Μελέτη Περίπτωσης

Project Στρατηγική σε Διοργάνωση μεγάλης Εκδήλωσης *

 

H Minobi είναι η μοναδική εταιρεία επικοινωνίας η οποία διαθέτει το test ελέγχου επιτυχίας διοργάνωσης εκδηλώσεων. Το Test ελέγχει τις εκδηλώσεις στο στάδιο του σχεδιασμού τους ώστε να εντοπιστούν παραλείψεις και στρατηγικά σφάλματα .

Σε 14 επίπεδα και 20 υποκατηγορίες ελέγχεται κάθε τύπου και είδους εκδήλωση ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στρατηγικού σχεδιασμού της, η οργανωτικότητα, οι προβλέψεις, το ανθρώπινο δυναμικό, οι τακτικές, το budget, το ticketing, το check list, η στόχευσή της, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και αρκετοί ακόμα τομείς, ώστε να περιοριστούν δαπάνες, να σχεδιαστεί νέα στρατηγική, να επανατοποθετηθούν στόχοι, να οργανωθεί άρτια η εκδήλωση και να προσφέρει απτά, μετρήσιμα, ποσοτικά αποτελέσματα.
Προσκληθήκαμε απο εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο της υγείας.
Τα στελέχη της προετοίμαζαν τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων.
Στο brainstorming θέσαμε το στρατηγικό ερώτημα ΓΙΑΤΙ ; πραγματοποιείται η εκδήλωση. Σε αυτή την ερώτηση μας επιδιώκουμε να λάβουμε απάντηση βασιζόμενη σε ερευνητικά δεδομένα με στόχο ρεαλιστικό και εφικτό.
Η απάντηση που λάβαμε ήταν γενική και αόριστη οδηγώντας μας στο συμπέρασμα πως υπήρχε σαφές και τεράστιο έλλειμα στρατηγικής.
Πραγματοποιήσαμε ενδοεπιχειρησιακή έρευνα στην οποία δοκιμάσαμε πολλές μεταβλητές και εντοπίσαμε ένα εύρημα το οποίο ήταν σχεδόν απόλυτο.
Στελέχη και εργαζόμενοι της εταιρείας δεν είχαν καλή εικόνα για το Management σε ποσοστό που άγγιζε το 80%
Σχεδιασμός μας :
  • ενημερώσαμε για τα ευρύματα τη διοίκηση
  • σχεδιάσαμε απο το μηδέν τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση βασιζόμενη σε μία σαφέστατη στρατηγική την οποία εκφράσαμε με δύο λέξεις
  • θέσαμε έναν αριθμητικό ρεαλιστικό και εφικτό στόχο μείωσης των αρνητικών απόψεων
  • την ακρίβεια του στόχου “υπέγραφε” η έρευνα μας μέσα απο την οποία είχε προέλθει
  • αλλάξαμε σχεδόν όλες τις τακτικές δηλαδή όλο το event plan καθως πλέον κάθε δράση ήταν πλήρως εναρμονισμένη με τη στρατηγική διαδρομή
Αποτελεσματικότητα :
  • 4 μήνες μετά την εργασία μας είχαμε πετύχει τον στόχο μας με μερική μεγιστοποίηση (δηλαδή ακόμα καλύτερα απο την πρόβλεψη)
  • μέσα σε 12 μήνες ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 16%
Η “μηχανή” της εταιρείας είχε πάρει μπροστά .
* όλα τα στοιχεία του project στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου κατόπιν αιτήματος.