Θέλουμε την επιτυχία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

Επικοινωνιακός σχεδιασμός , Τουριστικής Επικοινωνίας :
Πλήρες στρατηγικό σχέδιο , μελέτης , έρευνας ποσοτικής / ποιοτικής και σχεδιασμός δραστηριοτήτων για προσέλκυση τουρισμού , για λογαριασμό τουριστικών μονάδων , πόλεων ( δια μέσου των τοπικών αυτοδιοικήσεων ) , χωρών ( δια μέσου των αρμόδιων φορέων ) .

Η εικόνα του τόπου σας θα είναι άριστη και όλη η επικοινωνία μας θα βασιστεί σε ότι είναι απαράιτητο κατόπιν έρευνας , για να προσελκύσετε τουρισμό .

Θα πράξουμε όλες τις ενέργειες ώστε να μιλούν με θαυμασμό για τον τόπο σας και την εξυπηρετικότητα των ανθρώπων του .

Θα σας υποδείξουμε ποιές επικοινωνιακές μεθόδους πρέπει να πραγματοποιήσετε , ποιές εκδηλώσεις πρέπει να εντάξετε όχι στη τύχη αλλά βάση αναγκών των μελλοντικών σας επισκεπτών , πως δεν θα απογοητευτούν από τίποτα και πως θα κλείσετε το επόμενο ραντεβού μαζί τους .

Επίσης η διαμόρφωση της εικόνας σας θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδυτών σε διάφορους επικερδείς για τον τόπο σας τομείς ( εκθέσεις – φεστιβάλ – συνέδρια ….)

Διοργάνωση Εκδηλώσεων :

Διοργάνωση Τουριστικών Εκδηλώσεων :

Διοργανώνουμε στρατηγικά εκδηλώσεις όχι τυποποιημένες γιατί γίνονται κάθε χρόνο ή πάντα με τον ίδιο τρόπο .

Απαντάμε στο στρατηγικό Γιατί; πραγματοποιείται μία εκδήλωση , ποιά είναι η αποστολή της και ποιοί οι στόχοι της . Ποιές τακτικές ( δραστηριότητες ) θα υλοποιήσουν τη στρατηγική μας .

Σχεδιάζουμε στρατηγικά κάθε μορφής εκδήλωση , Εταιρική . Εσωτερική ( απευθύνετεαι στα στελέχη της εταιρείας και τους συνεργάτες της ) ή εξωτερική ( απευθύνεται στις ομάδες κοινού που η εταιρεία επικοινωνεί ) η οποία θα βοηθήσει την τουριστική σας ανάπτυξη .

Eκδηλώσεις που πραγματοποιούμε :

Eταιρικές –εσωτερικά :

Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις .

Bραβεύσεις .

Εταιρική Φιλοξενία .

Εταιρικές στοχευμένες – παιδικές εκδηλώσεις .

Εταιρικές στοχευμένες – κοινωνική δράση .

Εταιρικές στοχευμένες – σεμινάρια .

Εταιρικές στοχευμένες – meetings .

Εταιρικές – Εξωτερικό περιβάλλον .

Συνέντευξη Τύπου .

Business Events .

Χορηγία .

Δεξίωση .

Coctail .

Για εμπορικούς λόγους – προώθηση πωλήσεων .

Για αύξηση αναγνωρισιμότητας .

Επισκέψεις – ξεναγήσεις .

Ομιλίες .

Εκθέσεις .

Roadshows .

Μοντέλο πρόβλεψης βαθμού επιτυχίας εκδήλωσης .

Με το πρόγραμμα αυτό και τη στρατηγική του δομή , κάθε εκδήλωση έχει θετικά αποτελέσματα .

Με αυτή την υπηρεσία μας κάθε εκδήλωση έχει όφελος για την επιχείρηση . Όχι άσκοπες.δαπάνες και αναποτελεσματικότητα .