Καριέρα

Καριέρα

Η εταιρεία μας αναζητά στελέχη στους τομείς:

Στελέχη τηλεφωνικού κέντρου

Προσόντα:
Εξαιρετικοί τρόποι
Προσωπικότητα δυναμική
Διαπραγματευτικές δεξιότητες
Αποτελεσματική ανάπτυξη σχέσεων
Ευχέρεια λόγου

Στελέχη Εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας.

Προσόντα:
Γνώσεις στρατηγικού σχεδιασμού επικοινωνίας
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Καλή λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
Στρατηγική διεύρυνση συνεργασιών
Σύνταξη επαγγελματικών προτάσεων
Γνώσεις διενέργειας έρευνας αγοράς

Πληροφορίες:

Επικοινωνήστε άμεσα, καθημερινά 10:00 – 17:00 κα Στέλλα Παπαγεωργίου, 2103822406 ή αποστείλετε το βιογραφικό σας στο  info@minobi.gr

Our company is looking for executives in the following fields:

Call center staff Qualifications: Excellent ways Personality dynamic Negotiating skills Effective relationship development Fluency

Executives of Corporate Affairs and Communication. Qualifications: Knowledge of strategic communication design Communication skills Good verbal and extracurricular communication Human resources development Strategic expansion of partnerships Drafting of professional proposals Knowledge of market research Information:

Contact directly, daily 10:00 – 17:00 Ms. Stella Papageorgiou, 2103822406 or send your resume to info@minobi.gr