ΠΜΣ Διαχείριση Κρίσεων 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Eval 

The Best you Need For Marine

ΨΗΜΙΤΗ Α.Ε

Ιατροτεχνολογίες

MIKOS 

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Panettas 

Enterprises

ΠΑΣΥΚΑΓΑ

Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Φιλολογίας

Αποφοίτων Πανεπιστημίου

Ε.Ο.Σ.Σ

Ευρωπαικός Οργανισμός

Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Επιστημονική Εταιρεία Νομικών Συμβουλών

Net Studio

Technologies

Δήμος Μαραθώνα 

Δήμος Βριλησσίων 

Δήμος Καισαριανής  

Δήμος Κω 

Δήμος Αγράφων 

Πλήθος πολιτευτών , βουλευτών , δημάρχων