Αρχές

values-675x320

 • Αρχές 
  • Κάθε βήμα μας είναι βασισμένο στις ιδρυτικές μας αξίες .Ήθος – Συνέπεια – Αξιοπιστία – Ειλικρίνεια – Διαφάνεια 
  • Οι άνθρωποι μας εντός της εταιρείας αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο μας .
  • Κάθε συνεργάτης μας είναι κομμάτι της ίδιας μας της υπόστασης .
  • Η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία πράττεται απο καθήκον και ποτέ απο ιδιοτέλεια .
  • Η διαχείριση των πληροφοριών πραγματοποιείται πάντα με διαφάνεια .
  • Ακόμα και η προσωπική ζωή των ανθρώπων μας αντανακλά τη δομή της επιχείρησης μας .
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων .
  • Δεν υποτάσσουμε ποτέ την αλήθεια , έναντι όποιων συμφερόντων .
  • Η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι αδιαπραγμάτευτα ελεύθερη , ιερή και άξια απεριόριστου σεβασμού .
  • Η ελευθερία του λόγου των πράξεων και των ανθρώπων είναι το δομικό στοιχείο του οράματος μας και θα αγωνιστούμε με πάθος ώστε να δίνουμε τις λύσεις και τις υπηρεσίες για μία ζωή ελεύθερη και οργανωμένη .
 • Every step is based on our founding values. Ethos – Consistency – Reliability – Honesty – Transparency
 • Our people within the company are our largest capital
 • Every partner is part of our own being
 • Our responsibility towards society is done by duty and never by self-interest
 • Information management is always transparent
 • Even the personal life of our people reflects the structure of our business
 • We offer services that improve people’s lives
 • We never subvert the truth against any interests
 • The human personality is unconditionally free, sacred and worthy of unlimited respect
 • Freedom of speech of acts and people is the structural element of our vision and we will passionately fight to give solutions and services for a free and organized life.