Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Κομψή οργάνωση .

Η μεθοδολογία της Minobi B.L.I.R είναι απολύτως ακριβής και αποτελεσματική .

Το σχέδιο το οποίο προτείνουμε είναι απλό – κατανοητό και ρεαλιστικό .

Methodology

Stylish organization.

The Minobi B.L.I.R methodology is absolutely accurate and efficient.

The plan we propose is simple – understandable and realistic.