Καινοτομίες

Τα προιόντα της Minobi είναι καινοτόμα , και ωθούν κάθε επιχείρηση και οργανισμό στην πρόοδο , την ευημερία και τη στρατηγική οργάνωση .

Θέλουμε την επιτυχία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

Saffie – η έρευνα του μέλλοντος

Το τελειότερο ερευνητικό «εργαλείο» , σε πραγματικό χρόνο .

Μέχρι σήμερα , κάθε επιχείρηση , οργανισμός ( πολιτικά κόμματα – επαγγελματικοί κλάδοι – κάθε τύπου και μεγέθους επιχειρήσεις ) , φυσικό πρόσωπο ( πολιτικοί , καλλιτέχνες , επαγγελματίες ) στο άκουσμα της έρευνας σκέφτονταν μεγάλα ποσά και κυρίως πως πρόκειται για μία χρονοβόρα διαδικασία .

Τώρα ήρθε η εφαρμογή SAFFIE . Είναι η ίδια η Σοφία της γνώσης .

Πραγματοποιεί κάθε τύπου έρευνα για κάθε ανάγκη και κάθε χρήση

Η έρευνα είναι ποσοτική αλλά μπορεί να σχεδιαστεί και ως ποιοτική

Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική μέσω κινητών τηλεφώνων ή pc

Σε πραγματικό χρόνο , δηλαδή τη στιγμή που οι άνθρωποι συμμετέχουν γίνονται αυτομάτως γνωστές οι επιλογές τους

Προσφέρει πλήθος δεδομένων και δέχεται κάθε εντολή για όποιον τομέα είναι απαραίτητο να ερευνηθεί

Ο χρόνος πραγματοποιήσης είναι ο πραγματικός χρόνος που συμβαίνει η διαδικασία

 

Εάν ο οργανισμός έχει επιλέξει για συγκεκριμένους σκοπούς να εμφανίζονται οι επιλογές ανά χρήστη πάλι μπορεί και αυτό να επιτευχθεί αν για παράδειγμα επιδιώκεται εφόσον υπάρχει διαγωνιστικό τμήμα να εμαφνίζεται ο ταχύτερος χρήστης .

SAFFIE – Το Μέλλον των δεδομένων .

Το SAFFIE δίνει τη δυνατότητα να εμφανιστούν αμέσως τα αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω χρόνος ανάλυσης ή συγκέντρωσης τους

Αναλύονται άμεσα και παρέχονται όλα τα στοιχεία για την κατάρτιση στρατηγικής

Παράδειγμα :

Ένας οργανισμός πραγματοποιεί συνέδριο .

Απο τους συμμετέχοντες επιδιώκεται η άποψη τους σε μία σειρά ερωτημάτων τα οποία ο οργανισμός επιθυμεί να απαντηθούν .

Μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ή tablet συσκευών οι συμμετέχοντες συνδέονται σε μία συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση .

Εμφανίζονται όλα τα ερωτήματα .

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν τις επιθυμητές τους απαντήσεις και βαθμολογούν ανάλογα με τη διαθέσιμη επιλεγμένη απο τον οργανισμό κλίμακα .

Τότε αυτόματα με τις επιλογές τους εμφανίζονται τα αποτελέσματα συνολικά ( ακόμα και σε ένα μεγάλο video wall ή σε ένα απλό pc ) .

AGV -Ability Grabbing Votes – Εντοπισμός μετακίνησης Ψήφων
Είναι καινοτόμο ερευνητικό «εργαλείο» το οποίο :
Με υψηλή ακρίβεια εντοπίζει ποιοί ψηφοφόροι μετατοπίζονται
Που θα πάει η επόμενη ψήφος τους

Σε εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης πως και πρός τα πού θα μετακινηθούν οι ψήφοι απο τη πρώτη στη δεύτερη Κυριακή

Σε εκλογές εθνικές πως θα μετακινηθούν πολιτικά οι ψηφοφόροι και που θα καταλήξουν οι ψήφοι

Πληροφορίες για την υπηρεσίας μας στο 2103822406 ώστε να σας παρουσιάσουμε με ακρίβεια τη μεθολογία μας .

Fast Track Profits – Γρήγορα κέρδη

Μία υπηρεσία για ταχύτατη αύξηση πελατών, τους οποίους ποτέ δεν είχατε σκεφτεί πως υπάρχουν για εσάς, εντοπισμό νέων κοινών -νέων αγορών, αύξηση κερδών.

Πραγματοποιούμε έρευνα στο εσωτερικό της επιχείρηση σας , στους ανθρώπους σας και στους πελάτες σας .Μελετάμε και αναλύουμε κάθε πληροφορία η οποία έχει σημασία για τη χαρτογράφηση της θέσης σας στην αγορά.

Εντοπίζουμε τι αισθάνονται οι για εσάς οι πελάτες σας , τι λένε , ποιά είναι η γνώμη τους , ποιές οι προθέσεις τους.

Μελετάμε με προσοχή το εσωτερικό της επιχείρησης και εντοπίζουμε τους τρόπους συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης , τις πιθανές αστοχίες στην επικοινωνία με τους πελάτες και ρυθμίζουμε αποτελεσματικά τις εσωτερικές σχέσεις.

Στη συνέχεια εντοπίζουμε με επιστημονική μεθοδολογία το απόλυτο κοινό σας. Κάθε επιχείρηση έχει ένα συγκεκριμένο κοινό – μία κρίσιμη μάζα – η οποία εάν εντοπισθεί μπορεί να αποφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών της.

Σας συστήνουμε τις πιο κατάλληλες ενέργειες ώστε να επικοινωνήσετε μαζί τους αποτελεσματικά και να αυξήσετε το πελατολόγιο σας , τις συνεργασίες σας και τα κέρδη σας

Ποιοτική έρευνα. Συνέντευξη σε βάθος (in depth interview)
Με ποιοτική έρευνα γρήγορου ρυθμού (f.s.d.r / fast steps depth research), εντοπίζουμε σύντομα όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην επιχείρηση σας ή στον οργανισμό σας.

Αντλούμε πληροφορίες, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσσουμε στρατηγική με τρόπο τέτοιον ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση αποτελεσματικά, κομψά, οργανωμένα και να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί.

Ποιοτική είναι η έρευνα η οποία διεισδύει στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων ώστε να εντοπίσει την έναρξη κάθε συμπεριφοράς.

Εφόσον εντοπιστούν οι διαδρομές των σκέψεων και αποφάσεων, τότε τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τον χάρτη της κατάστασης (αντιληπτικός χάρτης) δίνοντας μας τη δυνατότητα να επανασχεδιάσουμε τις διαδρομές με συγκεκριμένη λογική.

Η εργασία μας και ο σχεδιασμός της στρατηγικής μας είναι αλάνθαστες ενέργειες οι οποίες σας προσφέρουν ασφάλεια και επιτυχία στις επιχειρηματικές σας δράσεις.

Έρευνα σε βάθος – I.De.R.

Με ποιοτική έρευνα γρήγορου ρυθμού (f.s.d.r / fast steps depth research), εντοπίζουμε σύντομα όποιο πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στην επιχείρηση σας ή στον οργανισμό σας.

Αντλούμε πληροφορίες, αναλύουμε τα δεδομένα και χαράσουμε στρατηγική με τρόπο τέτοιον ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση αποτελεσματικά, κομψά, οργανωμένα και να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί .

Ποιοτική είναι η έρευνα η οποία διεισδύει στο συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων ώστε να εντοπίσει την έναρξη κάθε συμπεριφοράς. Εφόσον εντοπιστούν οι διαδρομές των σκέψεων και αποφάσεων, τότε τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τον χάρτη της κατάστασης (αντιληπτικός χάρτης) δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επανασχεδιάσουμε τις διαδρομές με συγκεκριμένη λογική.

Η εργασία μας και ο σχεδιασμός της στρατηγικής μας είναι αλάνθαστες ενέργειες, οι οποίες σας προσφέρουν ασφάλεια και επιτυχία στις επιχειρηματικές σας δράσεις.

Πάντα Πρώτοι / Ευτυχισμένοι Άνθρωποι – Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις
Υλοποιείται σε τρεις βασικούς άξονες:
1- Έρευνα και Customer Service & Experience Test
2- Εκπαίδευση με ασκήσεις – εξατομικευμένες συμβουλές σε κάθε ερώτημα εργαζόμενου – προσωπικό branding (εικόνα, τρόποι, συμπεριφορά, σωματική επικοινωνία, ντύσιμο, στύλ) – ψυχολογία – coaching προσωπικό. Εταιρικό branding – εικόνα – ταυτότητα – σχέσεις με επιχειρήσεις και πελάτες.

3- Υλοποίηση προγράμματος Five Star Service. Προσωπικό training – coaching σε κάθε manager – owner.
Μετασυνεδρίες υποστήριξης (after training services)

Find Job / Find Now :

Όραμα :

Να έχει τη δυνατότητα κάθε επιχείρηση να επιλέγει με επιτυχία το πιο κατάλληλο προσωπικό και κάθε υποψήφιος να επιλέγει με σοβαρότητα , υπεύθυνα και στοχευμένα το εργασιακό του μέλλον .

Ένα λογισμικό το οποίο :

Οδηγεί κάθε επιχείρηση να επιλέξει τους πιό κατάλληλους εργαζόμενους .
Οι Υποψήφιοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με κάθε επιχείρηση που αναζητά προσωπικό σε οποιαδήποτε θέση έχει ανάγκη , ακόμα απο τον προσωπικό τους υπολογιστή και να περνούν μία δοκιμασία η οποία με σχετική ασφάλεια θα υποδείξει εάν είναι οι κατάλληλοι .

Το software ελέγχει :

13 τομείς .
Απευθύνει 44 ερωτήσεις .
Πραγματοποιεί 2 εργομετρικά test .

Πεδία ελέγχου :

Ψυχοκοινωνιολογία .
Ετοιμότητα .
Δεξιότητες .
Στρατηγικό πνεύμα .
Γνώσεις επί του τομέα .
Σχέσεις με την επιχείρηση .
Αξίες υποψηφίου .
Διάθεση .
Εξωλεκτική επικοινωνία .
Status / κοινωνική θέση .
Λεκτική επικοινωνία .
Προφίλ – εικόνα υποψηφίου .
Αξίες .
Αντιδράσεις .

Μεθολογία :

Ποσοτική έρευνα .
Ποιοτική έρευνα .
Big Data .
Machine Learning .
Artificial Intelligence

Αποτελεσματικότητα :

Data Rivers .
Ευστοχία επιλογών .
Αύξηση παραγωγικότητας .
Επίτευξη στόχων .

Αγορές :

Εταιρείες συνδρομητικά .
Εταιρείες αγορά software .
Γραφεία επιλογής προσωπικού .
Οργανισμοί διαχείρισης καριέρας .
Όμιλοι λιανεμπορίου .
Εμπορικές αλυσίδες .
Ευρώπη – Αμερική – Ασία .

Κέρδη :

Συνδρομές .
Αναβαθμίσεις .
Λιανικές πωλήσεις .
Παραχωρήσεις δικαιωμάτων .