Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται απο τον COVID–19 δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον επικοινωνίας.

Η Υγιεινή της Συνύπαρξης ( HOC Hygience Of Coexistence ) είναι μεθοδολογία που εισάγει η εταιρεία μας και αφορά τη διοικητική και επικοινωνιακή συμπεριφορά του Ανθρώπινου Δυναμικού ως πρός τις κατευθύνσεις B2B , B2C αλλά και C2C.

Δημιουργούμε ένα δίκτυο επικοινωνιακών συμπεριφορών και λειτουργίας μεταξύ όλων των ανθρώπων οι οποίοι αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση σας αλλά και μεταξύ τους.

Η λογική μας είναι πως κάθε επιχείρηση περνά σε ένα νέο περιβάλλον όπου κυριαρχεί η φιλοσοφία της υγιεινής στην πράξη όχι μόνο στους τυπικούς κανόνες αλλά και στο σύνολο της κουλτούρας την οποία εκπέμπει κάθε επιχείρηση και κάθε οργανισμός ( σύλλογοι , σωματεία , μ.κ.ο ) .

Το πρόγραμμα της Υγιεινής της Συνύπαρξης θα σας δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μοναδική ταυτότητα και θα αναπτύξει στο μέγιστο τις σχέσεις σας με όλες τις ομάδες επικοινωνίας σας.

Εκπαίδευση και Συμβουλευτική εσωτερικά:

 1. πρός το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης
 2. πρός το στελεχικό δυναμικό
 3. πρός τη Διοικητική Ομάδα

Ἀξονες :

 • σχεδιασμός ειδικής Κουλτούρας στην Υγιεινή της Συνύπαρξης
 • δράσεις και τακτικές
 • επικοινωνιακές πρακτικές
 • εκπαίδευση role play

Τεχνικά μέσα:

Σχεδιάζουμε και σας παραδίδουμε,

 • informations guide booklet – οδηγός λειτουργίας του προγράμματος
 • check list – οι προυποθέσεις ανάπτυξης του προγράμματος
 • hygiene culture – η κουλτούρα της υγιεινής συμπεριφοράς

Γιατί είναι χρήσιμη η υπηρεσία Υγιεινή της Συνύπαρξης ;

 • θα σας προσδώσει μία νέα αισθητική
 • διαμορφώνεται επίκαιρα την κουλτούρα της Κοινωνικής σας Υπευθυνότητας
 • δημιουργεί σαφή στρατηγική υγιεινής και επικοινωνίας
 • η επιχείρηση σας θα λειτουργεί με συγκεκριμένες πρακτικές
 • διαμορφώνει πολύ θετικά την εικόνα σας
 • είναι απαραίτητο πρόγραμμα συνύπαρξης σε κάθε επιχείρηση, οργανισμό