Η συνεργασία μας με κάθε επιχείρηση είναι για εμάς είναι ένα έργο πολύ σημαντικό.

Οι επιδιώξεις κάθε επιχείρησης είναι το κίνητρο μας ώστε να σχεδιάσουμε την πιό κατάλληλη στρατηγική .

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε αυτού του τύπου συνεργασίες.

Οι τρόποι συνεργασίας είναι οι εξείς :

 1. Με σύμβαση
 2. Ad Hoc υπηρεσίες
 3. Συμβουλευτική συναντήσεων

Οι μέθοδοι μας :

 • Σεμινάρια
 • Συνεδρίες
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων
 • Υλοποίηση

Η μεθοδολογία μας :

 • Πραγματοποιούμε συγκέντρωση δεδομένων για την επιχείρηση με ποσοτική και ποιοτική ερευνητική διαδικασία με δικά μας ερευνητικά εργαλεία
 • Παραδίδουμε για κάθε πρόγραμμα μελέτη εντοπισμού θέσης της επιχείρησης και σχεδιασμού πλάνου απαραίτητων ενεργειών και προγραμμάτων
 • Λίστες ειδικών οδηγιών για κάθε σχεδιασμό μας
 • Εκθέσεις αποτελεσματικότητας

Τρόποι εκτέλεσης συνεργασίας :

 • Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
 • Στους χώρους της επιχείρησης
 • Ηλεκτρονικό Meeting μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

 

Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052