Άρθρο

Γιώργος Παπατριανταφύλλου

Επικοινωνιολόγος

 www.georgepapatriantafillou.com

6974313052

Πολύ καλός σχεδιασμός όλου του άξονα της διαχείρισης των κρίσεων
με έμφαση στο σχεδιασμό
και την ετοιμότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης
κάθε κρίσης που μπορεί να πλήξει
οποιουδήποτε μεγέθους εταιρεία ή οργανισμό.

Η μεθοδολογία της επικοινωνίας μετά από μία κρίση , πως ενημερώνονται δημοσιογράφοι , συγγενείς – φορείς – θεσμικά όργανα – συνεργάτες …..Από την πορεία της διαχείρισης της διάχυσης των πληροφοριών και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η εξέλιξη της κρίσης , όσο και η αξιόπιστη αντιμετώπιση της .

Για να δράσει ένας οργανισμός ή ένα κράτος ή μία επιχείρηση προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί μία αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών και επιστημόνων στα 3 προαναφερόμενα επίπεδα