Κλάδοι

Αγορές

Κλάδοι στους οποίους προσαρμόζονται τα προιόντα και οι υπηρεσίες της Minobi :

Αγορές κλάδοι :

Αεροπορικές εταιρείες

Ακτοπλοικές εταιρείες

Αλυσίδες super market

Λιανεμπόριο

Ένδυση

Τεχνολογία

Τηλεπικοιινωνίες

Εστίαση , αλυσίδες restaurant

Επαγγελματίες οδηγοί

Τουριστικός κλάδος – ξενοδοχειακός κλάδος

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιφέρειες

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Υπουργεία – Δημόσιες Υπηρεσίες

Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήματα Επικοινωνίας

Διευθύνσεις Δημοσίων Σχέσεων

Πολυεθνικές εταιρείες

Φαρμακευτικές εταιρείες

Εισαγωγικές εταιρείες

Αλυσίδες ενδυμάτων

Sectors to which Minobi products and services are adapted:

Purchasing Branches:

Airlines

Boat companies

Chains super market

Retailing

Clothing

Technology

Telecommunications

Catering, restaurant chains

Professional Drivers

Tourism industry – hotel industry