Θέλουμε την επιτυχία σας

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

info@minobi.gr

6974313052

Παροχή Υπηρεσιών Εκπροσώπου Τύπου / Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων / Media Relations Agents.

Σκοπός της Minobi η αναβάθμιση και ενίσχυση της εικόνας σας, η προώθηση και η προβολή του έργου της προς το κοινό, η ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τις ομάδες επικοινωνίας και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής για την εταιρεία σας.

Το έργο μας στοχεύει στη ορθή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας ή του οργανισμού σας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Minobi αναλαμβάνει τη συγγραφή δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, κειμένων καθώς και τη διεξαγωγή ρεπορτάζ και συνεντεύξεων, με τρόπο φιλικό και κατανοητό προς το ευρύτερο κοινό τα οποία θα αναρτώνται και στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού σας.

Υπηρεσίες της Minobi ως εκπροσώπου τύπου της επιχείρησης σας:

Ετοιμασία και υλοποίηση αναλυτικού Πλάνου Επικοινωνιακής Πολιτικής και προβολής της επιχείρησης σας .

Συμμετοχή στο Γραφείο Τύπου της επιχείρησης.

Επικοινωνία με εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Παρακολούθηση της επικαιρότητας (έντυπος, ηλεκτρονικός τύπος, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ιστοσελίδες κτλ.) και ετοιμασία υπομνημάτων, εισηγήσεων.

Διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων και άλλων δημοσιογραφικού χαρακτήρα συναντήσεων ή εκδηλώσεων.

Επιμέλεια συνεντεύξεων.

Επιμέλεια και συγγραφή ομιλιών.

Ετοιμασία στατιστικών αναφορικά με την προβολή που τυγχάνει οποιαδήποτε ανακοίνωση, δελτίο τύπου, κείμενο, ρεπορτάζ, συνέντευξη και ότι άλλο εκδόθηκε, δημοσιεύθηκε, κυκλοφόρησε στα πλαίσια των καθηκόντων του Εκπροσώπου Τύπου.

Αποστολή δελτίων τύπου, κειμένων, ανακοινώσεων προς τα ΜΜΕ,

Συμβουλευτική διαχείριση της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, ανάλυση των δεδομένων της (Google Analytics) και υποβολή σχολίων και εισηγήσεων για την καλύτερη διαχείριση και την αύξηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Συμβουλευτική διαχείριση της επιχείρησης (εάν και εφόσον δημιουργηθούν) με ανάλυση των δεδομένων (insights) σε τυχόν προφίλ που θα δημιουργηθούν.

Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων και συμβουλευτική όπου απαιτείται.

Συμμετοχή στην οργάνωση, εργασίες και προβολή εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων,συνεδρίων που διοργανώνει η επιχείρηση σας.

Τυχόν άλλες εισηγήσεις/ενέργειες του Εκπροσώπου Τύπου που θα κριθούν ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Υποβολή χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων δράσεων,

Αναλυτική καταγραφή (μηνιαία) των ενεργειών και δράσεων στις οποίες προβαίνει,

Άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατίθενται από την επιχείρηση σας.

Αναλαμβάνουμε και είμαστε το γραφείο τύπου του οργανισμού ή της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες γραφείου τύπου:
 • σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου
 • συγγραφή άρθρων
 • ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης
 • λίστες δημοσιογράφων με στοιχεία
 • βάσεις δεδομένων επικοινωνίας
 • σύνταξη, δημιουργία και αποστολή newsletter
 • οργάνωση συνεντεύξεων τύπου
 • δημιουργία ενημερωτικών folder
 • διοργάνωση εκδηλώσεων
 • συγγραφή και κατάρτιση χορηγικού φακέλου 5 σημείων διεκδίκησης χορηγιών
Υπηρεσίες επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων:
 • αποστολές ενημερωτικών sms
 • σύνταξη έκτακτων δελτίων τύπου
 • εκπροσώπηση δια στελέχους μας ο οποίος θα διαχειριστεί επικοινωνιακά την επαφή με τους δημοσιογράφους
Υπηρεσίες εθιμοτυπίας:
 • διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων
 • τήρηση πρωτοκόλλου
 • συγγραφή ενημερωτικών φυλλαδίων
 • ξεναγήσεις
 • προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • χορηγικές προτάσεις
 • γεύματα – δεξιώσεις