Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

 

Πρακτική άσκηση :

Ερευνητική  διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων εξυπηρέτησης και σχέσεων στην εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε

Ανάλυση και σχεδιασμός εκπαίδευσης

Απαντήσεις σε κάθε εργαζόμενο επι παντός θέματος διαχείρισης σχέσεων και εξυπηρέτησης ώστε να λυθούν όλες οι απορίες

Αναλυτική παρουσίαση πως πρέπει κάθε εργαζόμενος να διαχειρίζεται προβλήματα και σχέσεις εξυπηρέτησης

Προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες

Παιχνίδια ρόλων πρός εκπαίδευση σε όποιες συνθήκες με τους πελάτες

Παρουσίαση περιπτώσεων καλής και κακής εξυπηρέτησης

Θεματολογία εκπαίδευσης :

Εικόνα – πρώτη εντύπωση

Διαχείριση θυμού – έντασης

Διαχείριση κρίσεων

Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Καταλαβαίνοντας τον πολίτη

Άμεση επίλυση προβλημάτων

Αρχειοθέτηση αιτημάτων

Σωματική επικοινωνία – «γλώσσα» του σώματος

Λόγος – λέξεις – επιχειρήματα – άρθρωση

Εμφάνιση – κύρος – status – dress code

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Τα χαρακτηριστικά της νέας τεχνολογικής γενιάς

Site Κοινωνικής Δικτύωσης

Δεξιότητες παρουσίασης – κατανοητές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και πως θα εντυπωσιάσετε τους πελάτες

Πως θα κάνετε καλή εντύπωση σε κάθε εξυπηρέτηση ώστε να ενισχύεται η εικόνα σας

Ο σχηματισμός της άποψης και της γνώμης των πολιτών για την επιχείρηση και πως θα επηρεάσετε αυτά τα δεδομένα

«Διαβάζοντας» τους πελάτες , πως θα καταλαβαίνετε πως νιώθουν – οι αρχές της ποιοτικής έρευνας

Καλή ψυχολογία – ενσυναίσθηση – αισιοδοξία

Θετική αντιμετώπιση

Επίλυση προβλημάτων

Οργάνωση – διοίκηση – αρχειοθέτηση

Διοργανώστε τις καλύτερες και πιό στρατηγικές εκδηλώσεις πάντα με οφέλη