10 συμβουλές πρός υποψήφιους

 Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος ενός υποψηφίου στις αυτοδιοικητικές εκλογές ή στις εθνικές , απο το να θεωρεί πως …..» έχω αρκετό χρόνο ..»

Κάθε στιγμή , απο κάθε κίνηση – πολιτική – επικοινωνία , η κοινή γνώμη αποφασίζει τις επιλογές της . Εάν δεν έχει ανακοινώσει την υποψηφιότητα του ο υποψήφιος και δεν έχει κάνει τα πρώτα στρατηγικά βήματα , είναι δύσκολη η εκλογή του .

Σας παραθέτω τις 10 βασικές συμβουλές για υποψήφιους στις εκλογές :

Να συνεργάζεστε πάντα με ειδικό σύμβουλο επικοινωνίας ( επικοινωνιολόγο ) ο οποίος να έχει εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία

Μην εμπιστεύεστε για την εικόνα σας στα social media κάποιον φίλο ή τον γνωστό ενός φίλου που περνά πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή του αλλά ειδικό σύμβουλο ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων

Πρίν απο την εκπόνηση του σχεδίου να έχει προυπάρξει έρευνα , διαφορετικά είναι τα πάντα στην τύχη

Μην παρασύρεστε απο τις θέσεις – απόψεις φίλων , γνωστών ή συζύγων . Να ακούτε αλλά να εμπιστεύεστε τους ειδικούς που βασίζουν τη στρατηγική τους στην έρευνα

Να είστε πάντα σαφείς με συγκεκριμένο ρεαλιστικό και εφικτό σχέδιο

Οι θέσεις σας να μην είναι δημιουργήματα της φαντασίας αλλά μελέτης και έρευνας με σαφή απάντηση στην ερώτηση ΓΙΑΤΙ ;

Μην κάνετε γενικές καμπάνιες πρός όλους και όποιος καταλάβει . Να επιλέγετε τα συγκεκριμένα κοινά που η έρευνα σας έχει υποδείξει

Μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που σας λένε πως κάθε δημοσιότητα είναι καλή  αρκεί να ακουστείτε . Είναι μία απο τις πιό παραπλανητικές οδηγίες . Το μέσο είναι το μήνυμα και η εικόνα σας παίρνει την εικόνα του μέσου

Να εμπιστεύεστε την κοινή γνώμη και το λαό ο οποίος ειναι σοφός και όχι πολιτικός επιστήμων ώστε μετά να του αποδίδουμε τα σφάλματα των κυβερνήσεων . Ο λαός ακούει και αποφασίζει , αν υπάρχουν δημαγωγοί αυτό δεν είναι πρόβλημα του λαού

Με τον σύμβουλο σας να διατηρείτε σχέσεις συνέπειας στις συναντήσεις σας και στην υλοποίηση της καμπάνιας .

10 tips to candidates

There is no bigger mistake for a candidate in the self-governing or national elections than to think … .. “I have enough time ..”

Every moment, from every movement – politics – communication, public opinion decides its choices. If the candidate has not announced his candidacy and has not made the first strategic steps, it is difficult to elect him / her.

I give you the 10 basic tips for candidates in the elections:

Always work with a dedicated communications consultant (communicator) who has experience and high level of expertise in political communication

Do not trust your social media image of a friend or acquaintance of a friend who spends a lot of time in front of his computer but a dedicated social network advisor

Before the plan is drawn up, there is a different thing to do

Do not get caught from the positions – views of friends, acquaintances or spouses. Listen to but trust the experts who base their research strategy

Always be clear with a realistic and feasible plan

Your positions are not creations of fantasy but study and research with a clear answer to the question WHY?

Do not make general campaigns for everyone and whoever understands. Choose the specific audiences your research has suggested

Do not trust people who tell you that every publicity is good enough to be heard. It is one of the most misleading instructions. The medium is the message and your image takes the image of the medium

Trust public opinion and the people who are wise and not political scientists so that we are attributed to them by governments’ mistakes. The people hear and decide, if there are demagogues this is not a problem for the people

With your consultant, you maintain consistency relationships in your meetings and in the implementation of the campaign.