Οι ορισμοί της επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων και της Ανεξήγητης Πεποίθησης ανήκουν στον καθηγητή επικοινωνίας Γιώργο Παπατριανταφύλλου και μόνο σε αυτόν και οποιαδήποτε χρήση τους πρέπει οπωσδήποτε να έχουν την άδεια του ιδίου και η δημοσίευση τους αναφορά στον ίδιο.

Άρθρο

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Επικοινωνιολόγος

 www.georgepapatriantafillou.com

 

Ορισμός της Επικοινωνιακής Διαχείρισης των Κρίσεων

Η Επικοινωνιακή Διαχείριση των Κρίσεων είναι η στρατηγική μεθοδολογία διαχείρισης – ανάλυσης και μεταφοράς των πληροφοριών σε περιπτώσεις κρίσεων, κατόπιν ρεαλιστικής και αξιόπιστης ανάλυσης των δεδομένων, σε συνάρτηση με τη δημιουργία του κατάλληλου ανά περίσταση ψυχολογικού κλίματος το οποίο θα απομακρύνει τον πανικό και τη μετάδοση ψευδών πληροφοριών κλίμα το οποίο θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη σωματική και λεκτική επικοινωνία , ενώ θα προωθεί την αξιόπιστη – έγκυρη – ειλικρινή – σαφή και ηθική επικοινωνία καθιστώντας πλήρως ενημερωμένες τις ομάδες κοινών οι οποίες επηρεάζονται απο την εκάστοτε κρίση.

6974313052

Η Ανεξήγητη Πεποίθηση

Το φαινόμενο αυτό είναι μία δική μου παρατήρηση μετά απο πολυετή έρευνα με το οποίο θέλω να προσδιορίσω τις συμπεριφορές των ανθρώπων τις οποίες δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί τις πράττουν αλλά τις πιστεύουν και τις υπηρετούν με πάθος.

Ορισμός

Φαινόμενο της Ανεξήγητης Πεποίθησης ορίζω την ατομική ή μαζική

συμπεριφορά η οποία στηρίζεται σε μη τεκμηριωμένα ή μη λογικά ή μη

ρεαλιστικά δεδομένα, τα οποία να μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή τη

συμπεριφορά αλλά η συμπεριφορά εκφράζεται και πράττεται ως

τεκμηριωμένη , λογική και ρεαλιστική απο άτομα ή ομάδες, επηρρεάζοντας

παρούσες και μελλοντικές καταστάσεις και εξελίξεις.