Η Minobi ειδικεύεται στη βελτίωση και ανάπτυξη όλων των δομών της επικοινωνίας κάθε επιχείρησης και οργανισμού και στην εκπαίδευση επικοινωνιακών δεξιοτήτων εργαζομένων, στελεχών και φυσικών προσώπων.
Σκοπός 
Να διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις και οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί, απολύτως ξεκάθαρη και στρατηγική επικοινωνία των προιόντων και των υπηρεσιών τους, οι εργαζόμενοι τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά εντός και εκτός των επιχειρήσεων και των οργανισμών τους και τα συνεργαζόμενα με εμάς φυσικά πρόσωπα να πετυχαίνουν με την επικοινωνία τους κάθε στόχο τους.
Υπηρεσίες 
 • σεμινάρια
 • συνεδρίες
 • συμβουλευτική
Σεμινάρια 
 1. Εξυπηρέτηση Πελατών
 2. Εσωτερική Επικοινωνία Εργαζομένων
 3. Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 4. Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων
 5. Προσωπική Βελτίωση
 6. Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων – Τεχνικές Παρουσίασης
 7. Σωματική Επικοινωνία – Λεκτική Επικοινωνία
 8. Τεχνικές Πωλήσεων
 9. Εκπαίδευση Στελεχών τηλεφωνικού κέντρου – υποδοχής
 10. Εκπαίδευση Γραμματειακής Υποστήριξης
 11. Διαχείριση Κρίσεων – Επικοινωναική Διαχείριση Κρίσεων
 12. Διοργάνωση Εκδηλώσεων
 13. Πολιτική Επικοινωνία
Συνεδρίες
 • αυτοβελτίωση
 • σωματική επικοινωνία
 • λεκτική επικοινωνία
 • κατάλληλη επικοινωνία : στο οικογενειακό περιβάλλον – στο επαγγελματικό περιβάλλον
 • διαχείριση θυμού – αυτοεκτίμηση – πως να σκέφτεστε θετικά – σωματική επικοινωνία – λεκτικός κώδικας, λέξεις και φράσεις κατάλληλες – πως να κάνετε τέλεια πρώτη εντύπωση – πως θα σας θαυμάζουν – ταχύτητα ομιλίας – κινήσεις χεριών, ματιών, κεφαλιού – τρόποι χαλάρωσης – πως να κατανοείτε τον ή την σύντροφο – πως ζητάτε αυτό που επιθυμείτε – πως αποφεύγετε τις συγκρούσεις – το επαγγελματικό σας μέλλον – πως να καιινοτομείτε – πως θα επιδείξετε ατομικά την κοινωνική σας ευθύνη
 • Ανάπτυξη σχέσεων
 • Ενσυναίσθηση – πως θα καταλαβαίνετε πως αισθάνονται οι άνθρωποι
 • Ευεξία – υγεία – ευτυχία
 • Διαχείριση άγχους
 • Διαχείριση χρόνου
 • Συλλογή δεδομένων – έρευνα ποιοτική in depth interview
 • Στρατηγική επικοινωνίας

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων

Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου

Έρευνα Ποσοτική – Ποιοτική – Δημοσκοπήσεις

Brand Building

Επικοινωνία Αθλητικών Συλλόγων

Πολιτική Επικοινωνία

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου

Τεχνολογικές Καινοτομίες

Εξυπηρέτηση πελατών

Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Team Building Event

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

info@minobi.gr

6974313052