Μελέτη Περίπτωσης

Project Εκπαίδευση στην Τηλεφωνική Επικοινωνία *

Καταθέσαμε πρόταση εκπαίδευσης των στελεχών στη τηλεφωνική επικοινωνία μεγάλου οργανισμού.
Η πρόταση μας έγινε δεκτή.
Η έρευνα:
 • με ποιοτική μεθοδολογία συλλογής δεδομένων πετύχαμε να εντοπίσουμε πόσο αποτελεσματικά λειτουργούσε η τηλεφωνική επικοινωνία
 • διαπιστώσαμε αρκετές αστοχίες
 • η προσδοκία του καλούντος δεν έβρισκε ανταπόκριση
Ο σχεδιασμός:
 • role play εκπαίδευση, παιχνίδια ρόλων
 • σεμινάρια
 • ψυχολογία της επικοινωνίας
 • αυτοβελτίωση στελεχών
 • προβολικές τεχνικές
 • η δημιουργία της εικόνας
 • case studies
 • ομιλία – λόγος
 • διαχείριση χρόνου
Αποτελέσματα:
 • όταν επαναλάβαμε την ποιοτική έρευνα παρατηρήσαμε μία διαφορετική αισθητική και εικόνα
 • συλλέξαμε απόψεις και σε ποσοστό άνω του 80% η επικοινωνία χαρακτηρίστηκε ως απολύτως ικανοποιητική και θετική
 • σε διάστημα 6 μηνών αυξήθηκαν οι εισερχόμενες κλήσεις κατά 40%
 • οι “πωλήσεις” αυξήθηκαν κατά πολύ
* όλα τα στοιχεία του project στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου κατόπιν αιτήματος.