Σεμινάρια

training

Η εταιρεία μας εκπαιδεύει:

Οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση τύπου και μεγέθους
Διευθυντές τμήματος – Διευθυντής
Διευθυντές
Προγράμματα:

Ομάδα – ομαδικό πνεύμα
Μεμονωμένα
Ειδικές συνεδρίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση που χρειάζεστε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103822406 και στο info@minobi.gr

Our company trains:

Employees in every type and size businesses
Section Leaders – Manager
Managers
Programs:

Team – team spirit
Individually
Special sessions

For any information or clarification you need for our training programs, please contact us at 2103822406 and info@minobi.gr