Μελέτη Περίπτωσης

Project Σὐμβουλος Επικοινωνίας *

Η Minobi είχε αναλάβει ως εταιρεία, Σύμβουλος Επικοινωνίας δημάρχου αναλαμάνοντας ενάμισυ χρόνο πρίν τις εκλογές οτιδήποτε αφορά τη στρατηγική επικοινωνίας του ιδίου και της δημοτικής αρχής του.
Οι ερευνητικές μας διαδικασίες ήταν συνεχείς.
 • 4 ποσοτικές έρευνες
 • 12 ποιοτικές με focus group
 • συνεχής benchmark survey
Ο σχεδιασμός μας :
Κυριολεκτικά απο τα χέρια μας πέρασε οτιδήποτε αφορούσε οποιοδήποτε επικοινωνιακό ζήτημα :
 • 8 πολύ μεγάλες εκδηλώσεις με ομιλίες.Συγγραφή ομιλιών , στρατηγικός σχεδιασμός εκδηλώσεων, υλοποίηση.
 • 40 μικρότερες εκδηλώσεις με στόχευση την απευθείας επικοινωνία του δημάρχου με τους πολίτες
 • 4 ποσοτικές ερευνητικές διαδικασίες με δείγμα 1200 πολιτών η κάθε μία
 • 2 ευρείες ποιοτικές έρευνες
 • 10 fast track ποιοτικές έρευνες
 • Benchmark survey
 • εκπαιδεύσεις όλων των αντιδημάρχων , του προσωπικού , των εργαζομένων στη εξυπηρέτηση και στο τηλεφωνικό κέντρο
 • εκπαίδευση της δημοτικής αστυνομίας στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση
 • κείμενα άρθρων στα μέσα επικοινωνίας
 • content social media
 • πλήρης υποστήριξη γραφείου τύπου. Συγγραφή δελτίων τύπου, δημοσιότητα , πρωτόκολλο – εθιμοτυπία
 • δημιουργία site
 • κατάρτιση προεκλογικού προγράμματος
 • πολλαπλές παραλλαγές προγράμματος , μικροστόχευση
 • q & a συνεντεύξεις προετοιμασία role play
 • πρόγραμμα ιδανική προσωπικότητα
 • ασκήσεις ορθοφωνίας , σωματική επικοινωνία , βλεμματική
 • πρόγραμμα image making
 • παρουσιάσεις
 • σκηνοθεσία , παραγωγή , υλοποίηση 4 προεκλογικών video
 • 4 φωτογραφήσεις
 • παραγωγή όλων των virtual παρουσιάσεων
 • event plan , φεστιβάλ πολιτισμού , εικαστικά , μουσικά καλλιτεχνικά οργάνωση υλοποίηση
 • διοργάνωση και υλοποίηση συνεντεύξεων τύπου
 • διαχείριση κρίσεων
 • έρευνα αντιπάλων
 • συνεχείς εκπαιδεύσεις των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων σε θέματα στρατηγικής, επικοινωνίας, καμπάνιας
 • team spirit event , ομαδική συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων
 • στρατηγικός σχεδιασμός συναντήσεων και προγράμματος δημάρχου
Η εργασία μας :
 • η στρατηγική μας ήταν σαφέστατη
 • τα μηνύματα της καμπάνιας απλά, στοχευμένα και το σπουδαιότερο κατανοητά – εύληπτα
 • διατηρήσαμε τον πήρη έλεγχο της στρατηγικής επικοινωνίας
Αποτελέσματα :
Η επιτυχία του δημάρχου και της στρατηγικής επικοινωνίας ήταν εντυπωσιακή.
Κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά τους αντιπάλους του.
Χαρακτηριστικό ρεκόρ, ο δήμαρχος αναδείχθηκε πρώτος στο 99,9% των εκλογικών τμημάτων της πόλης.