Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

Πόσο έτοιμη είναι μια εταιρεία να αντιμετωπίσει κρίσεις οι οποίες έρχονται ξαφνικά ;
Πως διαχειρίζεται την εικόνα – τη φήμη της – τις αξίες της – την ιστορία της – την πορεία της – τους ανθρώπους της ;

Πως αντιμετωπίζει τις ομάδες των κοινών τα οποία θέτουν ερωτήματα ; θεσμοί – ομάδες πίεσης – συγγενείς επλεκόμενων σε κρίσεις ;
Πως ενημερώνει τα Μέσα Ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους αλλά και πως προβάλλει τις πληροφορίες της στα δικά της Μέσα Ενημέρωσης ;
Η εταιρεία MINOBI διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στη συμβουλευτική και εκπροσώπηση εταιρειών και οργανισμών στην Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων.
Πως μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας :

  1. Μελετάμε το περιβάλλον δράση σας
  2. Εντοπίζουμε τα σενάρια όλων των πιθανών κρίσεων
  3. Σχεδιάζουμε τον άξονα αντιμετώπισης 

Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του σχεδίου Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων;

  • Είστε προετοιμασμένοι για κάθε συμβάν
  • Αποδεικνύεται στην πράξη την οργάνωση σας 
  • Διατηρείται υψηλό status καθώς απο το επίπεδο διαχείρισης κρίνονται οι υποδομές σας και η ανθρωποκεντρική σας Ευθύνη