Test
Μία σειρά από επιστημονικά τεστ, είναι στη διάθεσή σας ώστε να ελέγχετε τους τομείς στους οποίους το κάθε ένα ειδικεύεται και στη συνέχεια σας παρέχουμε συμβουλές ανάλογα με τις ενδείξεις αυτών των τεστ.

Θέλουμε την επιτυχία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

Κλίμακα Εκπαίδευσης Spokesperson απέναντι σε ακροατήρια και ΜΜΕ:

Σε 8 επίπεδα και 45 υποκατηγορίες αυτών, ελέγχουμε κάθε πτυχή της προσωπικότητας, των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε εκπροσώπου ενημέρωσης – spokesperson – υπεύθυνο τύπου και των κυβερνητικών εκπροσώπων και των συνεργατών αυτών. Πολλά επίπεδα μαγνητοσκοπούνται ώστε να δοθούν εξηγήσεις επί των αντιδράσεων και να πραγματοποιήσουμε εκπαίδευση (training). Κατόπιν της βαθμολόγησης από 3 έμπειρους εκπαιδευτές εντάσσεται σε επίπεδο ο επαγγελματίας και εν συνεχεία δίνεται η κατάλληλη ανά περίσταση συμβουλευτική.

Μοντέλο Πρόβλεψης Κρίσεων :

Σε 5 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες, πραγματοποιείται ένας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου έλεγχος σε κάθε επιχείρηση ώστε να διαπιστωθούν τα ευαίσθητα σημεία τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν κρίσεις. Κατά τα αποτελέσματα του ελέγχου η επιχείρηση εντάσσεται σε μία κλίμακα επικινδυνότητας ώστε να δοθεί η κατάλληλη συμβουλευτική προς αποφυγή των επερχόμενων κρίσεων και προετοιμασία επικοινωνιακής διαχείρισης σε όποιες κρίσεις δεν είναι εφικτό να αποφευχθούν ή προκληθούν απροσδόκητα.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Μοντέλο Πρόβλεψης επιτυχίας Εκδήλωσης :

Σε 14 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες ελέγχεται κάθε τύπου και είδους εκδήλωση ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στρατηγικού σχεδιασμού της, η οργανωτικότητα, οι προβλέψεις, το ανθρώπινο δυναμικό, οι τακτικές, το budget, το ticketing, το check list, η στόχευσή της, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και αρκετοί ακόμα τομείς, ώστε να περιοριστούν δαπάνες, να σχεδιαστεί νέα στρατηγική, να επανατοποθετηθούν στόχοι, να οργανωθεί άρτια η εκδήλωση και να προσφέρει απτά, μετρήσιμα, ποσοτικά αποτελέσματα.

Διαγνωστικό Μοντέλο Αποτελεσματικότητας Εκλογικής Καμπάνιας : 

Ελέγχουμε σε 9 επίπεδα και 55 υποκατηγορίες με ακρίβεια χιλιοστού όλες τις σταθερές, τις δράσεις και τη στρατηγική κάθε εκλογικής καμπάνιας κόμματος, υποψηφίων βουλευτών, υποψηφίων συνδυασμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να παραδώσουμε μία μελέτη για την ακριβή πορεία της καμπάνιας. Τα αποτελέσματα θα μας υποδείξουν το ποσοστό επιτυχίας της προεκλογικής καμπάνιας Υποψήφιου Πολιτικού ή Υποψηφίου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Πολιτικού Κόμματος. Συνεχίζουμε με συμβουλευτική – παρεμβάσεις – διορθώσεις επανασχεδιασμό κάθε σημείου και ολικά, ώστε να αυξήσουμε και να πετύχουμε τους εκλογικούς στόχους.

Μοντέλο Πρόβλεψης Εκλογικού Αποτελέσματος :

4 επίπεδα και 120 υποκατηγορίες ελέγχονται με ποιοτική και ημι-ποιοτική έρευνα ώστε να φτάσουμε σε μία πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος για φυσικά πρόσωπα και συνδυασμούς. Ο έλεγχος είναι σταθμισμένος και εφόσον πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση πετυχαίνει σχεδόν απόλυτη πρόβλεψη. Με συμβουλευτική προς τα επιτελεία παρατηρούμε τα σφάλματα, τις παραλήψεις και τα λάθη και τα διορθώνουμε.

Δείκτης Ενσωμάτωσης Αξιών  :

Σε 6 επίπεδα και 60 υποκατηγορίες αυτών, ελέγχουμε στο σύνολο το Ανθρώπινο Δυναμικό μίας επιχείρησης ή και ανά στέλεχος (φυσικά πρόσωπα) και διαπιστώνουμε το βαθμό και το επίπεδο ενσωμάτωσης των Αξιών αυτών που κρίνουν την ευημερία, την πρόοδο και τα οικονομικά μεγέθη κάθε επιχείρησης. Μελετάμε το αν υπάρχουν δομικά και αν εφαρμόζονται και πως στην πράξη οι Αξίες: Του Ήθους, της Αξιοπιστίας, της Συνέπειας, της Ειλικρίνειας και της Διαφάνειας. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ενσωμάτωσης αλλά και εφαρμογής των Αξιών, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται μία επιχείρηση, κερδοφορεί και ευημερεί. Αντιθέτως, η χαμηλή δομική τοποθέτηση των αξιών οδηγεί σε εμφάνιση διαδοχικών κρίσεων, αποδόμηση και κατάρρευση. Ο δείκτης αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου είναι υψηλός: R=0,92. Τα αποτελέσματα του τέστ μας οδηγούν στο να σχεδιάσουμε μία στρατηγική ενσωμάτωσης των Αξιών και στη συνέχεια να αναπτυχθούν όλα τα μεγέθη της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο και αναγκαίο «εργαλείο» για κάθε επαγγελματία και για κάθε επιχείρηση που επιθυμούν να έχουν κέρδη, εξαιρετική εικόνα και θεσπέσια φήμη.

Βαθμός Εξυπηρέτησης Συνεργατών :

Σε 7 επίπεδα και 40 συνολικά υποκατηγορίες, ελέγχεται ο βαθμός των υπηρεσιών εξυπηρέτησης, το επίπεδο και η πορεία της ανάπτυξης των σχέσεων των ανθρώπων της επιχείρησης με τις ομάδες των κοινών που αυτοί επικοινωνούν και συνεργάζονται (πελάτες – συνεργάτες – χορηγούς – προμηθευτές – κρατικούς φορείς – μετόχους – b2b στελέχη). Είναι τόσο αναλυτική η διείσδυση μας όπου καταφέρνουμε να ακτινογραφήσουμε το εσωτερικό κάθε επιχείρησης ως προς τις συμπεριφορές, τους τρόπους και την αποτελεσματικότητα της δημιουργίας σχέσεων, πεδίο που αποτελεί την ευημερία ή την καταστροφή κάθε επιχείρησης. Μετά από την ανάλυση των ευρημάτων προχωράμε σε συμβουλευτική ώστε να ανέβει το ανθρώπινο δυναμικό, δομικά, σε ένα επίπεδο άριστης εξυπηρέτηση και σε υψηλότατο βαθμό ποιότητας υπηρεσιών όχι από ιδιοτέλεια αλλά από καθήκον προς τους ανθρώπους, εξασφαλίζοντας την πρόοδο, την ευημερία και την αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης.

Κλίμακα Διαγνωστικών Διαταραχών :

Έχει άμεση εφαρμογή σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και επιπέδων, σε υποψηφίους Βουλευτές, υποψηφίους της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε επαγγελματία ο οποίος επιθυμεί να εντοπίσει τα λάθη του στην εξωλεκτική αλλά και λεκτική επικοινωνία, στις επικοινωνιακές συμπεριφορές του και εν συνεχεία πως θα αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Ψυχομετρικό Τεστ Μέτρησης Συμπεριφοράς Στελεχών :

Σε 10 επίπεδα τα οποία αποτελούνται από 2 υποκατηγορίες το κάθε ένα, καταφέρνουμε να εντοπίσουμε την ψυχολογική διάθεση κάθε εργαζόμενου και το επίπεδο ταύτισης, συνεργατικότητας, υπερηφάνειας με την επιχείρηση. Πραγματοποιούμε αυτόν τον έλεγχο προσωπικά με τον κάθε εργαζόμενο με κλειστά αλλά και ανοικτά ερωτηματολόγια μετρώντας 20 δομικού χαρακτήρα συμπεριφορές – πεποιθήσεις – πρακτικές. Μετά από την ανάλυση αξιολογούμε την προσωπικότητα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, κατανοούμε και τη δομή του ίδιου του εργασιακού χώρου και συνεχίζουμε με συμβουλευτική και στρατηγική υλοποίησης αποτελεσματικών δράσεων πρoς επίλυση κάθε εσωτερικού προβλήματος το οποίο προκύπτει από άστατες, επιθετικές, προσωποκεντρικού τύπου συμπεριφορές, οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο με αρνητικά αποτελέσματα.

Κλίμακα Μέτρησης Κοινωνικής Ευθύνης :

Ελέγχει με απόλυτη στάθμιση την κατάσταση και το επίπεδο Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων με κλίμακες απόλυτες – ποιοτικών χαρακτηριστικών και τελικό σκορ κατηγοριοποίησης.