Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Αναλαμβάνουμε και είμαστε το γραφείο τύπου του οργανισμού ή της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες γραφείου τύπου:
 • σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
 • συγγραφή άρθρων
 • ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης
 • λίστες δημοσιογράφων με στοιχεία
 • βάσεις δεδομένων επικοινωνίας
 • σύνταξη, δημιουργία και αποστολή newsletter
 • οργάνωση συνεντεύξεων τύπου
 • δημιουργία ενημερωτικών folder
 • διοργάνωση εκδηλώσεων
 • συγγραφή και κατάρτιση χορηγικού φακέλου 5 σηεμίων διεκδίκησης χορηγιών
Υπηρεσίες επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων:
 • αποστολές ενημερωτικών sms
 • σύνταξη έκτακτων δελτίων τύπου
 • εκπροσώπηση δια στελέχους μας ο οποίος θα διαχειριστεί επικοινωνιακά την επαφή με τους δημοσιογράφους
Υπηρεσίες εθιμοτυπίας:
 • διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων
 • τήρηση πρωτοκόλλου
 • συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων
 • ξεναγήσεις
 • προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • χορηγικές προτάσεις
 • γεύματα – δεξιώσεις