Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία Minobi PR , διαθέτει στελέχη με υψηλό Know How στην επικοινωνία , την ψυχολογία και την κοινωνιολογία .

Οι άνθρωποι της Minobi PR προέρχονται απο σημαντικές θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχουν εμπειρία και γνώσεις στο πως μία επιχείρηση , ένας οργανισμός και τα φυσικά πρόσωπα θα πετυχαίνουν τους στόχους τους , εφόσον αυτοί τοποθετηθούν στρατηγικά.

Σκοπός της Minobi PR είναι η ευτυχία των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους καθώς ισχυρή μας πεποίθηση αποτελεί η άποψη πως η ανθρώπινη ευτυχία αντλεί ένα σημαντικό ποσοστό της απο την εργασιακή ικανοποίηση .

Who we are ?

Minobi PR, has executives with high know-how in communication, psychology and sociology.
Minobi PR people come from important private and public responsibility positions, have experience and knowledge of how a business, an organization and individuals will achieve their goals if they are strategically placed.
The purpose of Minobi PR is for the happiness of businesses and their people as we have a strong belief that human happiness derives a significant proportion of its job satisfaction.