Σεμινάρια

training

Η εταιρεία μας εκπαιδεύει:

  • Εργαζόμενους και στελέχη κάθε τύπου και μεγέθους επιχειρήσεων
  • Πωλητές
  • Στελέχη τηλεφωνικών κέντρων
  • Στελέχη εξυπηρέτησης
  • Διευθυντές τμημάτων
  • Φυσικά πρόσωπα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο εκπαίδευσης ώστε να αποφασίσουν εάν είναι αυτό το οποίο αποτελεί επαγγελματικό τους όραμ

Προγράμματα:

Ομάδα – ομαδικό πνεύμα
Μεμονωμένα
Ειδικές συνεδρίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση που χρειάζεστε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103822406 και στο info@minobi.gr

Our company trains:

Employees in every type and size businesses
Section Leaders – Manager
Managers
Programs:

Team – team spirit
Individually
Special sessions

For any information or clarification you need for our training programs, please contact us at 2103822406 and info@minobi.gr