Υπεύθυνος Επικοινωνίας

των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων εστίασης και η εφαρμογή τους είναι απαραίτητη προυπόθεση της ανάπτυξης κάθε επιχείρησης και των δύο κλάδων.

Η Minobi Communications, αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ανθρώπων σας (του Ανθρώπινου Δυναμικού), την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της επιχείρησης σας και των πελατών αλλά και μεταξύ των πελατών (υγειονομική συνύπαρξη) της τουριστικής σας μονάδας και του εστιατορίου σας, ως προς την επικοινωνία για την τήρηση, εφαρμογή και διαχείριση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τη διαχείριση παρεξηγήσεων, παραπόνων, εντάσεων και διευκρινίσεων.

 

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται σε 2 κατηγορίες:
 1. στους υπεύθυνους τμημάτων ( managers )
 2. στους εργαζόμενους ( staff )
Επικοινωνιακός Οδηγός:
Στόχος η τήρηση μίας κοινής στρατηγικής της επιχείρησης, με κοινό ιδιόλεκτο ( jargon ) ώστε οι υπηρεσίες και τα προιόντα να αποκτήσουν μία νέα εικόνα υγειονομικού προσανατολισμού.
Επικοινωνία τήρησης, εφαρμογής και διαχείρισης των υγειονομικών πρωτοκόλλων:
Θεματολογία εκπαίδευσης:
 • Εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων ώστε η επιχείριση να αποκτήσει υγειονομική κουλτούρα.
 • Εκπαίδευση στελεχών υποδοχής η εργασία των οποίων είναι εξαιρετικής σημασίας ώς πρός τη στρατηγική της επιχείρησης και ανάλυσης των πρωτοκόλλων.
 • Εκπαίδευση στελεχών τηλεφωνικής επικοινωνίας με q and a ώστε να απαντούν με πληρότητα και ακρίβεια.
 • Εκπαίδευση συντονιστή εφαρμογής και υπευθύνων τομέων.
 • Υγεία και τουρισμός, μία νέα κουλτούρα. Εισαγωγή στη νέα λογική.
 • Διαχείριση κρίσης όταν εντοπιστεί κρούσμα κορωνοιού.Όλος ο άξονας Πρόληψης – Διαχείρισης- Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στις σχέσεις με τους πελάτες.Εξηγήσεις, διευκρινίσεις, διαχείριση παραπόνων.
 • Ενημέρωση πελατών και τρόποι προσέγγισης για την καλύτερη διαμονή και παραμονή τους.
 • Πρακτική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.Πως μπορεί η κρίση να γίνει ευκαιρία πιστότητας των πελατών.
 • Έγκαιρη και άμεση ενημέρωση πελατών και προσωπικού για κάθε εξέλιξη και επεκτάσεις πρωτοκόλλων.
 • Δημοσιότητα των ενεργειών της επιχείρησης ( ΕΚΕ ).
 • Η ενιαία αντιμετώπιση των μελών της επιχείρησης, team spirit work.
 • Χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας ώστε να μην έρχονται σε δύσκολη θέση οι πελάτες οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 • Βελτίωση λόγου, επιτονισμού, ρητορικής, ορθοφωνίας, επιχειρημάτων, χαμόγελο, ευγένεια, τρόποι.