ΟΔΗΓΙΕΣ 

Εγγραφείτε στο MEV Ηλιούπολης .

Το MEV ενώνει τους δημότες ανά ενδιαφέροντα , και μας ωθεί να πετύχουμε τα αιτήματα μας . 

Μπαίνετε στο http://www.mymev.net 

Βήμα 1 

 • Eπιλέγετε εγγραφή – εάν πατήσετε και ανοίξει πρώτα το ΕΙΣΟΔΟΣ πρίν ακόμα κάνετε εγγραφή , πατήστε το x και συνεχίστε επιλέγοντας ΕΓΓΡΑΦΗ
 • Γράφετε το ονοματεπώνυμο σας 
 • Το e-mail σας 
 • “Πατάτε” πάνω στη λέξη ΗΜΕΡΑ και επιλέγετε την ημέρα γεννήσεως σας 
 • “Πατάτε” πάνω στη λέξη ΜΗΝΑΣ και επιλέγετε το μήνα γεννήσεως σας
 • “Πατάτε” πάνω στη λέξη ΕΤΟΣ  και επιλέγετε το έτος γεννήσεως σας 
 • Επιλέγετε όποιον κωδικό εσείς επιθυμείτε , αρκεί βεβαίως να τον θυμάστε καθώς με αυτόν θα μπαίνετε στο προφίλ σας 

Στο email το οποίο δηλώσατε θα λάβετε μήνυμα απο το MEV 

Πατήστε το μήνυμα και αυτομάτως θα μπείτε στο MEV 

Βήμα 2

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας επιλέξτε πάνω – πάνω ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ( στα αριστερά του ΕΞΟΔΟΣ )

 • Πηγαίνετε κάτω αριστερά στο ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 • Επιλέγετε όποια απο τις κατηγορίες σας ανδιαφέρει για την περιοχή σας , ακόμα και όλες , δεν υπάρχει περιορισμός
 • Μην ξεχάσετε να πατήσετε SAVE ώστε το MEV να τα αποθηκεύσει
 • Στη συνέχεια πηγαίνετε ακριβώς δίπλα δεξιά στο ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΣ
 • Συμπληρώνετε ΟΝΟΜΑ – ΕΠΙΘΕΤΟ
 • ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΗΜΟ είναι υποχρεωτικό πεδίο . Πατάτε στο λευκό κενό κάτω απο τη φράση ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΔΗΜΟ
 • Εμφανίζονται οι δήμοι ( ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ) και επιλέγετε το δήμο που επιθυμείτε
 • Στο πεδίο ΑΡΙΘΜΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ τοποθετείτε τον αριθμό δημοτολογίου , ο οποίος αναγράφεται στο πίσω μέρος της ταυτότητας μας , χαμηλά . Εάν επιθυμείτε επιλέγετε και  απο το υπουργείο εσωτερικών http://www.ypes.gr  στην πρώτη σελίδα Μάθε που ψηφίζεις , βάζετε τα στοιχεία σας και σας δίνει τον αριθμό δημότη
 • Λόγω του ότι το MEV βρίσκεται στο πιλοτικό του στάδιο , τοποθετήστε έναν τυχαίο εξαψήφιο αριθμό , χωρίς κάθετο , και το Mev θα σας δώσει έγκριση δημότη ώστε να απολαύσετε όλες τις εφαρμογές του σε όλο τους το εύρος

Σελίδες :

 • ΑΡΧΙΚΗ – ποστάρετε ότι σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή
 • ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ – εδώ είναι οι CUPERS με τους οποίους έχεις συνδεθεί . Εδώ ανεβάζεις και τη φωτογραφία σου ( πατάς αριστερά στον κύκλο το σήμα της φωτογραφίας και κάνεις upload τη φωτογραφία σου )
 • ΔΗΜΟΣ– η σελίδα του δήμου σου στο MEV
 • ΠΩΣ ΘΕΛΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ– προτάσεις πάνω στον χάρτη της Ηλιούπολης – τοποθετείτε οδό αριθμό , εμφανίζεται το ακριβές σημείο και αμέσως ποστάρετε την πρόταση σας για αισθητική στην πόλη
 • LOBBYING– άσκηση πίεσης .Καταθέτετε αιτήματα και ζητάτε τη διευθέτηση τους ενώ παράλληλα αρχίζουν και συμφωνούν όλοι οι φίλοι σας οι οποίοι στο MEV ονομάζονται CUPERS – City Unique Person – κάθε πολίτης είναι μοναδικός )
 • ΧΑΡΤΗΣ – ο χάρτης της πόλης σου με ακριβείς τοποθεσίες
 • ΒΡΕΣ CUPERS– μπορείς να κάνεις αιτήματα και σχέση με συμπολίτες σου με τους οποίους μοιράζεστε τα ίδια ενδιαφέροντα ή απλά θέλετε να κάνετε τις προτάσεις σας και να καταθέσετε αιτήματα στη δημοτική αρχή ή ακόμα και να τα συζητήσεις με τους συνδημότες – φίλους σου ( C.U.P.E.R Στη σελίδα ΒΡΕΣ CUPERS ( City Unique Person – Πολίτης Μοναδική Προσωπικότητα ) θα δείς με μία ματιά ποιοί ακόμα συμπολίτες σου είναι στο MEV .Πατώντας στο Add Cuper τους απευθύνεις αίτημα σύνδεσης μεταξύ σας ( αίτημα σχέσης ) .Αντίστοιχα τόσο ο συνδημότης σου στον οποίο έκανες αίτημα , όσο και εσύ μπορείτε να δείτε τα νέα αιτήματα σχέσεων – δηλαδή ποιοί σας έχουν προσκαλέσει για σχέση , στη σελίδα ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ αριστερά κάτω απο τα προσωπικά σου στοιχεία πατώντας στο Request Cupers κάνεις αποδοχή και στο εξής θα μπορείς να βλέπεις τα αιτήματα του Cuper σου αλλά και αυτός τα δικά σου και θα αλληλεπιδράτε με τις δραστηριότητες σας .

INSTRUCTIONS   For future users:

Sign up for MEV Heliopolis.

The MEV unites the citizens by interest, and pushes us to meet our demands.   Go to http://www.mymev.net

Step 1 Select recording – if you press and first enter the INPUT before recording, press x and continue by selecting RECORD Write your name and surname Your e-mail You push on the word DAY and you choose your birthday “Press” on the word and select your month of birth You push on the word YEAR and choose your year of birth You choose which code you want, as long as you remember it as you will enter into your profile   You will receive a message from the MEV in the email you have entered Tap the message and automatically enter MEV

Pages :

HOME – pose that you are thinking at that moment

My PROFILE – here are the

CUPERS you are connected to. Here you upload your photo (click on the left of the circle the photo mark and upload your photo)

MUNICIPALITY – your municipality’s page at

MEV HOW TO WANT MY CITY – suggestions on the map of Ilioupoli – place a street number, show the exact point and immediately post your suggestion for aesthetics in the city

LOBBYING – Pressure. Put down requests and ask for their settlement while all your friends who are called in the MEV are called CUPERS – City Unique Person – every citizen is unique)

MAP – map of your city with exact locations You can ask and relate to your fellow citizens with whom you share the same interests or just want to make your suggestions and submit requests to the municipal authority or even to talk to your colleagues – friends (CUPER On page BROWN CUPERS (City Unique Person), you will see at a glance who your fellow citizens are at MEV.

By clicking on Add Cuper, you are asking for a link between them (relationship request). Correspondingly, both your colleague you have asked for, and you m you can see new relationship requests – that is, who has invited you for a relationship, on the

MY PROFILE page under your personal details by clicking on Request Cupers you accept and from now on you will be able to see your Cuper requests yours and interact with your activities.   MEV All Your City in Your Hands.

Step 2   To finish signing up, select up SETTINGS (to the left of OUTPUT) Go down to the left on GENERAL INTERESTS Choose any of your categories for your site, even all of them, there is no limitation Do not forget to press SAVE to save the MEV Then go right to the right to REGISTER TO YOUR MUNICIPALITY Fill in NAME – SURNAME SELECT MUNICIPALITY is a mandatory field. Click on the white space below the CHOOSE MUNICIPALITY statement The municipalities (ILIOUPOLI) are displayed and you choose the municipality you want In the DIMENSION NUMBER field, you can place the population number, which is on the back of our ID, low.

If you wish you can also choose from the Interior Ministry http://www.ypes.gr on the first page Learn how you vote, put your details and give you the number of the citizen Because the MEV is at its pilot stage, place a random six-digit number, without a vertical, and Mev will give you a local approval to enjoy all of its applications across their range End .

You are at MEV. You are a registered citizen and you enjoy all the “tools”.