Χωρίς Προγράμματα Επικοινωνίας.

 1. έχουμε την αίσθηση πως δεν είμαστε αρκετά γνωστοί.
 2. θεωρούμε πως υστερούμε στην κοινωνική μας ευθύνη
 3. δεν είχαμε ποτέ σχεδιάσει plans B για το ενδεχόμενο κρίσεων
 4. διαπιστώνουμε πως δεν έχουμε αναπτύξει σχέσεις με τα Μέσα Ενημέρωσης, με επενδυτές, με τους πελάτες μας, με προμηθευτές.
 5. στην εξυπηρέτηση πελατών δεν είμαστε οι καλύτεροι
 6. όταν μας google–άρουν δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε
 7. δεν υπάρχει σαφή στρατηγική, σαφή ταυτότητα, δεν έχουμε καινοτομίες, δεν εκπέμπουμε καλή εικόνα.

Ενσωματώνοντας Προγράμματα Επικοινωνίας.

 1. εντοπίζουμε το δυνητικό σας κοινό, microtargeting.
 2. “Χτίζουμε”: Ήθος-Συνέπεια-Αξιοπιστία-Ειλικρίνεια- Διαφάνεια.
 3. ειδικοί στη διαχείριση και στην επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων.
 4. αναπτύσουμε ποιοτικές σχέσεις εμπιστοσύνης.
 5. εκπαιδεύουμε στην τέλεια εμπειρία εξυπηρέτησης.
 6. “στρατηγική επικοινωνίας”, θα σας προσδώσει σαφήνεια σε κάθε μήνυμα σας.
 7. βελτίωση εικόνας με ασφάλεια. Μοναδική, αναγνωρίσιμη ταυτότητα.