Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

 

Εισηγητής Γιώργος Παπατριανταφύλλου – επικοινωνιολόγος , καθηγητής επικοινωνίας , συγγραφέας των βιβλίων «Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων» και «Εταιρική Εικόνα»

Δηλώσεις συμμετοχής , 2103822406 ( καθημερινά 10:00 – 18:00 )

Θεματολογία :

Νέο πλαίσιο επικοινωνίας και ψυχολογίας

Νέες μέθοδοι διαχείρισης συμπεριφοράς

Επικοινωνία – αρχές

Σωματική επικοινωνία

Ηγεσία

Κουλτούρα – όραμα – σταρτηγική

Αυτοανάλυση

Έρευνα , επιχειρησιακή

Ψυχολογία σχέσεων

Εργασιακή ψυχολογία

Coaching μέθοδοι

Πως εκπαιδεύετε τος συνεργάτες σας

Διαχείριση χρόνου

Διαχείριση θυμού

Διαχείριση συγκρούσεων

Διαχέιριση φημών – κουτσομπολιών

Team spirit event

Πως θα δημιουργείται δυνατές ομάδες

Διαχείριση αρνητικών πρακτικών των συνεργατών σας π.χ εγωκεντρισμός – ναρκισισμός – υπεροπτισμός ………

Κλίμακες διαχείρισης συναισθημάτων