Επικοινωνιακή

Επικοινωνιακή

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Πολύ καλός σχεδιασμός όλου του άξονα της διαχείρισης των κρίσεων
με έμφαση στο σχεδιασμό
και την ετοιμότητα της επικοινωνιακής διαχείρισης
κάθε κρίσης που μπορεί να πλήξει
οποιουδήποτε μεγέθους εταιρεία ή οργανισμό.

Η μεθολογία της επικοινωνίας μετά απο μία κρίση , πως ενημερώνονται δημοσιογράφοι , συγγενείς – φορείς – θεσμικά όργανα – συνεργάτες …..Απο την πορεία της διαχείρισης της διάχυσης των πληροφοριών και της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο η εξέλιξη της κρίσης , όσο και η αξιόπιστη αντιμετώπιση της .

Για να δράσει ένας οργανισμός ή ένα κράτος ή μία επιχείρηση πρός όφελος των πολιτών και της κοινωνίας είναι απαραίτητο να έχει εργαστεί μία αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών και επιστημόνων στα 3 προαναφερόμενα επίπεδα .

Communicate

Crisis Communication Management

The methodology of communication after a crisis, how to inform journalists, relatives – institutions – institutions – partners … ..As the course of management of the dissemination of information and reliable and timely information depends to a great extent both the evolution of the crisis, and its dependable treatment.

For an organization or a state or business to benefit citizens and society, it is necessary that a remarkable group of professionals and scientists work at the above three levels.