Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων

public-relations

PR

Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων .

Έρευνα στρατηγικής 

Περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική έρευνα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων 

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .

Πρόγραμμα – Σχέσεις με τα ΜΜΕ , Media Relations .

Πρόγραμμα Απ’ευθείας Επικοινωνία με το Κοινό .

Πρόγραμμα Εσωτερικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Οι Δημόσιες Σχέσεις στην Κυβέρνηση .

Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικές Δημόσιες Σχέσεις .

Πρόγραμμα , Σχέσεις με Κυβερνητικούς Οργανισμούς Lobbying .

Πρόγραμμα , Εταιρική Φιλοξενία / Διοργάνωση Εκδηλώσεων .

Πρόγραμμα , Διαμόρφωση Προσωπικότητας –Image Making .

Πρόγραμμα , Χορηγίας .

Πρόγραμμα , Εξυπηρέτηση Πελατών .

Πρόγραμμα , Πιστότητα Συνεργατών .

Πρόγραμμα , Μελέτη της Ψυχολογίας .

Πρόγραμμα , Πολιτική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Αύξηση Απόδοσης Στελεχικού Δυναμικού .

Πρόγραμμα , Εταιρικές Εκδηλώσεις .

Πρόγραμμα , Αποτελεσματική Επικοινωνία με την Ομιλία .

Πρόγραμμα , Σωματική Επικοινωνία .

Πρόγραμμα , Πρόληψη Κρίσεων , Διαχείριση Κρίσεων , Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων .

Αποτελεσματικότητα 

Παρουσίαση αποτελεσματικότητας ενεργειών

Η εταιρεία μας , μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πλήρες πλάνο Δημοσίων Σχέσεων το οποίο να συμπεριλαμβάνει όλα τα προγράμματα ή και με ανάθεση Ad – hoc ανά πρόγραμμα , ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες , οργανισμών και επιχειρήσεων .