Επικοινωνιακή

Επικοινωνιακή

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Η μεθολογία της επικοινωνίας μετά απο μία κρίση , πως ενημερώνονται δημοσιογράφοι , συγγενείς – φορείς – θεσμικά όργανα – συνεργάτες …..Απο την πορεία της διαχείρισης της διάχυσης των πληροφοριών και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η εξέλιξη της κρίσης , όσο και η αξιόπιστη αντιμετώπιση της .

Για να δράσει ένας οργανισμός ή ένα κράτος ή μία επιχείρηση πρός όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί μία αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών και επιστημόνων στα 3 προαναφερόμενα επίπεδα .

Communicate

Crisis Communication Management

The methodology of communication after a crisis, how to inform journalists, relatives – institutions – institutions – partners … ..As the course of management of the dissemination of information and reliable and timely information depends to a great extent both the evolution of the crisis, and its dependable treatment.

For an organization or a state or business to benefit citizens and society, it is necessary that a remarkable group of professionals and scientists work at the above three levels.