Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

minobi 3 branding

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής , 2103822406 ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Θεματολογία :

Νέο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχολογίας

Νέες μέθοδοι διαχείρισης συμπεριφοράς 

Επικοινωνία – αρχές 

Σωματική επικοινωνία 

Ηγεσία 

Κουλτούρα – όραμα – σταρτηγική 

Αυτοανάλυση 

Έρευνα , επιχειρησιακή 

Ψυχολογία σχέσεων 

Εργασιακή ψυχολογία 

Coaching μέθοδοι 

Πως εκπαιδεύετε τος συνεργάτες σας 

Διαχείριση χρόνου 

Διαχείριση θυμού 

Διαχείριση συγκρούσεων 

Διαχέιριση φημών – κουτσομπολιών 

Team spirit event 

Πως θα δημιουργείται δυνατές ομάδες 

Διαχείριση αρνητικών πρακτικών των συνεργατών σας π.χ εγωκεντρισμός – ναρκισισμός – υπεροπτισμός ………

Κλίμακες διαχείρισης συναισθημάτων