Δήμαρχοι 2 Υποψήφιοι

Η Minobi για τους υποψήφιους δημάρχους :

Ποσοτική έρευνα : έρευνα κοινής γνώμης , με δομημένο “κλειστό” ερωτηματολόγιο . Ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων . Στάθμιση – ανάλυση , στρατηγικό σχέδιο . Στατιστική ανάλυση ανά περιοχή της πόλης , ηλικία – φύλο . Οι δείκτες πρός διερεύνηση είναι : Βαθμός αναγνωρισιμότητας – πρόθεση ψήφου – παράσταση νίκης – σημαντικότερα προβλήματα – ιδανικός δήμαρχος – βαθμολογίες δημοτικής αρχής – στοιχεία προσωπικότητας υποψηφίων -crash test για τη δεύτερη Κυριακή -θέματα με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πόλη – πολιτική τοποθέτηση .

·   Ποιοτική έρευνα : Σας ζητάμε με απόλυτα συγκεκριμένες προδιαγραφές ( ηλικία – απο ποιά σημεία της πόλης – κοινωνική ένταξη ) τη σύσταση μίας ομάδας ( δείγματος ) 8-10 περίπου ατόμων , η οποία ομάδα ονομάζεται Ομάδα Εστίασης ( Focus Group ) την οποία θα μελετήσουμε επί 2 περίπου ώρες με δομημένο , ανοικτό ερωτηματολόγιο . Στους συμμετέχοντες αναφέρουμε πως πρόκειται για κατάθεση προτάσεων των πολιτών για την καλυτέρευση της καθημερινότητας τους .Σε μία εβδομάδα σας παραδίδουμε την ανάλυση των ευρυμάτων και τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων της πόλης , πως σκέφτονται και ποιές είναι οι προθέσεις τους ως πρός την ψήφο τους . Παράλληλα σας παραδίδουμε όλο το στρατηγικό άξονα που πρέπει να πράξετε για να εκλεγείτε .

·   Υλοποίηση στρατηγικής : Σε συνεργασία με τους στενούς σας συνεργάτες σας παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες :

1.   Δημιουργία των ομάδων εργασίας της καμπάνιας : Ομάδες : έρευνας – μέσων ενημέρωσης – στρατηγικής -εικόνας υποψηφίου – ηλεκτρονικών μέσων – κειμενογραφίας – εθελοντών

2.   Εκπαίδευση μέσω σεμιναριακών συναντήσεων για το πώς θα δράσουν οι ομάδες , πως θα οργανωθούν και πως θα πετύχουν τους στόχους τους για την απόλυτη επιτυχία και εκλογή του υποψηφίου

3.   Πραγματοποιούμε συνεχείς συναντήσεις με τον υποψήφιο τον οποίο εκπαιδεύουμε συνεχώς στο πως θα έχει την καλύτερη επικοινωνία , να γίνεται αντικείμενο θαυμασμού και να κερδίσει τις εκλογές . Η εργασία μας βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα τα οποία συνεχώς συλλέγουμε . Σωματική επικοινωνία – αγωγή λόγου – ψυχολογία – βλεμματική επαφή – πρώτη εντύπωση – συνεντεύξεις – αντιμετώπιση επικοινωνίας – θαυμάσια προσωπικότητα .

4.   Συγγραφή ομιλιών για κάθε εμφάνιση του υποψηφίου

5.   Συγγραφή άρθρων – κειμένων για κάθε επίπεδο επικοινωνίας ( social media – site – newsletter – sms )

6.   Δημιουργία site με στρατηγικό SEO ( βελτιστοποίηση σελίδας ) ώστε οποιοσδήποτε αναζητά οποιαδήποτε πληροφορία για τον υποψήφιο να λαμβάνει ακριβώς και μόνο τις πληροφορίες που εμείς διοχετεύουμε

7.   Σχεδιασμός όλων των social media για αποτελεσματική επικοινωνία των μηνυμάτων , αύξηση των like σε κάθε κοινωνικό δίκτυο και ads , διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των social media

8.   Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων ενημέρωσης και προώθησης του προγράμματος

9.   Σχεδιασμός και υλοποίηση εκδηλώσεων για προώθηση της υποψηφιότητας . Ημερίδες – έναρξη και ανακοίνωση υποψηφιότητας – εκδηλώσεις στρατηγικής για την προώθηση του υποψήφιου

10.                 Εβδομαδιαία εκπαίδευση και συναντήσεις με τους στενούς συνεργάτες του υποψηφίου για οδηγίες στρατηγικής

11.                 Συνεχείς ερευνητικές διαδικασίες ποιοτικές και ποσοτική 2 περίπου μήνες πρίν τις εκλογές

12.                 Σχεδιασμός εικόνας εκλογικού κέντρου

13.                 Έρευνα αντιπάλων

14.                 Ανάπτυξη σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης τοπικά και μεγαλύτερα , blog – site – tv

15.                 Εκπόνηση σλόγκαν – συνθημάτων – σχέδιο και αντιμετώπιση κρίσεων

·    Ο πυρήνας της καμπάνιας : Είμαστε συνεχώς δίπλα σας , στηρίζουμε κάθε βήμα σας μέχρι την τελική νίκη και την τοποθέτηση σας στο δημαρχείο .

Mayors 2 Candidates

Minobi for the prospective mayors:

Qualitative research: We ask you with exactly specific specifications (age – from what points of the city – social inclusion) to set up a team (sample) of about 8-10 people, which group is called the Focus Group, which we will study for 2 about hours with a structured, open questionnaire. We report to the participants that it is a testimony of citizens to improve their daily routine. In a week we give you the analysis of gays and what exactly is happening in the psychological composition of the city’s inhabitants, how they think and what their intentions are as to their vote . At the same time, we give you all the strategic direction you need to do to be elected.

Strategic implementation: In cooperation with your close associates, we provide the following services:

Creation of campaign groups: Groups – research – media – strategy – candidate image – electronic media – copywriting – volunteers

Training through seminar meetings on how the teams will work, how they will be organized and how to achieve their goals for the absolute success and election of the candidate

We hold continuous meetings with the candidate we are constantly training on how best to communicate, be subject to admiration and win the election. Our work is based on research data that we are continually collecting

Writing speeches for each candidate’s appearance

Writing articles – texts for every level of communication (social media – site – newsletter – sms)

Creating a site with strategic SEO (page optimization) so that anyone looking for any information about the candidate to receive just the information we are channeling

Designing all social media for effective messaging, increasing like in every social network and ads, advertising messages through social media

Design and printing of newsletters and promotional material

Design and implementation of events to promote the candidacy. Seminars – Opening and Announcement of Candidacy – Strategic Events to Promote the Candidate

Weekly education and meetings with the close partner of the candidate for strategy instructions

Continuous research processes qualitative and quantitative about 2 months before the elections

Election center image design

Survey of opponents

Develop relationships with the media locally and above, blog – site – tv

Drawing slogans – slogans – drafting and dealing with crises

The core of the campaign: We are always beside you, we support your every step until your final victory and your placement in the town hall.