα γίνει αγαπητός τόπος- τι λείπει- τι πρέπει να αλλάξει στην εξυπηρέτηση και στις υπηρεσίες)
 • επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα
 • οργανισμούς

Μεθοδολογία:

 • συνεντεύξεις σε βάθος
 • focus group (ομάδες εστίασης)
 • παρατηρήσεις συλλογή στοιχείων
 • μυστικοί πελάτες
Αποτελεσματικότητα:
 • αναλύουμε τα δεδομένα
 • παραδίδουμε μελέτη με ποσοτικοποιημένοι δείκτες
 • σχεδιάζουμε τη στρατηγική με απόλυτη ακρίβεια
Ενδεικτικά:
Ποιοτική έρευνα, προδιαγραφές σε υποψήφιους στην τοπική αυτοδιοίκηση:
 
Ποιοτική έρευνα : Σας ζητάμε με απόλυτα συγκεκριμένες προδιαγραφές ( ηλικία – από ποιά σημεία της πόλης – κοινωνική ένταξη ) τη σύσταση μιας ομάδας (δείγματος ) 8-10 ατόμων , η οποία ομάδα ονομάζεται Ομάδα Εστίασης ( Focus Group ) την οποία θα μελετήσουμε επί 2 περίπου ώρες με δομημένο , ανοικτό ερωτηματολόγιο . Σε μία εβδομάδα σας παραδίδουμε την ανάλυση των ευρημάτων και τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων της πόλης , πως σκέφτονται και ποιές είναι οι προθέσεις τους ως πρός την ψήφο τους . Παράλληλα σας παραδίδουμε όλο το στρατηγικό άξονα που πρέπει να πράξετε για να εκλεγεί ο υποψήφιος.
 
Ποιοτική έρευνα σε τηλεφωνικό κέντροΠρόκειται για ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας θα ελέγξουμε το επίπεδο επικοινωνίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο διαθέτουμε. Οι τομείς αυτοί αφορούν τους τρόπους, το βαθμό εξυπηρέτησης, τη διαχείριση χρόνου, την εικόνα την οποία διοχετεύουν, την παράδοση λύσης, την επαρκή λήψη δεδομένων, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων και άλλους τομείς τους οποίους πρέπει να αξιολογήσουμε.