Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Simulation Center 

Μέθοδος κατάρτισης προσωπικού με αναπαράσταση πραγματικών συνθηκών .

Πραγματοποιούμε στα εργαστήρια μας αναπαράσταση εργασίας

Περιλαμβάνονται ασκήσεις οι οποίες οδηγούν σε αποτελέσματα που αντανακλούν αυτό το οποίο θα συνέβαινε εντός εργασιακού περιβάλλοντος

Τα στοιχεία είναι πανομοιότυπα με αυτά της επιχείρησης

Όπου απαιτείται πραγματοποιείται εκπαίδευση εξοικίωσης πρίν την προσομοίωση

Δυνατότητα Ιδεατής Πραγματικότητας , βασισμένη σε υπολογιστή για τρισδιάστατη εμπειρία μάθησης

Οφέλη :

Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τον αντίκτυπο των αποφάσεων τους σε τεχνητό και χωρίς κινδύνους περιβάλλον

Αναπτύσσουν δεξιότητες στη διαχείριση κρίσεων , στις παρουσιάσεις , στις διαπροσωπικές σχέσεις

Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων

Δοκιμάζονται σε διάφορους ρόλους

Παράδοση αξιολόγησης απο test